Stenografický zápis 47. schůze, 31. května 2016


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Michal Kučera


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Plíšek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Martin Plíšek


7. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Vladislav Vilímec
Předseda PSP Jan Hamáček


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 719/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Marek Benda


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 751/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 16.19 do 16.24 hodin.)

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Zdeněk Syblík


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 759/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Birke


21. Vládní návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Květa Matušovská


36. Vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Zbyněk Stanjura


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 752/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Procházka


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP