16.

Wýtah z podobného zápisu sněmowního w Brně od stawůw Morawských učiněného.

W Brně, 1473, 27 Jun. (Z arch. Třeboňsk.)

We jméno božie amen. Poněwadž králi JchMti naši milostiwí páni tomu ráčí, aby zjednání Niského sjezdu skrze JMti raddy ode wšech poddaných JchM w skutku zachowáno bylo; jakož w král. Českém též wuole (sic) a rozkázaní dosti učiniti chtíce páni rytieřstwo i města i wšecka wuobec (sic) w Benešowě na sněmu jedno chwalitebné zřiezení spuosobili sú: my Jindřich z Lipého najw. maršalek král. Česk., Beneš z Bozkowic a z Črnéhory, Markwart z Lomnice, Heralt z Kunstatu a z Plumlowa, Wilém z Pernštaina a na Meziříčí, Albrecht starší z Šternberka a z Lukowa, Jan opat Lucký, Jan probošt Kúnický, Hynek ze Zwole a na Koltštaině, Hynce z Kukwic a na Rosicích, páni, preláti, rytieřstwo markrabstwie Morawského ... to zjednání a zřiezení české . . . oblibujem . . . při témž a takowémž zuostati mienic . . . Najprwé řídíme a spuosobujem též čtyři ředitele zemské . . . uroz. p. Jindřicha z Lipého; . . . p. Jana z Pernšteina, a p. Jindřicha z Pernšteina, pana Stibora z Cimburka a z Towačowa a p. Jindřicha z Boskowic a na Jičíně . . .

D. w Brně, w neděli po sw. Janě křtiteli božím, l. 1473.Přihlásit/registrovat se do ISP