Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Viktor Dobal

Schůze: 10, 11, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 42

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 8, část č. 11 (16. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 19 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 5
části č. 3-4 (7. 7. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 31, část č. 35 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 10 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
části č. 25-26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 31 (3. 6. 1994)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 20
části č. 26-27 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 34 (26. 5. 1995)

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 13 (24. 5. 1995)

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
část č. 37 (26. 5. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 14 (27. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 1 (5. 12. 1995), část č. 38 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 8 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 10 (7. 2. 1996), část č. 47 (14. 2. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 2009) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
části č. 17-18 (8. 2. 1996)

XXXI. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (sněmovní tisk 2047) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

LXIII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném znění (sněmovní tisk 2023) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
části č. 41-42 (13. 2. 1996)

LXVI. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (sněmovní tisk 2024) - prvé čtení
část č. 42 (13. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXXXII. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák (sněmovní tisk 1965) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - třetí čtení
část č. 17 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP