Sněmovní tisk 504
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 2. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 100/15, PID KORN9QRLT4WV.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 2. 10. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1053).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 504/4, který byl rozeslán 2. 6. 2016 v 12:12.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 504/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1281).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 316, dokument 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 316/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 526).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 504/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2016 poslancům jako tisk 504/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 33, usnesení č. 1307).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 10. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 321/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4190Martin Lank09651-13174.doc (41 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 13:41:55
4203Zdeněk Ondráček09664-13219.doc (38 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 17:59:19


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, daňová kontrola, daňový trestný čin, nabytí vlastnictví, penále, pokuta, soukromý majetek, vyhýbání se daním

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)