Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, T

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

TAHY Miroslav, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: předseda VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 56

člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 24 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.-11.7.1990, 1;184 k T.33 (fond národního jmění)

6.FS, 13. 9. 1990, -; 9 návrh na projednání T.88

18. 9. 1990,20; 163 k T.95

1.10. 1990, -; 621 organizační záležitosti

7.FS, 23.10. 1990, -; 6 k programu schůze FS - návrh na stažení T.150,198

30.10. 1990, 8; 319 k T.211

(náprava majetkových křivd)

8.FS, 16.11. 1990, 6; 64 k T.151,293 (zákon o metrologii)

9.FS, 27.11. 1990, 6; 266 dotaz ohledně likvidace výroby zbraní

28.11. 1990,10; 344 k T.237,303 (devizový zákon)

6.12. 1990,26; 893a k T.340 (malá privatizace)

11.12. 1990,17;1089 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 10. 1. 1991, 4; 623 lustrace - postup

11. 1. 1991, 2; 758 k jednacímu řádu FS - způsob jeho projednání

13.FS, 29. 1. 1991, -; 10,20 k programu schůze FS

-; 180 k programu schůze FS

-; 298 informační sdělení k jednání výborů

5. 2. 1991, -; 411,422 k velké privatizaci, k programu schůze FS

19.2.1991, 9; 636,746,748,751,793 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace + PN)

21.,26.2.1991, 10; 983,1215,1229 k velké privatizaci + PN

27. 2. 1991,15;1481 informační sdělení

14.FS, 26. 3. 1991, -; 760 k programu FS

5. 4. 1991,17;1370 k prezenci poslanců SN

15.FS, 14. 5. 1991, 1; 40 k T.244,393 - projednání ve výborech

15. 5. 1991, 8; 197 informace k jednání VH - SN

16. 5. 1991, 9; 359 k T.554,592,614

(zpráva vlády ČSFR)

21. 5. 1991,16; 640,726 odůvodňuje T.643

(VH - SL/SN k zákonu o půdě)

22. 5. 1991,20;2086,2097 P k T.655

30. 5. 1991, 3; 138 k T.720

(Severoatlantické shromáždění)

16.FS, 2. 7. 1991, 3; 138 k T.720 (Severoatl. shromáždění)

3. 7. 1991, -; 334 informační sdělení VH - SL/SN

7; 424 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

448 návrh na přestávku - pro kluby

17. 7. 1991,23;1878 referendum + PN

DP;1935 k novele malé privatizace + PN

18. 7. 1991,35;2020 k volbě gen. inspektora ozbr. sil

17.FS, 26. 9. 1991,15; 384 plnění STR - 1991 (1. pololetí)

26; 496 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

3.10. 1991,19;1144,1147 k novele malé privatizace

18.FS, 29.10. 1991, -; 18,20 k programu FS - 1.11. křesť. svátek

30.10. 1991, 4; 324 občanský zákoník

8.11. 1991,14;1167 vývoj ekonomiky

12.11. 1991,19;1323 FFNM - volba dozorčí rady

8;1449 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11. 1991,11;1669,1726 referendum - otázky

19.FS, 5.12. 1991, -; 178 k transformačnímu zákonu

6.12. 1991, 8; 462 FFNM, prezídium,dozorčí rada

12.12. 1991,20; 980 SBČS + PN

-;1186 doporučuje přestávku v jednání

7;1247 civilní služba

18.,19.,21.12.1991,25;1362,

1460,1897,2008 transformační zákon

20.12. 1991,31;1632 STR - 1992

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 218 čs. federace - změna úst. zákona

23. 1. 1992, -; 348 seznamuje s textem dopisu polit. grémia FS, určeného ČNR a SNR

28. 1. 1992, -; 746 k programu schůze FS

29. 1. 1992,12; 828 novela velké privatizace

30. 1. 1992,13;1122 vlastnictví k půdě

17. 2. 1992,18;1579 kuponová privatizace

21.FS, 4. 3. 1992, 7; 204 cestovní náhrady + PN

6. 3. 1992,39; 622 Gabčíkovo - Nagymarosz

13. 3. 1992,32;1255 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 15. 4. 1992, 3; 215 P k PN - restituce církví

7; 327 daň z přidané hodnoty

9; 420 daň z příjmů + PN

16. 4. 1992, -; 674 žádá přestávku na poradu klubu

22. 4. 1992,20; 933 Evropská dohoda

23. 4. 1992,29; 1332 P - federální železniční policie

SN 6.SN, 21. 2. 1991, -; 6 dotaz ohledně doplnění členů výboru

11.SN, 2.10. 1991, 1; 34 k T.851

13.FS, 20.12. 1991, 1; 14 k T.1024 - stanovisko KDH

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 44 k T.1410,1491

(ústavní zákon čís.143/1968 Sb.)

 

TAMÁS Ondrej

Sněmovna: SN

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: MKDH - Středoslovenský kraj

Jiné: platnost zvolení ověřena - 2.SN, 23. 10. 1990; 7

rezignace oznámena - 4.SN, 19. 12. 1990; 5Přihlásit/registrovat se do ISP