Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, U

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

UHL Petr, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - LA - Praha

PK - OH

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 2; 36 k volbě místopředsedů FS

4.FS, 10.-11.7.1990,1; 143 k progr. prohlášení vlády ČSFR

187 k T.33 (sdělovací prostředky)

5.FS, 18. 7. 1990,5,6,7; 85 k T.16, článek 77

19. 7. 1990, 8; 128 k T.11,34 + PN ohledně Strahova

16; 188 k T.38 + PN

6.FS, 18. 9. 1990,13; 247,266 k T.66,119 + PN

20. 9. 1990,24; 524 interpelace ohledně stanoviska vlády k lustracím

1.10. 1990,24; 608 výhrady k odpovědi ministra Vacka

7.FS, 23.10. 1990, -; 8 změna programu schůze - k T.131

-; 14 k záležitosti Irák

24.10. 1990, 3; 32,34,62,64 k usnesení vlády č. 450, podpora posl. Zemana

25.10. 1990, 6; 179,212 k T.159,214 (malá privatizace)

8.FS, 16.11. 1990, 7; 87 k T.204,301 (podpora posl. Romana)

9.FS, 5.12. 1990,20; 787,789 k T.240,289 (celní zákon)

23; 837,852,853 odův. T.253 (služební poměry příslušníků SNB)

11.,12.12. 1990,17;1083,1249,

1268,1271 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence) + PN

11.FS, 8.,9.1. 1991, -; 8 k programu schůze FS - lustrace

1; 247,367 k T.330,331,392 (LZLP)+ PN

10. 1. 1991, 5; 549 k registrům svazků Stb.

4; 589,594 lustrace - postup

12.FS, 16. 1. 1991, 1,2;15,35,40,41 ke Stanovisku FS - Litva, VS

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 879,895,899 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 19. 3. 1991, -; 42 k programu schůze FS - hlasování

11; 157,180 odův. T.244 (ČTK)

22. 3. 1991,22; 451 ke K - 17

15.FS, 14. 5. 1991, 1; 40 k T.393 (souhlas s postupem jednání)

24. 5. 1991,23;1367 k T.656 (K - 17)

28.,29.5.1991,17;1485, odpověď posl. Olejovi

1495,1623 zprav. SN k T.471,654 (FBIS)

1638,1641,1757 hlasování o PN

29. 5. 1991, -;1635 k jednání VBB - SL/SN

-;1770 návrh na odložení volby členů KO FS pro FBIS (voleb. řád na 16.schůzi FS)

23;1793 k T.657A (K - 17)

30. 5. 1991,23;2009,2012 k T.657 - k hlasování o PN

16.FS, 2. 7. 1991, -; 25-28 poznámky k programu schůze FS - T.244,520, 521,693 + volba

a odvolání členů ZKO FS pro FBIS

3.7.1991,14; 254,261,264,267 odův. T.660,713 (volba členů ZKO FS pro FBIS)

6; 339 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

10. 7. 1991,24; 983 k T.701,744 (policejní sbory)

11. 7. 1991,22;1237,1251 odův. T.693 (ČTK)

16. 7. 1991,16;1748 k textu T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 2.10. 1991, -; 718 k přímému přenosu ČST

16; 885 k lustračnímu zákonu

3.,4.10.1991,16;1029,1130,

1299,1362 k lustračnímu zákonu

18.FS, 12.11. 1991,19;1338 FFNM - volba dozorčí rady

-;1467,1482 doba nesvobody

 

20.FS, 28. 1. 1992,10; 693 volby do FS + PN

30. 1. 1992, -; 958,964, 974 k projednávání zprávy K - 17,

k odtajnění materiálů komise

14;1188,1222,

1232,1235 zpráva K - 17

21.FS, 3. 3. 1992, -; 20 k programu schůze FS - zařadit T.1167

1; 69,81 P k vystoupeni posl. Kaplanové ve věci "Mareček", k probíhající diskusi poslanců FS

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 9; 51 zemědělská komise

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 94,96,115 k problematice zbavení imunity poslanců FS