Stenografický zápis 104. schůze, 2. června 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jan Chvojka


336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1091/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec David Kasal
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Věra Procházková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec David Kasal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Bartošek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


345. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Ondřej Profant


346. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant


327. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Ondřej Babka
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ondřej Babka


328. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Bendl
Poslanec David Pražák


329. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Tomáš Vymazal
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Radek Holomčík
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Rostislav Vyzula
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Tomio Okamura


330. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


510. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 8439/

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Růžička
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Milan Pour
Poslankyně Olga Richterová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Marek Novák
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Lubomír Španěl
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Lukáš Černohorský
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Žáček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jaroslav Holík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


53. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 965/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jakub Michálek


46. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení

Senátor Zdeněk Hraba
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jiří Mašek
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1148/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Bendl


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar


396. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


397. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze byla přerušena v 18.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP