Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Navrátil

Schůze: 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 34 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 37 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 27
část č. 39 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 9 (16. 6. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 10 (15. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 28 (16. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 39 (7. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 24 (17. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 32 (3. 6. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 20 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 23 (20. 4. 1995)

Bod č. 21
část č. 27 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 38
části č. 37-38 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 32 (27. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 49 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
části č. 20-22 (28. 9. 1995)

Bod č. 30
část č. 26 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
část č. 29 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 3 (31. 10. 1995)

Bod č. 3
část č. 7 (31. 10. 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
část č. 35 (3. 11. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

část č. 1 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 48 (14. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 23 (8. 2. 1996), část č. 62 (15. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
část č. 41 (13. 2. 1996)

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) - prvé čtení
část č. 45 (14. 2. 1996)

LXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 (sněmovní tisk 2049) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení
část č. 21 (14. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP