Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, R

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

RAJCZY László

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: KDH - maďarská - Západoslovenský kraj

PK - MKDH - ESWS - od 20. 12. 1990 nezávislý

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 8. 7. 1991

Jiné: rezignace: 4. 7. 1991 (dopisem)

zánik mandátu: 16. P - SN, 8. 7. 1991

Vystoupení:

FS 15.FS, 14. 5. 1991, -; 14,23 k programu schůze FS, ke svému požadavku na využívání maďarštiny

2; 63,68 k T.515,605 (odstupné)

15. 5. 1991, -; 100 k prezenci poslanců

5; 118,127 k T.428,608 (cestovní doklady) + dotaz na ministra Langoše, poznámka k odpovědi

-; 181 upřesnění členství v posl. klubu

14; 212,237,

243,244 k T.300 (státní svátky) + PN

-; 249 P k jednání FS

-; 267 k programu zasedání FS

16. 5. 1991, -; 275,276 k programu zasedání FS, k ceně tlumočení z maďarštiny

9; 333,357 P k tiskům, k účasti vlády ČSFR na jednání FS

405, k projednávaným zprávám vlády ČSFR, otázka na místopředsedu vlády Valeše

15.FS, 17. 5. 1991, 3; 498 k T.232 (soukromé podnikání osob)

12; 531,539 P k T.526 (patentoví zástupci)

-; 570 k programu schůze FS

21. 5. 1991,16; 637,729 k T.643 (zákon o půdě)

695, k T.393,643 (zákon o půdě) + dotaz

22. 5. 1991,20; 890,941 k T.630,638,639 (STR - 1. Q. 1991)

15;1006 k jednání FS - dotaz

21;1044 k národnosti navržených soudců

24. 5. 1991, -; 1329 k programu schůze FS

28. 5. 1991,17;1559,1617 k T.471,654 (FBIS)

29. 5. 1991, -;1634 k VBB - SL/SN

17;1752,1762 k FBIS

30. 5. 1991,29;1959 k T.641 (státní vyrovnávací příspěvek)

16.FS, 2.,3.7. 1991, 2; 98,99,275 k T.736,737 + PN

(odsun sovětských vojsk)

3. 7. 1991, 6; 354 k T.649,719 (svoboda náboženství)

4. 7. 1991, -; 468 rezignace na poslanecký mandát

SN 8.SN, 14. 5. 1991, -; 9,11,12 k programu schůze SN

31. 5. 1991, -; 39,40,41 k tlumočnické službě

45,46,47 k programu schůze SN

 

 

RAŠEV Peter

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 5. 11. 1991

Jiné: rezignace oznámena: 12.SN, 3. 12. 1991; 7

(náhradník - A. Gajdošová)

zánik mandátu: 20. P - SN, 5. 11. 1991

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 62 reakce na vystoupení posl. Pánise

5.FS, 18.-20.7.1990, -; 10 k jednání o stanovisku VSK - SL/SN

20. 7. 1990,18; 233 čte stanovisko VSK - SL/SN

k záležitosti J. Tisa na Slovensku

6.FS, 18. 9. 1990,14; 200 k T.59

2.10. 1990,13; 712 k T.114,144 (státní vyznamenání)

9.FS, 4.12. 1990,11; 541 k T.260 (k argumentaci poslance Bendy)

12.12. 1990,17;1129 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 38 ke Stanovisku FS - Litva, Varšavská smlouva

13.FS, 29. 1. 1991, -; 181 k vytištění jednacího řádu FS

26. 2. 1991,10;1263 k hlasování poslanců o T.257

15.FS, 15. 5. 1991,14; 213 k T.300 (státní svátky)

29. 5. 1991, -;1766 k dopisu pracovníků FIS

30. 5. 1991,30;1969 zprav. SN k T.642 (důchody)

16.FS, 10. 7. 1991, -;1200 k T.758,759 (Jugoslávie)

12. 7. 1991,27;1449 interpelace - černobylská elektrárna

1478, upřesnění citace ministra financí ČSFR

1521, k interpelaci posl. Devátého

1531, ke kulturnímu dědictví

15. 7. 1991, 4;1573 k sociálnímu zabezpečení

pokr.4;1590,1599 čl. 7 - sociální zabezpečení

17. 7. 1991,23;1885,1892 referendum

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 9; 51 zemědělská komise

3.SN, 26.11. 1990, 1; 31 k odvolání člena předsednictva FS

6.SN, 21. 2. 1991, 2; 15 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

7.SN, 21. 3. 1991, 2; 20 k zastoupení ve výboru

11.SN, 2.10. 1991, 1; 46 k T.851

 

 

 

 

REPAŠSKÝ Lubomír

Sněmovna: SN

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

Jiné: rezignace: P - SN, 12. 2. 1992

 

 

 

 

 

 

ROMAN Ladislav, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: B /SNS) - Středoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9. 1990; 179

člen komise pro lidská práva a menšiny

od:15.FS, 30. 5. 1991;2035

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 140 k programovému prohlášení vlády ČSFR

207 k T.33

(ústava - kompetence republik)

5.FS, 18.-20.7.1990, -; 15,16 k naléhavosti interpelace posl. Prokopa - hlasování

18. 7. 1990, 4; 55 k T.13 - řešení - ústava

19. 7. 1990, 8; 140,147 k T.11,34 + PN ohledně vlastnictví

15; 184 zprav.SN k T.36

(sdružování občanů)

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 115,126 ke scénáři ekonomické reformy - reakce na posl. Mlynárika

18. 9. 1990,20; 163 k T.95

19. 9. 1990, 7; 410 zprav. SN k T.25,112

2.10. 1990,26; 656 k T.88,152

8.FS, 16.11. 1990, 5; 53,55-58 k T.258,290 + dotaz na ministra Dlouhého + PN

7; 87 k T.204,301

(vrácení majetku KSČ) + PN

9.FS, 4.12. 1990,13; 438,441,450 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

11; 554,565 k T.260,326 (ke stávce) + dotaz na ministra Millera

5.12. 1990,12; 750,752 k T.261,327 (zákoník práce)

6.12. 1990, -; 986a k T.342 (doplnění programu FS)

10.12. 1990, -; 893 k hlasování o programu FS

12.12. 1990,17;1240,1269 k T.315,316,369 (čs. federace - kompetence) - upřesnění návrhu

13.12. 1990,18;1323,1343,

1353,1354 k T.231,324

(rozpočtová pravidla) + PN

1369 k hlasování o T.231

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 249,257,274,

397,398,401 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

12.FS, 16. 1. 1991, 4; 66 k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

13.FS, 29. 1. 1991, -; 13,21 k programu schůze FS

1; 53,81,84 k T.424,441 (důchody) + PN

30. 1. 1991, 4; 207,216 k T.235,443

(protimonopolní zákon) + PN

-; 221 k práci VÚP - SL/SN

6; 270 k T.299,443

(soudní rehabilitace) + PN

5. 2. 1991, -; 417 k programu FS

19. 2. 1991, 9; 489 k tiskům zákona o mimosoudní rehabilitaci

26. 2. 1991,10;1199 k hlasování o T.257

26.2.1991,11;1329,1349,1351 k Ústavnímu soudu ČSFR

14.FS, 19. 3. 1991, -;14,38,46,47,

48,49,51,52,

55,56 k programu FS - k návrhu referenda, mandát - ztráta, k bodu č. 17

10; 145,149 k T.229,518 (KPR) + PN

26. 3. 1991,22; 719,730,732 ke K - 17, hlasování

27. 3. 1991,18; 801,812 k T.491 (náprava křivd) + PN

3. 4. 1991,17; 989,990,991,1171 k zákonu o půdě

5. 4. 1991,17;1220,1241,

1256,1353 k zákonu o půdě

15.FS, 15. 5. 1991,14; 230,241,

242,245 k T.300 (státní svátky)

21. 5. 1991,16; 721,799 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

24. 5. 1991,23;1442 k T.656,657 (K - 17 - lustrace)

1472, dotaz na posl. Rumla

29. 5. 1991,11;1859,1861 otázka předsedovi vlády ČSFR Čalfovi - dražby objektů

16.FS, 2. 8. 1991, -; 51,54 k programu FS - vypuštění bodu

č. 23 (referendum)

17.,18.7.1991,23;1878,1886,2067,2094,2095, referendum

DP;1961,2124 k novele malé privatizace + PN

18. 7. 1991,23;2151 návrh na projednání T.789 v posl. klubech a na politickém grémiu

2152 reakce na posl. Világiho

2155, reakce na místopředsedu SL Valka k ústavě

-; 2149 k programu schůze FS

17.FS, 24. 9. 1991, -; 37 k programu FS - k návrhům posl. Kačera a Savčinského

55, k činnosti VÚP - SL/SN

1.10. 1991,17; 662 sdružování v politických stranách

3.10. 1991,16;1127 k lustračnímu zákonu

19;1141,1143 k novele zákona čís. 427/1990 Sb.

(malá privatizace)

8.10. 1991,24;1574 návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 30.10. 1991, 3; 208 zprav. SN k T.820

(Úmluva - investice)

4; 346 občanský zákoník

5.11. 1991, 5; 817,823,827 občanský soudní řád, notářský řád

6.11. 1991, 9; 853,879 způsob provedení referenda

7.11. 1991, 8; 954,961,963 k volbě kandidátů na soudce Ústavního soudu ČSFR

19.FS, 20.12. 1991,31;1574 STR - požadavek vysílat jednání FS

v ČST

1769, STR - 1992 + PN

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 282,291,294 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

28. 1. 1992, 6; 606 k hlasování o PN posl. Sokola

30. 1. 1992,13;1072 vlastnictví k půdě + PN

17. 2. 1992, 5;1466 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

21.FS, 3. 3. 1992, 3; 167 k T.1348 (změna ústavy)

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 7; 44 k volbě předsedy SN

6.SN, 21. 2. 1991, 2; 10,22,23 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

11.SN, 26. 9. 1991, 1; 13,15,16 k T.851

45, k posl. Humpálovi

64 k hlasovacímu zařízení

 

ROUBAL Miloslav

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

 

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9. 1990, -; 264 dotaz k hlasovacímu zařízení

9.FS, 6.12. 1990,26; 895a k T.340 (malá privatizace)

11.FS, 10. 1. 1991, 4; 593,631 lustrace - postup

11. 1. 1991, -; 772 k hlasovacímu zařízení

13.FS, 22. 2. 1991,10;1075 k velké privatizaci

26. 2. 1991,10;1191 k hlasování o T.257

27. 2. 1991,11;1379 návrh na přestávku

15;1477 k dohodovacímu řízení k návrhu zákona o strategickém plánování

15.FS, 16.,17.5.1991,9; 445,600 ke zprávě vlády ČSFR

17. 5. 1991,19; 562 zprav. SN k T.562

(dohody o investicích)

21. 5. 1991,16; 737 k hlasování o návrhu zákona o půdě

23. 5. 1991,13;1213 k T.525 (doba nesvobody)

25;1314 k T.489,586 (hlasovací zařízení)

16.FS, 9. 7. 1991, -; 929 k dohodovacímu řízení

17.FS, 26. 9. 1991, 3; 183,263 mimosoudní rehabilitace + PN

1.,2.10.1991,21; 593,597,695,

726,742 zprav. SN k T.761,875

(živnostenský zákon)

4.10. 1991,16;1311 k lustračnímu zákonu

8.,9.10.1991,24;1583,1586,1594, vyhlášení referenda - návrh

18.FS, 30.10. 1991, 2; 292 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

7.11. 1991,12;1006,1009 změna v soustavě federálních orgánů

8.11. 1991,14;1132 vývoj ekonomiky

12.11. 1991,23;1413,1414 vánoční příspěvek dětem

19.FS, 3.12. 1991, -; 49 k programu schůze FS

5.12. 1991, -; 378 k doplnění programu schůze FS

6.12. 1991, 9; 491,497 k hlasování o HZ

12.12. 1991, -;1181 k programu 19. schůze FS

18.12. 1991,32;1340 odův. T.1112 (malá privatizace)

19.12. 1991,25;1451,1466 transformační zákon

20.12. 1991,31;1666 STR - 1992

20.FS, 29. 1. 1992,12; 818,824,937 zprav. SN k T.925,1066

(novela velké privatizace)

31.1.1992,pokr.12;1346,1348 k výsledkům dohodovacího výboru

k T.925

21.FS, 6. 3. 1992,27; 585,606 mimosoudní rehabilitace + PN

12. 3. 1992,29; 939 P - STR - I. - IV. Q. 1991

21;1013,1027,

1039,1043,1107 zprav. SN k T.1276,1393 (telekomunikace)

22.FS, 16. 4. 1992, 7; 544 k hlasování o PN (DPH)

21. 4. 1992,11; 723 investiční společnosti a fondy

28. 4. 1992, 9;1810,1819,

1824,1829,

1835,1841,

1848 zpráva dohodovacího výboru

k T.1408 (daň z příjmů)

26.4.1992,49;1965,1968,1969,1972,1978 zprav. SN k T.1507,1522 (živnostenské podnikání)

30. 4. 1992, -;2164 k návrhům posl. Zelenaye

-;2171 k hlasování o návrzích poslance Zelenaye

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 3; 45,67 k T.210,292

(strategické plánování) + PN

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 22,30 k T.757 (zákon o konkurzním řízení)

11.SN, 26. 9. 1991, 1; 15 k T.851 (fond tržní regulace)

13.SN, 20.12. 1991, 1; 10 k T.1024 - návrh na omezení diskuse