Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Antonín Hrazdíra

Schůze: 7, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 24
část č. 18 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

XVI. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 28 (20. 5. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 6 (14. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (1. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 30 (3. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 16
části č. 11-12 (16. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 4
část č. 7 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 2 (31. 5. 1994)

Bod č. 25
část č. 30 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

I. Návrhy na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410
část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 23 (29. 9. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 7 (15. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 10 (24. 5. 1995)

Bod č. 14
části č. 9-10 (24. 5. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 1 (26. 9. 1995), část č. 10 (27. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 5 (26. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 16 (2. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 7 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 17 (7. 12. 1995)

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
části č. 12-13 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2012) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

XC. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1952) - druhé čtení
části č. 56-57 (15. 2. 1996)

LXXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (sněmovní tisk 1953) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - třetí čtení
části č. 19-20 (14. 3. 1996)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - třetí čtení
část č. 20 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční,ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - třetí čtení
část č. 25 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP