Sněmovní tisk 751
Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 751/0 dne 29. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 117/16, PID KORNA6HLYXHV.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1166).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1199).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 751/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 751/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 751/3, který byl rozeslán 1. 6. 2016 v 12:08.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1285).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 315, dokument 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 525).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 295/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4456Zbyněk Stanjura09917-13599.docx (31 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 31. 5. 2016 v 13:30:02


Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: profese v pojišťovnictví, živnost, životní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)