Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, O

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

 

OLEJ Jozef, doc., JUDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Východoslovenský kraj

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 27 k volbě funkcionářů FS

33 vyhlašuje výsledky volby

předsedy FS za SN

2; 43,45 vyhlašuje výsledky volby prvního

místopředsedy a místopředsedů FS za SN

5.FS, 19.,20.7.1990, 16; 186 odův. návrh zákona T.38 (doplnění trestního řádu)

9.FS, 28.11. 1990, 9; 370 zprav. SN k T.249,522

(nájem a pronájem)

11.12. 1990,17;1080 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 227 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1. 1991, 3; 517,525 k prohlášení VZ - SL/SN

11. 1. 1991, -; 774 k situaci v Perském zálivu

12.FS, 16. 1. 1991, 3; 57 k textu T.408 - Dohoda se Saúdskou Arábií

4; 62 k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

13.FS, 27. 2. 1991,11;1379 k Ústavnímu soudu ČSFR, k PN

14.FS, 26. 3. 1991,22; 738 ke K - 17

755, k návrhu usnesení FS posl. Ševčíka

5. 4. 1991,17;1446,1470 k zákonu o půdě (k PN)

15.FS, 28. 5. 1991,17;1485 dotaz ohledně ředitele FBIS

1628, P k T.471,654

30. 5. 1991,31;2030 k T.658 (KLPM) + PN

16.FS, 2. 7. 1991, -; 32 k návrhu posl. Jenerála

(majetek KSČ)

10. 7. 1991, -;1201,1208,1211 k T.758,759 (Jugoslávie)

17. 7. 1991,23;1839 k účasti kancléře Schwarzenberka - koho zastupuje

3; 272 k jednacímu řádu FS

3.,4.10.1991,16;1112,1274,1304 k lustračnímu zákonu

18.FS, 5.11. 1991, 4; 683 k hlasování o členech dohodovacího výboru

13.11. 1991,11;1694 referendum - otázky

19.FS, 3.12. 1991, -; 46 k programu schůze FS

6.12. 1991, 8; 475 ke složení volební komise SN

10.12. 1991,12; 567,746,778 zprav. SN k T.1002,1064

(trestní zákon)

11.12. 1991,13; 887,882,896 zprav. SN k T.984,1065 (trestní řád)

18.12. 1991,25;1359,1360,1362 zemědělství + transformační zákon

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 97 referendum + PN

4; 142 přijímání Ústavy ČSFR + PN

28. 1. 1992,10; 659,728 volby do FS

30. 1. 1992,14;1221,1247 zpráva K - 17

17.,18.2.1992, 5;1423,1429,1680 čs. federace - změna ústavního zákona + PN, návrh na přerušení jednání FS o bodu č. 5

21.FS, 3. 3. 1992, 3; 165 k T.1348 (změna ústavy)

22.FS, 22. 4. 1992,21;1194 P - žádá přestávku na poradu klubů

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 26 k volebnímu řádu FS

5; 37 oznamuje výsledky voleb předsedy VMI - SN a členů VMI - SN

7; 44 oznamuje výsl. voleb předsedy SN

10; 55 oznamuje výsledky voleb předsedů výborů SN

11,12; 58 oznamuje výsledky voleb P - FS,

P - SN a místopředsedů SN

5.SN, 16. 1. 1991, 1; 8 oznamuje výsledky voleb předsedy VZ - SN

6.SN, 21. 2. 1991, 2; 16,23,26,27 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

8.SN, 14. 5. 1991, 1; 19 k hlasování o programu SN

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 16,28,31 k T.757 + PN, k projevu posl. Sokola

11.SN, 3.10. 1991, 3; 76 k hlasování o T.867

 

ONDREJKOVIČ Anton, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 1.10. 1990, -; 619 reakce na interpelaci posl. Samkové

9.FS, 11.12. 1990,17;1066 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 221 k T.330,331,392 (LZLP)

11. 1. 1991, -; 762 k programu zasedání FS,

k hlasovacímu zařízení

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 632,743 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

26. 2. 1991,10;1191 k hlasování o T.257

14.FS, 3. 4. 1991,17;1048 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 16.,21.5.1991, 9;367,808 ke zprávě vlády ČSFR

21. 5. 1991,16; 718 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

16.FS, 2. 7. 1991, 2; 100 k T.736,737 (odsun sovětských vojsk) + dotaz na posl. Kocába

3. 7. 1991, 7; 420 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

11. 7. 1991,28-32;1278 zprav. SN k T.579,593,594,595,596 (obchodní dohody)

17.FS, 26. 9. 1991, -; 141 k mimosoudním rehabilitacím

18.FS, 30.10. 1991, 2; 192 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

1.11. 1991,17; 648 interpelace na vládu ve věci přerozdělování zisků v hornictví

19.FS, 19.12. 1991,25;1513 transformační zákon

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 210 čs. federace - změna ústavního zákona

31. 1. 1992,12;1342,1345 oznamuje výsledky jednání dohodovacího výboru k T.925

17. 2. 1992, -;1390 k navrhovanému programu FS

18. 2. 1992, pokr.12;1625 zpráva z jednání dohodovacího výboru - T.925

21.FS, 12. 3. 1992,21;1037 telekomunikace

34;1081 platy + PN

22.FS, 21. 4. 1992,15; 837 zprav. SN k T.1320

(Dohoda s Anglií - podpora investic)

23. 4. 1992,23;1219 zprav. SN i SL k T.1300 (Dohoda

s Rakouskem - pohranič. odbavení)

24. 4. 1992,31;1476 stavební zákonPřihlásit/registrovat se do ISP