Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Skopeček

Schůze: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107

2. schůze (23. - 26. 11. 2021)

části č. 23-24 (26. 11. 2021)

18. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 25 (26. 11. 2021)

19. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
části č. 26-27 (26. 11. 2021)

20. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 27 (26. 11. 2021)

21. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
část č. 27 (26. 11. 2021)

22. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
část č. 27 (26. 11. 2021)

23. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 28 (26. 11. 2021)

24. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 28 (26. 11. 2021)

25. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
část č. 28 (26. 11. 2021)

26. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
část č. 28 (26. 11. 2021)

27. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
část č. 28 (26. 11. 2021)

28. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
část č. 29 (26. 11. 2021)

29. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 29-30 (26. 11. 2021)

30. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 30 (26. 11. 2021)

31. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021
části č. 30-31 (26. 11. 2021)

4. schůze (14. 12. 2021)

část č. 25 (14. 12. 2021)

2. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 25 (14. 12. 2021)

3. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 25 (14. 12. 2021)

4. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
část č. 25 (14. 12. 2021)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  
část č. 26 (14. 12. 2021)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  
části č. 26-27 (14. 12. 2021)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení  
části č. 27-28 (14. 12. 2021)

8. Návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky /sněmovní dokument 139/
část č. 28 (14. 12. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 212 (25. 1. 2022), části č. 165-169 (14. 1. 2022), část č. 239, část č. 285 (27. 1. 2022), část č. 296 (28. 1. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - zkrácené jednání
části č. 28-29 (11. 1. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení
část č. 29 (11. 1. 2022)

4. Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
část č. 30 (11. 1. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
části č. 30-31 (11. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 170-174, část č. 180 (14. 1. 2022)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 226 (26. 1. 2022)

42. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
části č. 226-228, části č. 230-237 (26. 1. 2022)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
části č. 237-238 (26. 1. 2022)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999 /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení
části č. 297-298, část č. 300 (28. 1. 2022)

58. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení
části č. 301-302 (28. 1. 2022)

60. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 212 (25. 1. 2022)

61. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
části č. 212-214 (25. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 75, část č. 78, část č. 80, část č. 82 (12. 1. 2022), části č. 128-130, části č. 133-135 (13. 1. 2022)

78. Vládní návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání  
část č. 203 (25. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 141 (2. 2. 2022), části č. 22-24 (1. 2. 2022), části č. 87-88, části č. 90-91, části č. 104-111, části č. 122-127, část č. 141, části č. 144-145, části č. 165-169 (2. 2. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 169 (18. 2. 2022), části č. 30-39 (15. 2. 2022), části č. 108-111, části č. 113-117 (16. 2. 2022), části č. 167-168 (18. 2. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
části č. 154-155, části č. 157-160 (17. 2. 2022), části č. 169-171 (18. 2. 2022)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení
část č. 226 (3. 3. 2022)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017 /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení
část č. 227 (3. 3. 2022)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení
část č. 227 (3. 3. 2022)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení
část č. 228 (3. 3. 2022)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení
část č. 228 (3. 3. 2022)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021 /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení
část č. 229 (3. 3. 2022)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021) /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
část č. 230 (3. 3. 2022)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení
část č. 230 (3. 3. 2022)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
část č. 231 (3. 3. 2022)

81. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 172 (18. 2. 2022)

108. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
části č. 225-226 (3. 3. 2022)

10. schůze (17. 2. 2022)

část č. 13, část č. 15, část č. 18, části č. 27-28 (17. 2. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
části č. 19-21, část č. 23, části č. 61-62, část č. 64 (18. 2. 2022)

13. schůze (24. 2. 2022)

1. Stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině
část č. 7 (24. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
části č. 13-14, části č. 19-29 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
části č. 28-30 (22. 3. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení
část č. 195 (5. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 145-148, části č. 151-153 (25. 3. 2022)

26. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
části č. 110-112, části č. 114-115 (24. 3. 2022)

46. Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Milana Wenzla, Lubomíra Brože, Marka Nováka, Ondřeje Babky, Martina Kolovratníka, Josefa Kotta, Romana Kubíčka a Zuzany Ožanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
části č. 116-117 (24. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
části č. 108-109 (24. 3. 2022)

18. schůze (7. 4. 2022)

část č. 19 (7. 4. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 36 (26. 4. 2022), část č. 9 (26. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
části č. 115-124 (29. 4. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení
části č. 188-193 (12. 5. 2022)

13. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení
části č. 74-75 (28. 4. 2022)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 69 (28. 4. 2022)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 69-72 (28. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 28-35 (26. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
části č. 237-242 (13. 5. 2022)

110. Strategie zvládání uprchlické vlny
části č. 149-151 (10. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
části č. 234-237 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

části č. 29-32 (3. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 32-33 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
části č. 110-111, část č. 115 (4. 5. 2022)

21. schůze (5. 5. 2022)

část č. 21 (5. 5. 2022), části č. 19-20 (5. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 146 (3. 6. 2022), část č. 218 (15. 6. 2022), část č. 288 (17. 6. 2022), části č. 219-220 (15. 6. 2022), část č. 225 (16. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
části č. 24-31, část č. 33 (31. 5. 2022)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení
části č. 286-287 (17. 6. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení
části č. 285-286 (17. 6. 2022)

15. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení
část č. 90 (2. 6. 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení
části č. 90-92 (2. 6. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení
části č. 93-95 (2. 6. 2022)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení
části č. 133-137 (3. 6. 2022)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení
části č. 137-139 (3. 6. 2022)

20. Vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení
části č. 140-141 (3. 6. 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení
část č. 141 (3. 6. 2022)

27. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení
části č. 228-230 (16. 6. 2022)

29. Vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin) /sněmovní tisk 197/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 227 (16. 6. 2022)

80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení
část č. 231 (16. 6. 2022)

81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017 /sněmovní tisk 90/ - druhé čtení
části č. 231-232 (16. 6. 2022)

82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 232 (16. 6. 2022)

83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 114/ - druhé čtení
části č. 232-233 (16. 6. 2022)

110. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 142 (3. 6. 2022), část č. 221 (15. 6. 2022)

111. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 142 (3. 6. 2022), část č. 221 (15. 6. 2022), část č. 226 (16. 6. 2022)

112. Návrh na volbu člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026
části č. 143-145 (3. 6. 2022)

113. Návrh na volbu členů Rady České televize
části č. 220-221 (15. 6. 2022)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 244/ - zkrácené jednání  
části č. 174-175 (14. 6. 2022)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 243/ - zkrácené jednání  
části č. 176-182 (14. 6. 2022)

149. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 849/
části č. 288-291 (17. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
části č. 16-20, část č. 23, část č. 25 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 49 (23. 6. 2022)

30. schůze (7. 7. 2022)

část č. 10, části č. 13-17 (7. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
části č. 54-57 (12. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
části č. 19-29 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

části č. 29-36 (26. 8. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 166/6/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 89-92, části č. 94-97 (27. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

část č. 141 (9. 9. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 151/5/ - vrácený Senátem
části č. 28-30 (6. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 67/ - druhé čtení
části č. 106-107 (8. 9. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení
část č. 107 (8. 9. 2022)

4. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení
část č. 108 (8. 9. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení
části č. 108-109 (8. 9. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení
části č. 109-110 (8. 9. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení
části č. 31-32 (6. 9. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - druhé čtení
část č. 104 (8. 9. 2022)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 105 (8. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
části č. 76-85 (7. 9. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 28 (6. 9. 2022)

96. Návrh poslanců Michala Kučery, Karla Smetany, Petra Bendla, Tomáše Dubského a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 31 (6. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
části č. 142-150 (9. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 42, část č. 46 (1. 9. 2022), část č. 82, části č. 84-89 (2. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 45 (12. 10. 2022), část č. 30 (11. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
části č. 223-231, část č. 234 (26. 10. 2022)

6. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení  
části č. 31-34 (11. 10. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení
části č. 49-53 (12. 10. 2022)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení
části č. 45-49 (12. 10. 2022)

70. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
část č. 54 (12. 10. 2022)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 92 (13. 10. 2022)

158. Ústní interpelace
části č. 109-116 (13. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
části č. 19-28 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 46-51, části č. 53-56 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

část č. 1 (4. 11. 2022)

1. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení  
části č. 2-9 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

část č. 61 (18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
části č. 62-66, část č. 68 (18. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
části č. 52-60 (16. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 138 (30. 11. 2022)

103. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025 /sněmovní tisk 316/
části č. 138-141 (30. 11. 2022)

104. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 - 2025 /sněmovní tisk 317/
části č. 141-143 (30. 11. 2022)

105. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2023 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2024-2025 /sněmovní tisk 318/
části č. 143-144 (30. 11. 2022)

166. Usnesení Poslanecké sněmovny ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu
části č. 28-30 (15. 11. 2022)

170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 333/ - třetí čtení
části č. 205-208 (2. 12. 2022)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - zkrácené jednání
části č. 165-169 (1. 12. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

část č. 1 (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
část č. 2, části č. 4-9, části č. 20-23 (25. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 4, části č. 15-17 (29. 11. 2022)

2. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023 /sněmovní tisk 339/
části č. 18-23 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
části č. 29-35 (13. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - druhé čtení
část č. 102 (16. 12. 2022)

4. Vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení
části č. 102-105 (16. 12. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - prvé čtení
části č. 107-109 (16. 12. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
části č. 105-107 (16. 12. 2022)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 100-101 (16. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - prvé čtení
části č. 67-68 (12. 1. 2023)

18. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení
části č. 72-73 (12. 1. 2023)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení
část č. 73 (12. 1. 2023)

84. Návrh poslanců Martiny Ochodnické, Josefa Fleka, Toma Phillipa, Bohuslava Svobody, Kláry Kocmanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 78-80 (12. 1. 2023)

87. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 68-69 (12. 1. 2023)

88. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení
část č. 69, část č. 71 (12. 1. 2023)

101. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 67 (12. 1. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 67 (12. 1. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 18 a 21 /sněmovní tisky 352 a 353/
části č. 73-77 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 31, část č. 33 (17. 1. 2023), část č. 73, část č. 75, části č. 80-82, části č. 103-105, část č. 137, části č. 142-143 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 109, část č. 112 (10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 72, část č. 75 (9. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) /sněmovní tisk 369/ - prvé čtení
části č. 76-79 (9. 2. 2023)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
části č. 28-31 (7. 2. 2023)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení  
části č. 112-113, část č. 116 (10. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 117 (7. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
části č. 53-60 (23. 2. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení
části č. 103-106 (24. 2. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 346/ - druhé čtení
části č. 106-107 (24. 2. 2023)

6. Vládní návrh zákona o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 28 (21. 2. 2023)

7. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
části č. 28-30 (21. 2. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení
část č. 31 (21. 2. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení
části č. 32-33 (21. 2. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení
části č. 34-36 (21. 2. 2023)

93. Návrh poslanců Patrika Nachera, Heleny Válkové, Roberta Králíčka, Jaroslava Bžocha, Kamala Farhana, Marka Nováka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení
části č. 101-102 (24. 2. 2023)

94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ - třetí čtení
část č. 100 (24. 2. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
část č. 100 (24. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

část č. 55 (10. 3. 2023), část č. 57 (30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 56 (10. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 294, části č. 388-389, část č. 396, části č. 398-401 (3. 3. 2023), části č. 414-419 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 5, část č. 8, část č. 30 (28. 2. 2023), části č. 91-97, části č. 116-122 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 218-222, části č. 225-227 (2. 3. 2023)

60. schůze (8. 3. - 19. 4. 2023)

1. Situace v České poště
části č. 21-29 (19. 4. 2023)

61. schůze (8. 3. 2023)

část č. 4, části č. 6-8 (8. 3. 2023)

62. schůze (10. 3. 2023)

část č. 1, části č. 4-6 (10. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 28 (4. 4. 2023)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení
části č. 28-30 (4. 4. 2023)

92. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
části č. 145-146 (20. 4. 2023)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
části č. 197-204 (21. 4. 2023)

114. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
části č. 192-195 (21. 4. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení
části č. 195-196 (21. 4. 2023)

125. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 /sněmovní tisk 143/
část č. 146 (20. 4. 2023)

126. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2021 /sněmovní tisk 187/
část č. 147 (20. 4. 2023)

128. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2021 /sněmovní tisk 189/
část č. 148 (20. 4. 2023)

129. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2021 /sněmovní tisk 190/
část č. 148 (20. 4. 2023)

130. Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2021 /sněmovní tisk 198/
část č. 149 (20. 4. 2023)

131. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2022 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 240/
části č. 150-151 (20. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
část č. 31, části č. 33-36 (4. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

části č. 11-15, části č. 17-18 (16. 5. 2023)

3. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - druhé čtení
části č. 109-110 (18. 5. 2023)

4. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení
část č. 111 (18. 5. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení
část č. 112 (18. 5. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení
část č. 113, části č. 115-117 (18. 5. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
části č. 166-169 (30. 5. 2023), část č. 176, část č. 180 (31. 5. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 19 (16. 5. 2023)

68. Návrh poslanců Andreje Babiše, Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
části č. 221-224 (1. 6. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 219-220 (1. 6. 2023), části č. 265-270 (2. 6. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 262 (2. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 347/ - třetí čtení
část č. 262 (2. 6. 2023)

105. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení
části č. 263-264 (2. 6. 2023)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 361/ - třetí čtení
část č. 264 (2. 6. 2023)

125. Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (září 2022) /sněmovní tisk 308/
část č. 302 (13. 6. 2023)

126. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 /sněmovní tisk 375/
část č. 303 (13. 6. 2023)

127. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2022 /sněmovní tisk 411/
části č. 326-327 (15. 6. 2023)

130. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2022 /sněmovní tisk 414/
části č. 303-304 (13. 6. 2023)

131. Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2022 /sněmovní tisk 421/
část č. 304 (13. 6. 2023)

142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - prvé čtení
část č. 327 (15. 6. 2023)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  
části č. 323-325 (15. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 79 (9. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
části č. 124-125, části č. 127-128, část č. 130, část č. 132, část č. 134 (29. 6. 2023)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 55, část č. 58, část č. 60 (27. 6. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 81 (28. 6. 2023)

106. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení
část č. 189 (12. 7. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

část č. 23 (11. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 23-24, části č. 27-28 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 99-102, část č. 105, část č. 107 (12. 7. 2023), části č. 154-156, část č. 198 (13. 7. 2023), části č. 227-228, části č. 230-235 (14. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
část č. 293, části č. 295-296 (21. 7. 2023)

72. schůze (19. 7. 2023)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
části č. 23-24 (19. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení  
část č. 28 (29. 8. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
části č. 28-31 (29. 8. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení
části č. 32-36 (29. 8. 2023)

10. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 64-65 (29. 8. 2023)

11. Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 67-69 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 274 (14. 9. 2023), části č. 192-201 (12. 9. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
část č. 314 (15. 9. 2023)

96. Návrh poslanců Marka Výborného, Petra Bendla, Michala Kučery, Kláry Dostálové, Milady Voborské, Jakuba Michálka, Radima Fialy a Rudolfa Salvetra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 316-317 (15. 9. 2023)

100. Návrh poslance Ivana Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 315 (15. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
části č. 274-283 (14. 9. 2023)

157. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení
části č. 317-318, část č. 322 (15. 9. 2023)

158. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení
části č. 318-319, část č. 322 (15. 9. 2023)

Sloučená rozprava k bodům 157 a 158 /sněmovní tisky 523 a 524/
část č. 319, části č. 321-322 (15. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 19 (7. 9. 2023), část č. 22, části č. 24-26, části č. 28-30 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

části č. 29-30, část č. 32 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 112 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 100 (13. 10. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení
části č. 33-36 (10. 10. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení
část č. 131, části č. 133-134 (24. 10. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
část č. 36 (10. 10. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení
část č. 28, části č. 30-32 (10. 10. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení
části č. 100-101, části č. 103-104 (13. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 18 (17. 10. 2023), část č. 23, část č. 38, část č. 40, část č. 42, část č. 44 (17. 10. 2023), část č. 90, část č. 92, části č. 95-96 (18. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 114, části č. 116-118, části č. 148-154, část č. 156 (18. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

část č. 20 (3. 11. 2023)

části č. 20-21 (3. 11. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení
část č. 19 (3. 11. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
části č. 22-27 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

část č. 36, část č. 41 (15. 11. 2023), část č. 36, část č. 41 (15. 11. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení  
části č. 29-35 (14. 11. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení  
části č. 28-29 (14. 11. 2023)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení
části č. 130-133 (28. 11. 2023)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - prvé čtení
části č. 134-138 (28. 11. 2023)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení
část č. 130 (28. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
části č. 187-189, části č. 191-192, části č. 194-195 (29. 11. 2023)

120. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026 /sněmovní tisk 563/
část č. 213 (29. 11. 2023)

121. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2025-2026 /sněmovní tisk 574/
části č. 213-214 (29. 11. 2023)

122. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení  
části č. 42-46 (15. 11. 2023)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení  
části č. 36-40 (15. 11. 2023)

158. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2025 a 2026 /sněmovní tisk 587/
část č. 214 (29. 11. 2023)

159. Dotační programy zemědělství pro rok 2024 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 586/
části č. 214-215 (29. 11. 2023)

83. schůze (16. 11. 2023)

část č. 22, části č. 24-27, část č. 36, část č. 44 (16. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

část č. 1 (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
části č. 3-4 (30. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení  
část č. 22 (12. 12. 2023)

4. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení  
části č. 22-23 (12. 12. 2023)

5. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení  
části č. 23-24, části č. 26-28 (12. 12. 2023)

6. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - druhé čtení  
část č. 29 (12. 12. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 473/ - druhé čtení  
část č. 30 (12. 12. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení  
část č. 30 (12. 12. 2023)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
části č. 44-48 (13. 12. 2023)

112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 58 (13. 12. 2023)

113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení
část č. 59 (13. 12. 2023)

114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023 /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení
část č. 59 (13. 12. 2023)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení
část č. 60 (13. 12. 2023)

87. schůze (16. - 26. 1. 2024)

část č. 30 (16. 1. 2024), část č. 35 (23. 1. 2024), část č. 30 (16. 1. 2024), část č. 35 (23. 1. 2024)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 32 (16. 1. 2024)

103. Návrh poslanců Ivana Adamce, Romana Kubíčka, Tomáše Müllera, Róberta Telekyho, Michala Kučery, Jakuba Michálka a Jiřího Strýčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 30-31 (16. 1. 2024)

104. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 33-34 (16. 1. 2024)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení
části č. 57-58 (26. 1. 2024)

113. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
části č. 54-57 (26. 1. 2024)

114. Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - třetí čtení
části č. 58-59 (26. 1. 2024)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení
část č. 59 (26. 1. 2024)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 203 (23. 1. 2024), část č. 300 (24. 1. 2024), část č. 204, části č. 206-212, části č. 215-216 (23. 1. 2024), části č. 300-301, části č. 303-309, část č. 312 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
části č. 75-83 (17. 1. 2024), část č. 84, část č. 108 (18. 1. 2024), části č. 185-193 (19. 1. 2024), části č. 373-374, části č. 376-377 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/2/ - vrácený Senátem  
část č. 28 (6. 2. 2024)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení  
část č. 29 (6. 2. 2024)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - prvé čtení  
část č. 30 (6. 2. 2024)

104. Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 28-29 (6. 2. 2024)

107. Návrh poslanců Marka Bendy, Markéty Pekarové Adamové, Aleše Dufka, Ondřeje Lochmana, Jakuba Michálka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 606/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
části č. 30-31 (6. 2. 2024)

93. schůze (8. 2. 2024)

část č. 22 (8. 2. 2024), část č. 21 (8. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení  
část č. 28 (27. 2. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - druhé čtení  
části č. 28-29 (27. 2. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení  
část č. 30 (27. 2. 2024)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
část č. 111 (1. 3. 2024)

13. Návrh poslanců Michaela Rataje, Jana Bauera, Miloše Nového, Olgy Richterové a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 428/ - druhé čtení
části č. 111-112 (1. 3. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení
části č. 112-113 (1. 3. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení
části č. 113-114 (1. 3. 2024)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 116-118 (1. 3. 2024)

122. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací úmluva Mezinárodní organizace práce č. 191 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023 a k informaci Změny z roku 2022 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, doporučení Mezinárodní organizace práce č. 207 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023, a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 208 o kvalitní učňovské přípravě z roku 2023 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení
část č. 66 (29. 2. 2024)

146. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/
části č. 68-71 (29. 2. 2024)

147. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021 /sněmovní tisk 188/
část č. 72 (29. 2. 2024), část č. 119 (1. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

části č. 22-23, část č. 25 (19. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 26-31 (19. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení  
části č. 28-31 (9. 4. 2024)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení  
části č. 32-33 (9. 4. 2024)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení  
části č. 33-35 (9. 4. 2024)

123. Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení  
části č. 59-62 (10. 4. 2024)

124. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním /sněmovní tisk 524/ - třetí čtení  
části č. 62-64 (10. 4. 2024)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - třetí čtení  
části č. 64-65 (10. 4. 2024)

128. Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
části č. 66-67 (10. 4. 2024)

99. schůze (11. 4. 2024)

Slib poslance
části č. 21-22, části č. 25-27 (11. 4. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 108 (10. 5. 2024), část č. 36 (9. 5. 2024), část č. 108 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

část č. 29 (21. 5. 2024), část č. 131 (31. 5. 2024), části č. 134-140 (31. 5. 2024)

6. Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení  
část č. 28 (21. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 37 (21. 5. 2024), části č. 78-81 (23. 5. 2024), části č. 121-123 (24. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení
část č. 130 (24. 5. 2024)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení  
části č. 29-36 (21. 5. 2024)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Podgorici dne 20. února 2024 /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení  
část č. 75 (23. 5. 2024)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Japonskem o leteckých službách, podepsaná v Tokiu dne 29. února 2024 /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení  
část č. 75 (23. 5. 2024)

125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pokročilá rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé podepsaná dne 13. 12. 2023 v Bruselu /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení
části č. 76-78 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

části č. 110-112, části č. 114-117, části č. 119-120 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 158-159, části č. 163-164, části č. 192-193 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení
část č. 10, části č. 12-14 (11. 6. 2024)

. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení
části č. 14-15 (11. 6. 2024)

. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení
části č. 51-54 (13. 6. 2024)

0. Vládní návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu (zákon o digitalizaci finančního trhu) /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení
část č. 55 (13. 6. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu a financování udržitelnosti /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení
části č. 55-56 (13. 6. 2024)

42. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2024 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 674/
část č. 50 (13. 6. 2024)

46. Návrh na stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2023 /sněmovní dokument 4443/
část č. 50 (13. 6. 2024)

54. Ústní interpelace
části č. 63-65 (13. 6. 2024)

107. schůze (12. 6. 2024)

. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 14, části č. 18-19 (12. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP