17.

Ředitelé králowstwí Českého pokládají nowý sněm zemi České do města Benešowa.

W Čáslawi, 1473, 8 Nov. (Orig. arch. Třeb.)

Urozenému pánu p. Jindřichowi z Rosenberka, příteli mému milému.

Službu swú wzkazujem, urozený pane a přieteli milý! Jakož tebe tajno nenie, že z sněmu Niského a z rozkázanie králuow panuow našich milostiwých držán sněm w Benešowě, na němž jest smluweno, zuostáno a zapsáno, aby byl jmenowán a držán obecní sněm zase wšie koruny České po sněmu Opawském, pro čest a chwálu wšemohúcieho boha a pro obecnie dobré, zwlášť pro upokojenie a zřiezenie slawného král. Českého: protož my, jakožto ředitelé zwláštní pro obecnie dobré slawné koruny České z jednostajné wuole wolení, nechtiece by co obecnieho dobrého zemského námi obmeškáno bylo, ale chtiece tomu, aby sě wšem smluwám zwláště obapolně smluweným dosti stalo, buďto w Německém Brodě neb w Benešowě učiněným, a aby se čest a chwála božie množila a obecnie dobré rostlo, sjewše se i swolili sme a složili obecní sněm wšie koruny České ten úterý po nowém létě najprw příští w témž městě w Benešowě. A prosíme tebe, že pro tak mnohé dobré obecnie, zwlášť pro čest a chwálu wšemohúcieho boha a pro upokojenie slawného král. Česk. již dosti zašlého, tu na ten čas a w ten den býti neobmeškáš, a i swým služebníkuom též wěděti dáš. Neb my bohdá také tu na ten čas budem, a což na nás bude k tomu wésti chcem, aby sě smluwám w Německém Brodě i w Benešowě učiněným dosti stalo, a i ti wýtržkowé což sě dějí w králowstwi proti těm smluwám také staweni byli, a i dále cožby bylo užitečného a dobrého té slawné koruny, abychom zespolka s waší radú a pomocí jednali. A tak již ktož sě winie neb winili z čeho, ježtoby sě w přímiří stalo od strany straně, aby před námi řediteli a prwními hajtmany na témž sněmě w Benešowě stáli. Ex Czaslavia, fer. IIda ante Martini, annorum domini etc. LXXIIIo.

Zdeněk z Šternberka, hajtman etc.
Wilém mladší z Risenberka  etc.
Jan Zajiec z Hasenburka etc.
ředitelé králowstwie Českého z jednosworné
obapolnie wuole wolení.Přihlásit/registrovat se do ISP