Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, G

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

GAJDOŠOVÁ Anna

Sněmovna: SN Slib vykonala: 12.SN, 3.12.1991; 11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VSK - SN od: 12.SN, 3. 12. 1991; 13

Vystoupení:

FS 21.FS, 3. 3.1992, 2; 103,140,141 zprav. SN k T. 1231,1311

(zvýšení důchodů)

 

 

GÉMESI Karol, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: VPN - MNI - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SL/SN od: 7.SN, 21. 3. 1991

Jiné: člen komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5. 1991;2035

 

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, -; 182 cituje zákon o poslancích FS

6.FS, 1.10. 1990,24; 614 otázka na místopředsedu vlády ČSFR ve věci národnostní komise, špatné názvy úřadů

14.FS, 3. 4. 1991,17;1154 k zákonu o půdě

15.FS, 23. 5. 1991, -;1076 návrh na vytvoření parlamentní komise pro lidská práva menšin

30. 5. 1991,31;2026,2031 odův. T.658 (zřízení parlamentní komise pro lidská práva a menšiny)

17.FS, 9.10. 1991,29;1607 k odpovědi na interpelaci

27;1640 k situaci v Chorvatsku

19.FS, 5.12. 1991, 5; 295 k zahraniční politice ČSFR

20FS, 21. 1. 1992, 1; 54 Úmluva o ochraně lidských práv

24. 1. 1992, 9; 488 dodržování lidských práv + PN

30. 1. 1992, 9;1147 dodržování lidských práv

17. 2. 1992, -;1392 k činnosti komise pro lidská práva

a menšiny

18. 2. 1992, -;1621,1623 informace o zasedání komise pro lidská práva a menšiny k záležitosti

"Mareček"

21.FS, 3. 3. 1992, -; 25 k programu schůze FS - zařadit zprávu k záležitosti "Mareček"

-; 55 o závěrech mimořádného zasedání parlamentní vyšetřovací komise

k záležitosti "Mareček"

1; 65,74,80 informace o šetření parlamentní komise k záležitosti "Mareček"

5. 3. 1992,14; 457 zprav. SN k T.1267,1339

(zřízení sekretariátu KBSE)

22.FS, 29. 4. 1992, -;1904 k výběru kandidátů pro mezinárodní soudy a pro zastoupení ČSFR

v mezinárodních komisích

-;1916 návrh na dohodovací řízení k T.955 (církevní restituce)

30. 4. 1992,45;2179 předkládá T.1528

(zpráva parlamentní vyšetřovací komise k záležitosti "Mareček")

 

 

 

 

 

 

 

GLEZGO Štefan

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

dočasně uvolněn: 3.SN,26.11. 1990; 47

znovu od: 15.SN,12. 3. 1992; 12

Jiné: člen komise 17. 11. 1989 od: 6.SN, 20. 9. 1990;516

tajemník VMI - SN

Vystoupení:

FS 9.FS, 5.12. 1990,22; 835,855,857 odův. T.242

(služební poměry příslušníků SNB)

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 412 upozornění, že nedostal od ministra Nezvala odpověď na svou interpelaci

21.FS, 6.,10.3.1992, 3; 541,701 odův. T.1253 (změna ústavního zákona č. 143/1968 Sb.)

 

 

GLOSÍKOVÁ Ol´ga

Sněmovna: SN Slib vykonala:18.SN,30.10.1991;164

Národnost: ukrajinská

Stranická příslušnost: KSĆ (SDĽ) - Východoslovenský kraj

PK - SDĽ

Členem: VŽP - SN od: 18.SN, 7. 11. 1991;1097

 Přihlásit/registrovat se do ISP