Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, D

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

DEVÁTÝ Stanislav

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - ODS

Členem: P - SN od: 8.SN, 31. 5.1991;

VBB - SN od: 1.SN, 27. 6.1990; 61

dočasně uvolněn od: 3.SN, 26.11.1990; 47

znovu od:15.SN, 12. 3.1992; 12

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

do: 21. 6. 1991 (rezignace)

člen komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20. 9. 1990; 516

 

Vystoupení:

FS 2.FS, 3. 7. 1990, 3; 71, 75 volební řád k volbě prezidenta ČSFR

6.FS, 18. 9. 1990, 20; 162 k T. 95

20. 9. 1990, 6; 464, 467 k T.65,115 + PN

1.10. 1190, 24; 601 interpelace ve věci občanských práv, otázka vojenská akademie, prohlášení KCOF Zlín

7.FS, 24.10. 1990, 3; 99 ve věci svých ústních interpelací

8.FS, 16.11. 1990, -; 7, 10 k programu schůze FS, k T.204,236

9.FS, 27.11. 1990, 5; 217 urgence své interpelace na ministra

Langoše

14.FS, 19. 3. 1991, 11; 191 k T.244,251 (hlasování)

5. 4. 1991, -; 1473 naléhavá interpelace ohledně

AK Slušovice

-;1474 k ministru vnitra Langošovi

16.FS, 12. 7. 1991, 27; 1517, 1519 interpelace - armáda - nemovitosti

17.FS, 8.10. 1991, 31; 1521 postih bývalých funkcionářů

29; 1561 odkládá na 18.FS své vyjádření

k odpovědi ministra obrany na interpelaci

18.FS, 6. 11. 1991, 7; 899 Ústavní soud ČSFR - organizace

SN 10.SN, 24. 9. 1991, 1; 6 souhlasí s PN posl. Kulana

o zařazení Vl. Mečiara do VŽP - SN

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 101, 104 k problematice zbavení imunity poslanců FS

 

DOLEŽAL Bohumil

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - LDS - Praha

PK - KDS - LDS, později PK - ODS

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 22 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 63 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

-; 188 k T.33 (sdělovací prostředky)

5.FS, 19. 7. 1990, 9; 158 k T.6

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 132 ke scénáři ekonomické reformy

20. 9. 1990, 17; 475 k T.91 - TP

 

7.FS, 24.10. 1990, 3; 64 k lustracím

25.,30. 10. 1990. 4;247, 266 hodnocení let 1948 - 1989,

k návrhům posl. Mandlera

9.FS, 28.11. 1990, 10; 342 k T.237,303 (devizový zákon)

4.12. 1990, -; 383 k práci VBB - SL/SN

4.12. 1990,13; 440, 449 k T.215,325 (zaměstnanost)

5.12. 1990,12; 651 k T.261,327 (zákoník práce)

10.12. 1990, -; 884 ke kompetencím

11.12. 1990,17;1020 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10.FS,19.12. 1990, 1; 15 knižní trh, polygrafický průmysl

20.12. 1990, 6; 130 k T.365 (STR - 1991)

11.FS,10. 1. 1991, 5; 544 ke zprávě K-17

4; 600, 603 lustrace - postup

11. 1. 1991, 2; 743 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 582, 599 k T.442,477 (mimosoudní rehab.)

21. 2. 1991,10; 999 k velké privatizaci

14.FS, 19. 3. 1991, 11; 175 k T.244,251 (ČTK)

20. 3. 1991, 9; 246 k T.256,465,520

26. 3. 1991, 22; 627 ke K-17

3. 4. 1991, 17; 991 k zákonu o půdě

5. 4. 1991, -; 1185 k programu schůze FS

15.FS, 15. 5. 1991, 14; 210 k T.300 (státní svátky)

24. 5. 1991, 23; 1374, 1450 TP k T.656 (lustrace)

28. 5. 1991, 17; 1582 k T.471,654 (FBIS)

16.FS, 10. 7. 1991, -; 1189, 1199, 1205 k T.758,759 (Jugoslávie)

16. 7. 1991, 23; 1825 referendum

19. 7. 1991, 16; 2223 k T.730 (soudy a soudci)

17.SN, 1.10. 1991, 17; 636 sdružování v politických stranách

2.-4.10.1991, 16; 905, 1020,

1058, 1322 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 31; 1528 postih bývalých funkcionářů

9.10. 1991, 27; 1624, 1634,

1656, 1662 k situaci v Chorvatsku + návrh prohlášení FS

18.FS, 6.11. 1991, 9; 855, 916 způsob provedení referenda

7.11. 1991, 21; 980, 987 PN - odsouzení projevů rasismu

8.11. 1991, 14; 1220 vývoj ekonomiky

12.11. 1991, -; 1470, 1473 doba nesvobody

13.11. 1991, 13; 1513 k zahraniční politice ČSFR

19.FS, 3.12. 1991, -; 38 k návrhům prezidenta Havla, k programu schůze FS

5.12. 1991, 5; 281, 319 k zahraniční politice ČSFR

10.,11.12. 1991, 12; 579, 870 trestní zákon + PN

12.12. 1991, -; 938 k hladovce p.Svobody a Ransdorfa

 

20.FS, 24. 1. 1992, 9; 535 dodržování lidských práv -

antisemitismus

30. 1. 1992, -; 962, 982 vysílání ČST - K-17, program schůze FS

14; 1213 zpráva K-17

17. 2. 1992, 5; 1463 čs. federace - změna ústavního zákona

18. 2. 1992, 14; 1806 zpráva K-17 - P

21.FS, 12. 3. 1992, 29; 926 P - STR - I. - IV. Q. -1991

22.FS, 21. 4. 1992, 11; 728 P - k  investičním společnostem

a fondům

22. 4. 1992, 21; 1051, 1128 Smlouva se SRN

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 14 k volebnímu řádu FS

3.SN, 26.11. 1990, 1; 20, 23 k odvolání člena P-FS

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 17 k T.757, k vystoupení posl.Sokola

 

 

DOSTÁL Pavel

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj (SDO)

PK - SDO

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro odsun dovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9.1990;519

člen komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5.1991; 2035

(rezignace na funkci tajemníka

komise začátkem roku 1992)

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 2; 41 k volbě místopředsedů FS -

k hlasování

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 52 k T.13,43

19. 7. 1990, 8; 137 k T.11,34

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 103 ke scénáři ekonomické reformy

19. 9. 1990, 8; 321, 388 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990, 24; 563 dotaz na místopředsedu vlády ČSFR ohledně vysílání čs. televize

7.FS, 24.10. 1990, 3; 80 k záležitosti posl. Bárty

25.10. 1990, 6; 190 k T.159,214 (malá privatizace)

-; 223 k vystoupení posl. Bárty ohledně Moravsko-slezské deklarace

4; 252 hodnocení let 1948 - 1989

30.10. 1990, 4; 273 návrh na posouzení činnosti p. Bárty

8.FS, 16.11. 1990, 4; 44, 47 k T.239,288 (uprchlíci) + otázka na ministra Langoše

9.FS, 27.11. 1990, 5; 222, 223 k T.228,333

6; 227 dotaz na ministra Dobrovského ve věci vojenských újezdů

-; 259 k dani z obratu u tisku

-; 284 k hlasování na schůzi FS

5.12. 1990, 12; 617 k T.261,327 (zákoník práce)

13.12.1990, 19; 1417 k T.110,292 (strategické plánování), návrh na další projednání tohoto bodu na příští schůzi FS

10.FS, 19.12. 1990, -; 4 doplnění programu o prohlášení

VSK - SL/SN,

1; 5 knižní trh, polygrafie

7; 83 k STR - 1991 pro FMV

-; 89, 90 ke službám v KFS

10.FS, 20.12. 1990, 6; 170, 173 k T.365 (STR - 1991),

k polygrafickému průmyslu

-; 176 čte návrh usnesení FS k dani z obratu u polygrafických výrobků

13.FS, 31. 1. 1991, -; 395 k situaci v Perském zálivu

19. 2. 1991, 9; 483, 484 dotaz ke STR - 1991 (k T.442)

