Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, Z

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

ZELENAY Roman, RNDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: polská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 13,23 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.-11.7.1990, 1;121 FP k vystoupení posl. J. Pospíšila

a Mariána Kováče

210 k práci poslanců v parlamentu

5.FS, 18.-20.7.1990, -; 9 návrh na zařazení bodu "různé" do programu schůze FS

18. 7. 1990,5,6,7;87 k T.16,17,18

20. 7. 1990,18; 253 k jednacímu řádu FS

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 148 FP - upozorňuje na cizí osoby v sále

18. 9. 1990, -; 164 FP - upozorňuje na cizí osoby v sále

-; 210,211,218 k programu jednání FS, vysvětlení stanoviska

20. 9. 1990,24; 548 k malému pohraničnímu styku

1.10. 1990, -; 565 P ke sčítacímu zařízení

9.FS, 5.12. 1990, -; 765,768 osvětlení v sále (televize)

6.12. 1990,25; 972a ke zprávě K - 17 a odmítnutí T.332

10.12. 1990, -; 887,885 k návrhům prezidenta ČSFR,

k programu schůze FS

12.12. 1990,17;1139 reakce na projev místopředsedy vlády ČSFR Rychetského

10.FS, 20.12. 1990, 6; 137,139 k T.365 (STR - 1991)

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 775 k obsazení galerie SL

860,862,864,

873,894 k vadnému hlasovacímu zařízení,

k PN

26. 2. 1991,10;1195 k hlasování o T.257

14.FS, 19. 3. 1991, -; 41 k programu schůze FS - hlasování

11; 179 k T.244,251 (ČTK)

26. 3. 1991,22; 739 ke K - 17

15.FS, 23. 5. 1991,25;1320 k prezenci poslanců

29. 5. 1991, -;1769 k dopisu pracovníků FIS, k posl. Rajczymu

23;1781 k T.657A (K - 17)

16.FS, 2. 7. 1991, 3; 142 k T.720 - k posl. Šebejovi

9. 7. 1991,19; 912 procedurální poznámka k ochraně ovzduší

10. 7. 1991,24; 992,1092 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

-;1191,1192 k T.758,759 (Jugoslávie)

11. 7. 1991, -;1265 dohodovací řízení k T.676

17. 7. 1991,23;1838 k účasti K. Schwarzenberka

17.FS, 24. 9. 1991, -; 40,42 k programu schůze FS - stanovisko ČNR a SNR; k posl. Világimu

26. 9. 1991, 3; 315 k T.821 (MR) - k přerušení schůze

27. 9. 1991,26; 487,496 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

a k neúčasti ministra pro životní prostředí na jednání FS

2.10. 1991, -; 717 k přímému televiznímu přenosu

-; 916 k hlasování poslanců o přerušení schůze FS

8.10. 1991,31;1553 postih bývalých funkcionářů

8.,9.10.1991,24;1578,1598,1600 návrh na vyhlášení referenda

9.10. 1991,27;1642,1647 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 29.10. 1991, -; 9,12,43 k programu schůze FS - T.858

5.11. 1991, 4; 674 navrhuje svolání samost. schůze SN

679 ke složení dohodovacího výboru

5; 784,809,812 občanský soudní řád, notářský řád

6.11. 1991, 9; 854,858,874 způsob provádění referenda

7.11. 1991, 8; 957,961 k volbě kandidátů na soudce ÚS

-; 968 návrh na schůzku posl. klubů

12;1056,1073 k hlasování (zákon č. 143/1968 Sb.)

8.11. 1991,14;1102,1235 k nedodržení zákonné lhůty u T.961, doporučuje přerušit schůzi FS

12.11. 1991, -;1265 k programu schůze FS

-;1302 k programu schůze FS a k rozpravě

k bodu č.14

19;1336 FFNM - volba dozorčí rady

23;1406 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991, -;1544 doba nesvobody

11;1603,1631,

1679,1701 referendum - otázky

-;1747 k jednacímu řádu FS

19.FS, 3.12. 1991, -; 55 k programu schůze FS

-; 71 k volbě ověřovatelů SN

5.12. 1991, 5; 231,259 k zahraniční politice ČSFR

3; 389,410,424 životní prostředí - k PN

12.12. 1991, -; 952 k doporučení politického grémia

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 214,334 čs. federace - změna ústavního zákona

24. 1. 1992, 7; 388,392 k T.1104

9; 541 dodržování lidských práv - P

29. 1. 1992,10; 877,896,901 volby do FS - P

30. 1. 1992,14;1170 zpráva K - 17

31. 1. 1992,13;1267 P - vlastnictví k půdě

-;1352 k navrhovaným členům dohodovacího výboru k T.928

17. 2. 1992, 5;1407 P - čs. federace - změna ústavního zákona

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 67,89 P - k  informaci o šetření záležitosti "Mareček" parlamentní komisí

4. 3. 1992, -; 287 k návrhu na odvolání GP ČSFR Gašparoviče

5. 3. 1992,16; 437,449 zprav. SN k T.1084

(Smlouva s Polskem)

22.FS, 14. 4. 1992, -; 72 k programu FS - vypustit T.1420

1; 126 volba prezidenta ČSFR

15. 4. 1992, -; 256 návrh na dohodovací řízení - T.1410

16. 4. 1992, 9; 488,494 daň z příjmů + PN

22. 4. 1992,20; 934 Evropská dohoda

27. 4. 1992,30;1532,1552 rozhlasové a televizní vysílání

29. 4. 1992, -;1898,1902 k řízení schůze FS předsedou SL Battěkem

30. 4. 1992,47;2128 k jednacímu řádu FS

-;2150,2151 ke zveřejněnému seznamu novinářů

-;2163,2165,

2168,2169 ke svým procedurálním návrhům

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 28 k volebnímu řádu FS

3.SN, 26.11. 1990, 1; 32 k odvolání člena předsednictva FS

2; 37 k volbě předsedy VSK - SN

3; 42 ke změnám ve výborech

10.SN, 24. 9. 1991, 1; 7 protestuje proti zásahům do návrhu HZDS k obsazování členů výborů SN

10, TP - protest - otázka parlamentní demokracie

13.SN, 20.12. 1991, 2; 24 k T.1023 - k PN posl. Kočtúcha

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 39 k T.1410,1491

(ústavní zákon č. 143/1968 Sb.)

 

ZLOCHA Jozef, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: tajemník VŽP - SN

Vystoupení:

FS 7.FS, 24.10. 1990, 3; 78 interpelace ve věci Gabčíkovo - Nagymarosz

9.FS, 27.11. 1990, 6; 238 podnět ke zlepšení dopravy poslanců

12.12. 1990,17;1139 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

14.FS, 3. 4. 1991,17;1077 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 17. 5. 1991, 9; 572 ke zprávě vlády ČSFR

22. 5. 1991,15; 969,1004 k T.590,628 (zákon o odpadech)

16.FS, 9. 7. 1991,19; 864,884 k ochraně ovzduší + PN

17.FS, 24. 9. 1991, -; 33 k programu FS - soustava vodních děl Gabčíkovo - Nagymarosz

27.9.1991,26; 460,504,509,516 zpráva k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

1.10. 1991,17; 661 sdružování v polit. stranách + PN

3.10. 1991,16;1080 k lustračnímu zákonu

26;1209 zprav. SN ke zprávě o situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

19.FS, 3.,5.12.1991, 3; 98,159,385 k T.921,1062 (životní prostředí)

11.12. 1991, 7; 815 civilní služba + PN

19.12. 1991,25;1516 transformační zákon

20.FS, 23. 1. 1992, -; 345,353 žádá svolání MIV k vyřešení sporu posl. Zelenay - Novosad

24. 1. 1992, 8; 461 interpelace ve věci Gabčíkovo - Nagymarosz

30. 1. 1992, -; 980 k činnosti K - 17

18.,19.2.1992,14;1872,1877,

1885,1912,1952 P - zpráva K - 17

21.FS, 6. 3. 1992,39; 609 odůvodňuje T.1367

(Gabčíkovo - Nagymarosz)

11. 3. 1992,37; 864 k odpovědi na interpelaci T.1355

22.FS, 24. 4. 1992,31;1473,1490,1492 zprav. SN k T.1235,1513 (stavební zákon)

27. 4. 1992,37;1564 zákon o ovzdušíPřihlásit/registrovat se do ISP