Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, K

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

 

KAPLANOVÁ Marie

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - Jihočeský kraj

PK - KDS - LDS

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990;1;108 k programovému prohlášení vlády ČSFR

-; 178 k T.33

5.FS, 19. 7. 1990, 8; 118 k T.11,34

7.FS, 24.10. 1990, 3; 71 interpelace ve věci výchovy mládeže

25.10. 1990, 4; 252 hodnocení let 1948 - 1989

8.FS, 16.11. 1990, 2; 24 zprav.SN k T.140

(práva dítěte)

10.FS, 19.12. 1990, 1; 10 situace na knižním trhu a v polygrafii

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 181, 187 k T.330,331,392 (LZLP)

13.FS, 19. 2. 1991, 9; 522 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace + PN)

14.FS, 26. 3. 1991, 22; 686 ke K-17

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 464 ke zprávě vlády ČSFR

+ dotaz na ministra Millera

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 345 k T.649,719

(svoboda náboženství)

7; 402 k T.676

(majetek řádů a kongregací)

-; 455 k namibijským dětem

10. 7. 1991, 13; 1151, 1163 vývoj kriminality

15. 7. 1991, -; 1579 návrh na ustavení parlamentní skupiny "pro rodinu"

17.FS, 9.10. 1991, 27; 1633, 1664 k situaci v Chorvatsku

19.FS, 3.12. 1991, 3; 143 životní prostředí

10.12. 1991, 12; 598 trestní zákon + PN

21.FS, 3. 3. 1992, -; 55 ke svému členství v parlamentní vyšetřovací komisi pro záležitost "Mareček"

1; 60, 70, 74, 84 ke svému vystoupení v ČST - záležitost "Mareček"

11. 3. 1992, 37; 845 k odpovědi na interpelaci - T.1356

13. 3. 1992, 32; 1242 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 27. 4. 1992, 41; 1655 mimosoudní rehabilitace + PN

 

 

 

 

KOBYLKA Jan, PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - ODS

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 190 k T.33

(hromadné sdělovací prostředky)

6.FS, 19. 9. 1990, 8; 352 k bezpečnostní situaci v ČSFR

7.FS, 24.10. 1990, 6; 165 k T.159,214

(malá privatizace)

30.10. 1990, -; 263 informace o MU - kdo chce kde pracovat

8; 317 k T.211

(náprava majetkových křivd)

8.FS, 16.11. 1990, 4; 42,47 zprav. SN k T.239,288 (uprchlíci)

9.FS, 12.12. 1990, 17;1156 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12. 1990, 19;1394 k T.110,292

(strategické plánování)

10.FS, 19.12. 1990, 4; 38 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 751 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

22. 2. 1991, 10;1047 k velké privatizaci

27. 2. 1991, 11;1325,1383 k Ústavnímu soudu ČSFR

14.FS, 20. 3. 1991, 15; 327 k T.366 (vojenská doktrína)

26. 3. 1991, 22; 683 ke K - 17

17.FS, 9.10. 1991, 27;1635 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 12.,13.11.1991, -;1477,1539,

1541,1551 doba nesvobody

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 21 k odvolání člena P-FS

7.SN, 21. 3. 1991, 3; 41 k T.210,292 + PN

 

 

 

 

 

KOSTYA Libor, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Jihočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 96 k programovému prohlášení vlády

ČSFR a k otázce poslaneckých mandátů ministrů

5.FS, 18. 7. 1990,5,6,7;83 k T.17

6.FS, 18. 9. 1990, -; 216 k připomínkám k T.88

13; 252 k T.66,119

-; 272 k hlasování a sčítání

19. 9. 1990, 8; 339,343 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990, 17; 472 k T.91

2.10. 1990, 26; 665 k T. 88,152

13; 707 k T.114,144

7.FS, 23.10. 1990, 1; 16 ke zbraním hromadného ničení

30.10. 1990, 9; 291 k T.197 (jednací řád FS - přísežné

prohlášení)

9.FS, 27.11. 1990, 6; 240 k záležitostem trestních věcí

4.12. 1990, 13; 435 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

5.12. 1990, 12; 654,718 k T.261,327 (zákoník práce)

10.FS, 19.12. 1990, 7; 83, 86 k bezpečnostní doktríně

20.12. 1990, 6; 119,162 k T.365 (STR - 1991) + PN

11.FS, 8.,9.1. 1991, 1; 211,378 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, 3; 492 dotaz ohledně čs. vojenské jednotky v Saúdské Arábii

-; 529 k lustracím

4; 583 lustrace - postup

11. 1. 1991, -; 773 k hlasovacímu zařízení

12.FS, 16. 1. 1991, 3; 51,56 k Dohodě se Saúdskou Arábií

4; 68 k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 860 k hlasovacímu zařízení

14.FS, 19. 3. 1991, -; 41,42,43 k programu schůze FS - hlasování

7; 109,121 k T.440 (Smlouva o konvenčních

zbraních v Evropě) + PN

20. 3. 1991, 15; 334,344 k T.366 (vojenská doktrína)

26. 3. 1991, 22; 663 ke K - 17

 

 

15.FS, 15. 5. 1991, 14; 217,241 k T.300,620 (státní svátky)

22. 5. 1991, 20; 913 k T.630,638,639

(STR - 1. Q. 1991)

24. 5. 1991, 23;1462 k T.657 (K - 17 - lustrace)

28. 5. 1991, 17;1556 k T.471,654 (FBIS) + PN

31. 5. 1991, -;2175 k prezenci poslanců

16.FS, 8. 7. 1991, 18; 729 k T.675, k vystoupení posl. Laciny

10. 7. 1991, 24;1000 k T.701,744 (policejní sbory)

-;1193,1196,1205 k T.758,759 (Jugoslávie)

15. 7. 1991, pokr.4; 1600 odst. 7 sociální zabezpečení

17.FS, 26. 9. 1991, -; 122 žádá pro SN návrh usnesení

č. 188B (VÚP)

3; 174,179,257 mimosoudní rehabilitace

2.10. 1991, - ; 721 k hlasovacímu zařízení

3.10. 1991, 16; 922,1013,1131 k lustračnímu zákonu

4.10. 1991, -;1493 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

18.FS, 30.10. 1991, 2; 249 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

5.11. 1991, 4; 677 k dohodovacímu řízení

-; 681 k členům dohodovacího výboru

6.11. 1991, 7; 908 Ústavní soud ČSFR - organizace

8;1044 k volbě kandidátů na soudce ÚS

18;1076 k hlasování ve FS

(ústavní zákon č. 143/1968 Sb.)

8.11. 1991,14;1201 vývoj ekonomiky

12.11. 1991, -;1305 k programu 18.FS

8;1443 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11. 1991, 13;1513 k zahraniční politice ČSFR

11;1700 referendum - otázky

19.FS, 3.12. 1991, -; 47 k programu schůze FS

6.12. 1991, 8; 465 FFNM, prezídium, dozorčí rada

9; 494 k hlasování o HZ

11.12. 1991, 7; 849 civilní služba

17.12. 1991, 24;1304 zpráva o STR - I. - III. Q. 1991

18.12. 1991,25;1363,1366 transformační zákon

21.12. 1991, 31;1856,1858 STR - 1992, k PN

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 89 referendum

29. 1. 1992, 11; 789,802 vojenské obranné zpravodajství

30. 1. 1992, -; 957 vysílání ČST - K - 17, program schůze FS

16; 991 zprav. SN k T.1114,1195

(prodloužení dovolené vojákům)

20.FS, 30. 1. 1992, 14;1225,1228,1238 zpráva K - 17

31. 1. 1992, -;1352 k návrhům členů dohodovacího výboru k T.928

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 73,92 ke K - 17 a ke KPLPM (záležitost "Mareček")

2; 127,133 P ke zvýšení důchodů

4. 3. 1992,10; 268,280,282 pobyt cizinců

11. 3. 1992, 25; 780 účast ČSFR pod OSN v Jugoslávii

12. 3. 1992, 29; 976,1002 k projednávání PN

13. 3. 1992, 32;1215,1259,1261 P - neúčast vlády na jednání FS, restituce a rehabilitace církví

22.FS, 14.,15. 4. 1992, 3; 149 k účasti federální vlády na jednání FS o bodu č. 3

199 restituce církví - k PN

6; 258,260 projednat až po projednání T.1410

16. 4. 1992, 7; 540,541 k hlasování poslanců o PN

21. 4. 1992, 11; 806,807 k PN - investiční fondy - P

14; 908 P - devizový zákon - k hlasování

o PN

22. 4. 1992, pokr.14; 940,941 P - k hlasování o PN

21;1045,1114,

1144,1186 P - Smlouva se SRN

23. 4. 1992, 25;1357,1360 P - zákoník práce, zaměstnanost

29;1354 k účasti poslanců na jednání

28. 4. 1992, pokr. 9; 1830 daň z příjmů

29. 4. 1992, DP; 1870,1889 informace ředitele FBIS

30. 4. 1992, -;2156 vznesení trestního oznámení

"k úniku informací FBIS"

-;2166 k hlasování (seznam novinářů)

-;2167 k poznámce posl. Prokopa

-;2172 k návrhu posl. Batty

-;2196,2198 k návrhu posl. Batty

SN 8.SN, 31. 5. 1991, 5; 30 k upřesnění návrhu na volbu členů

předsednictva SN

5,6; 34 k rekonstrukci předsednictva SN

a předsednictva FS

-; 44 k tajnému hlasování

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 29 k T.757

(zákon o konkurzním řízení)

 

 

 

 

KOVAŘÍKOVÁ Drahomíra

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj (NOF)

PK - NOF

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: členka komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5. 1991;2046

členka komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5. 1991;2046

Vystoupení:

FS 8.FS, 16.11. 1990, 6; 62,69,70,71 zprav. SN k T.151,293

(zákon o metrologii)

13.FS, 29. 1. 1991, 2; 95 zprav. SN k T.294

(Smlouva o patentové spolupráci)

14.FS, 19. 3. 1991, 3; 77 zprav. SN k T.150,523

(státní technické normy)

16.FS, 11. 7. 1991, 33;1293 zprav. SN k T.670 (vynálezy,

smlouvy a dohody - vypovězení)

19.FS, 3.12. 1991, 4; 168 zprav. SN k T.945,1063 (ochrana

topografie polovodičových výrobků)

 

 

KUBIŠOVÁ MARTA

Sněmovna: SN

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

Jiné: rezignace projednána na: P - SN, 28. 6. 1990 (usnesení 4)

P - FS, 11. 7. 1990(usnesení 6) oznámena na: 5.FS, 18. - 20. 7. 1990Přihlásit/registrovat se do ISP