20. 2. 1991, 9; 604 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 19. 3. 1991, -; 14, 49, 53 k programu schůze FS - účast ministra vnitra; k bodu č.17, k návrhu zákona o ztrátě mandátu

22. 3. 1991, 22; 373, 388,

538, 539 návrh na neveřejnou schůzi FS, K-17

26. 3. 1991, 22; 570 ke K-17

3.,5, 4. 1991, 17; 970, 1401 k zákonu o půdě (+ PN)

15.FS, 14. 5. 1991, -; 20 k programu - k návrhu posl. Bendy

16. 5. 1991, 9; 407 ke zprávě vlády ČSFR + PN, dotazy

17. 5. 1991, -; 485 otázka "růžový tank na Smíchově"

23. 5. 1991, 13; 1084, 1172 k T.535 (doba nesvobody)

25; 1320 k prezenci poslanců

24. 5. 1991, 23; 1411 k T.657 (K-17 - lustrace)

30. 5. 1991, 23; 2017 k T.657 (k hlasování o PN)

28; 2109 k T.655 (Ústava ČSFR)

16.FS, 3.,4.7. 1991, 6; 303, 307,

384, 492 k T.649,719 (svoboda náboženství)

3.,4.7. 1991, 7; 396, 532 k T.676,723 (majetek řádů a kongregací) + PN

7; 402, 445 reakce na posl. Kaplanovou,

dotaz na místopředsedu vlády

8. 7. 1991, 13; 813 ke zprávě o stavu kriminality + PN

10. 7. 1991, 24; 989 k T.701,744 (policejní sbory) +PN

12. 7. 1991, 26; 1411 k interpelaci na ministra Dobrovského

-;1435 k T.537

18. 7.1991, DP; 2135 k petici 98 pracovníků + dotaz na posl. Stomeho

pokr. 7; 2165 k textu T.777

17.FS, 26. 9. 1991, 3; 201, 269, 289 k mimosoudním rehabilitacím

1.10. 1991, 21; 561 k živnostenskému zákonu

-; 605 k hlasování poslanců - MR

2.-4.10.1991, 16; 909, 1025, 1310 k lustračnímu zákonu

3.10. 1991, 19; 1145 k novele malé privatizace

18.FS, 29.,30.10.1991, 2;146, 252 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

1.11. 191, 16; 629 nespokojenost s odpovědí ministra Langoše na T.919

8.11. 191, 14; 1220 vývoj ekonomiky

18.FS, 12.11. 1991, 23; 1359, 1363,

1414, 1415, 1418 vánoční příspěvek dětem

13.11.1991,11;1610 referendum - otázky

19.FS, 5.12. 1991, 5; 294, 310 k zahraniční politice ČSFR

10.12. 1991,12; 621 trestní zákon

18.12. 1991,23; 1323 k hlasování o návrhu zákona

19.,21.12.1991,25;1435,1492,

1959 transformační zákon

20.FS, 30. 1. 1992, -; 961, 969 k vysílání ČST - K-17, k programu schůze FS

14;1239 zpráva K-17

17. 2. 1992,18;1600 P + dotaz na ministra Klause

(kuponová privatizace)

18.,19. 2.1992,14;1796,1810,

1827,1995,

2077,2188,

2191 P ke zprávě K-17

19. 2. 1992, 15; 2164 k vystoupení posl. Samkové

21.FS, 3. 3. 1992, 2; 135 zvýšení důchodů

4. 3. 1992, 6; 236 zprav.SN k T.1340 (volba členů FR pro rozhlasové a televizní vysílání)

4; 311 dotaz na předsedu SL p. Battěka ve věci materiálů K-17

11. 3. 1992, 19; 802 ke zmatečnému hlasování o návrhu zákona

pokr. 6; 806 volba předsedy a místopředsedy FR

pro rozhlasové a televizní vysílání

37; 846, 852 k odpovědi na interpelaci - T.1278

12. 3. 1992, -;1025 k jednacímu řádu FS

22.FS, 15. 4. 1992, 6; 258 projednat přednostně T.1410

16. 4. 1992, 7; 533 k hlasování poslanců o PN

22. 4. 1992, 21; 988, 1055,

1091 Smlouva se SRN

29. 4. 1992, -; 1919, 1920 k výhradám opozice k řídícímu schůze předsedovi SL p. Battěkovi

-; 1924 ke svolání politického grémia

27; 1990, 2018 k hlasování - vlastnictví k bytům

SN 3.SN, 26.11. 1990, 2; 39 k volbě předsedy VSK-SN

7.SN, 21. 3. 1991, 2; 25 k zastoupení poslaneckých klubů ve výboru

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 17 k T.757 (konkurzní řízení)

11.SN, 3.10. 1991, 3; 74 k T.867

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 119 ke zbavení imunity poslanců FS

 

 

FIŠERA Ivan, PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - SDO

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 14 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.,11.7.1990, 1; 183 k T.33 (fond národního jmění)

-; 203 k T.33 (kompetence republik)

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 51 k T.13,43

6.FS, 18. 9. 1990, -; 213, 214, 216 problém reprivatizačního zákona, k programu zasedání FS

-; 274 ke hlasování a sčítání

20. 9. 1990, -; 451 k práci parlamentu

7.FS, 24.,25.10. 1990, 3; 46 upřesnění textu návrhu usnesení posl. Zemana

6; 116, 121 k T.159,214 (malá privatizace)

8.FS, 16.11. 1990, -; 9 k programu schůze FS a přesunutí T.204,236 na 9. schůzi FS

9.FS, 26.11.1990, 2; 98 k T.224,308 (školský zákon)

5.12 1990, 12; 647, 719 k T.261,327 (zákoník práce)

12.12. 1990, 17; 1152 k T.315,316,369 (čs. federace - kompetence)

13.12. 1990, 19; 1409 k T.210,292 (strategické plánování)

10.FS, 19.12. 1990, 4; 41 k T.210 (strategické plánování -

návrh zákona)

11.FS, 8.,9. 1. 1991, 1; 165, 236 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

11. 1. 1991, -; 760 k žádosti posl. Lise

-; 779 k programu zasedání FS

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 30 ke Stanovisku FS - Litva, Varšavská smlouva

13.FS, 29. 1. 191, -; 15 ke sčítacímu zařízení

19.,20.2. 1991, 9; 502,840,876 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace) + PN

21. 2. 1991,10; 977 k velké privatizaci + dotaz na

ministra Klause

22. 2. 1991,10;1094,1096

1099,1110 k velké privatizaci + PN

27. 2. 1991,11;1333 k Ústavnímu soudu ČSFR

14.FS, 20. 3. 1991,15; 331 k T.366 (vojenská doktrína)

22.,26. 3. 1991,22; 372,383,

384,524,

533,698 návrh na neveřejnou schůzi FS,

ke K-17

3.,5. 4. 1991,17; 962,1199 k zákonu o půdě + PN

-;1339 k prezenci poslanců SN

15.FS, 17. 5. 1991, -; 567 návrh usnesení FS k akci "růžový tank"

21. 5. 1991, 16; 660 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

24. 5. 1991, 23; 1379 k T.656,657 (K-17) + PN

29. 5. 1991, 23; 1811, 1818 k T.657A (K-17)

10; 1891 k odpovědi posl.Senjuka

30. 5. 1991, 23; 1974, 1977,

1982, 1991 k hlasování o pozměňovacích návrzích k T.657

31; 2029 poznámka k T.658 (KLPM)

27; 2039 k T.644 (komise pro činnost K-FS)

 

16.FS, 3.,4. 7. 1991, 6; 344, 503 k T.649,719 (svoboda náboženství) + PN

3. 7. 1991, 7; 410 T.676 (majetek řeholních řádů

a kongregací)

8. 7. 1991, 18; 733,738,745,

746,754 k T.675 (zákon o bankrotu) + PN

13; 803 ke stavu kriminality + PN

12. 7. 1991, -; 1375, 1376 projednávání zásad lustračního zákona

17. 7. 1991, DP; 1963 k novele malé privatizace + PN

17.FS, 26. 9. 1991, 3; 152, 266, 269 k mimosoudním rehabilitacím

27. 9. 1991, 15; 375, 418 k plnění STR -1991 (1. pololetí)

3.,4.10.1991, 16; 938, 996,

1321, 1323 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 18; 1468 vrácení majetku KSČ a SSM

lidu ČSFR

24; 1576 návrh na vyhlášení referenda - formulace otázek

18.FS, 30.,31.10.1991, 4;341, 534 občanský zákoník

31.10. 1991, 6; 427 obchodní zákoník

7.11. 1991, 12; 1012, 1029 změna v soustavě federálních orgánů

8.11. 1991, 14; 1174, 1178 vývoj ekonomiky

12.11. 1991, pokr.14; 1296 k hlasování o bodě č. 14

13.11. 1991, 13; 1510 k zahraniční politice ČSFR

11; 1735 referendum - otázky, iniciativa K-SDO

19.FS, 5.12. 1991, 5; 245 k zahraniční politice ČSFR

11.12. 1991, 17; 926 vztah k půdě - k projednávanému návrhu

18.,19.,21.12.1991,

25; 1361, 1367, 1428,

1519, 1873, 1875,

1884, 1936, 1961, 1967 zemědělství + transformační zákon + PN

20.FS, 21. 1. 1992, -; 11 k programu schůze FS

22. 1. 1992, 5; 223 čs. federace - změna ústavního zákona

24. 1. 1992, 7; 371 k odpovědi místopředsedy vlády

ČSFR Rychetského a ke Smlouvě se SRN

28. 1. 1992, 10; 679 volby do FS + PN

20.FS, 30. 1. 1992, -; 956, 965, 984 k vysílání ČST - K-17,

k programu schůze FS

12; 997 k neúčasti představitelů vlády ČSFR

14;1249, 1250 zpráva K-17 - P

31. 1. 1992, 13; 1261, 1270,

1272, 1274,

1276, 1277 P - vlastnictví k půdě, nepřítomnost vlády ČSFR

17.,18.2.1992, 18; 1538, 1541,

1550, 1598 kuponová privatizace + P

18.,19.2.1992, 14; 1735, 1795,

1901, 1902,

1923, 1937 K-17 - zpráva - P

19. 2. 1992, 15; 2166 k vystoupení posl. Senjuka

21.FS, 3. 3. 1992, -; 21, 48 návrh vysílat zpravodaje televize

a rozhlasu na jednání FS o Smlouvě

se SRN

5. 3. 1992, 12; 393 P - Červený kříž

12. 3. 1992, 29; 935 STR - 1991 - I. - IV. Q.

13. 3. 1992, -; 1162 k programu schůze FS

32; 1205, 1222 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 15. 4. 1992, 5; 226, 238 kompetence - daně

9; 402 daň z příjmů

16. 4. 1992, 7; 535 k hlasování poslanců o PN

21. 4. 1992, -; 746, 748 k seznamu 262 členů Syndikátu novinářů ČR

9; 753 daň z příjmů

22. 4. 1992, 21;990, 995,1153,

1181, 1189 Smlouva se SRN

28. 4. 1992, 27; 1705, 1709 P - vlastnictví k bytům

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 21, 28 k volebnímu řádu FS

7; 42 odůvodňuje návrhy na volbu předsedy SN, místopředsedů SN,

předsednictva SN a předsedů výborů SN

9; 48, 51 doporučuje vytvoření komise země- dělské, charakteristika jejího působení

7.SN, 21. 3. 1991, 3; 43, 50 k T.210,292 (strategické plánování)

10.SN, 24. 9. 1991, 1; 11 k obstrukci při hlasování

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 100 k problematice zbavení imunity poslanců FS

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP