Stenografický zápis 104. schůze, 4. června 2021


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.47 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Martin Kolovratník


396. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


397. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


340. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Matyášová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Monika Jarošová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Eva Matyášová
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Pavel Žáček
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec František Elfmark


333. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Čižinský
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Čižinský
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Marek Benda
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bauer


343. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - třetí čtení

Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Stanislav Grospič


333. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno od 13.21 do 13.25 hodin.)

Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Olga Richterová


201. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP