Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, B

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

BACULÁKOVÁ Veronika, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWMK - Západoslovenský kraj

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61 - rezignace

Jiné: ověřovatelka SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62 - rezignace

rezignace - oznámena: 2.SN, 23.10.1990; 5

vzata na vědomí: P-FS, 16.10.1990; (usnesení 47)

P-SN,11.10. 1990

:

BABÁLOVÁ Marta

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 3.SN, 26.11. 1990; 48

VPR - SN od: 3.SN, 26.11. 1990; 48

Vystoupení:

FS 21.FS, 5. 3. 1992,28; 514 zprav.SN k T.1251,1358

(plán činnosti FMK - I. pololetí 1992)

13. 3. 1992, 32; 1270 P - k vystoupení posl. Ransdorfa

 

 

 

BAČINSKÝ Štefan, prom. právník

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - FS od: 8.SN, 31. 5. 1991

VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

dočasně uvolněn od: 3.SN, 26.11. 1990; 47

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.SN, 20. 9. 1990; 481

do: 21. 6. 1991 (rezignace)

člen komise 17.11. 1989 od: 6.SN, 20. 9. 1990; 516

 

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9. 1990, 12; 249, 269 k T.66,119 + PN

2.10. 1990, 13; 692, 710 zprav.SN k T.114,144

7.FS, 30.10. 1990, 8; 308, 322 zprav.SN k T.211 (náprava majetkových křivd)

14.FS, 26. 3. 1991, 22; 652, 665 ke K-17

15.FS, 24. 5. 1991, 23; 1330 T.656 - zpráva K-17 (lustrace)

17.FS, 2.,3.10.1991, 16; 830, 855, 1103 k lustračnímu zákonu

18.FS, 13.11. 1991,11; 1674 referendum - otázky

 

 

 

BAJNOK István, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 16.FS, 19.7.1991; 2195

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: MKDH - Západoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: VBB - SN od: 10.SN, 24. 9. 1991; 9

Vystoupení:

FS 18.FS, 13.11. 1991, 11; 1608, 1733 referendum - otázky (T.994)

19.FS, 11.12. 1991, 7; 853 civilní služba

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 319 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

 

 

BATTA István, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 5.FS, 18. 7. 1990; 18

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWMK - Středoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: VZ - SN od: 5.FS, 18. 7. 1990; 23

Jiné: ověřovatel SN od: 2.SN, 23. 10. 1990; 8

do: březen 1991

(novela jednacího řádu FS)

člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990, 481

 

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9. 1990, 13; 250, 252 k T.66,119 + PN

19. 9. 1990, 8; 372 k bezpečnostní situaci v ČSFR

7.FS, 24.10. 1990, 6; 144 k T.159,214 (malá privatizace)

9.FS, 11.12. 1990, 17; 998, 1001 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.12. 1990, -; 1291 poděkování za MKDH - COE

13.FS, 30. 1. 1991, 5; 229 zprav.SN k T.298 (Smlouva s Kanadou)

20. 2. 1991, 9; 654 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

14.FS, 3. 4. 1991, 17; 1148 k zákonu o půdě

15.FS, 21. 5. 1991, 16; 673 k T.393,643 (zákon o půdě)

23. 5. 1991, 13; 1183 k T.525 (doba nesvobody) + PN

19.FS, 6.12. 1991, 10; 513 žádá novou odpověď na interpelaci

10.12.1991, 12; 585 trestní zákon + PN

19.12.1991, 25; 1417 transformační zákon + PN

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 397 k odpovědi na svou interpel. T.1048

9; 536, 542 dodržování lidských práv

30. 1. 1992, -; 970 k odtajnění materiálů K - 17

13; 1063 vlastnictví k půdě + PN

pokr.9.; 1131 dodržování lidských práv

21.FS, 5. 3. 1992, 16; 445 P - Smlouva s Polskem

13. 3. 1992, 32; 1271 restituce a rehabilitace církví + PN

22.FS, 28. 4. 1992, 36; 1779 P - zákon o rodině

29. 4. 1992, 49; 1979 k chování opozice v parlamentu

30. 4. 1992, -; 2172 k návrhu posl. Morice

-;2196 návrh na zařazení bodu usnesení FS o zveřejnění jmen pracovníků

a spolupracovníků Stb

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 2; 21 k zastoupení posl. klubů ve výboru

8.SN, 31. 5. 1991, -; 30 k tajnému hlasování

 

BELLUŠOVÁ Edita

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: členka komise KFS od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

členka komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

Vystoupení:

FS 8.FS, 16.11. 1990, 2; 28 k T.140 (práva dítěte)

9.FS, 27.11. 1990, 3; 104 k práci VÚP - SN

10.FS, 19.12. 1990, 4; 46 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 373 k T.330,331,392 (LZLP)

16.FS, 2. 7. 1991, -; 58 k jednání FS

17.FS, 1.10. 1991, -; 607 k hlasování poslanců - MR

-; 708 k posl. Stomemu ohledně hlasovacího zařízení

3.10. 1991, 16; 1099, 1132 k lustračnímu zákonu

18.FS, 30.10. 1991, 2; 191, 235 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

19.FS, 6.12. 1991, 9; 498 k hlasování o HZ

20.,21.12.1991, 31; 1714, 1845 STR - 1992 + PN

21.12. 1991, 25; 1886 transformační zákon

20.FS, 28. 1. 1992, -; 574 k hlasování o odpovědích na interpelace

18.,19.2.1992, 14; 1858, 1867,

1882, 1891

1948 P - zpráva K-17

-;1897 k práci K - FS

20. 2. 1992, -; 2198 k neúčasti poslanců na jednání

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 90 k řídícímu schůze, předsedovi SN Šútovcovi

4. 3. 1992, 8; 210 zprav.SN k T.1161,1310

(pěstounská péče)

4; 294 závěrečná zpráva K -17

-; 369 k besedě poslanců o Smlouvě mezi ČSFR a SRN

5. 3. 1992, 12; 392 Červený kříž

12. 3. 1992, 34; 1086 platy + PN

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 135 volba prezidenta ČSFR - P

16. 4. 1992, 7; 538, 541 k hlasování poslanců o PN

24. 4. 1992, 34; 1458 P - zápisy k nemovitostem v SR

30. 4. 1992, -; 2154 k posl. Kulanovi

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 22 k odvolání člena P - FS

2; 40 k volbě předsedy VSK - SN

9.SN, 11. 7. 1990, -; 7, 10 k programu schůze SN,

k volbě poslanců do výborů SN

 

 

 

 

 

BOROS Zoltán, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 8.SN, 14. 5. 1990;18

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWMK - Středoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: VH - SN od: 8.SN, 31. 5. 1991; 28

Jiné: člen ZKO FS pro činnost FBIS

od: 16.FS, 15. 7. 1991; 1603

Vystoupení:

FS 17.FS, 3.10. 1991, 16; 927 k lustračnímu zákonu

9.10. 1191, 29; 1620 k odpovědím na interpelace

18.FS, 30.10. 1991, 4; 362 občanský zákoník

1.11. 1991, 16; 617 nespokojen s odpovědí na T.775

19.FS, 3.12. 1991, 3; 113 životní prostředí

20.FS, 24. 1. 1992, 9; 500 dodržování lidských práv

21.FS, 13. 3. 1992, 32; 1216 restituce a rehabilitace církví + PN

 

 

BUGÁR Vojtech, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11 Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWMK - Západoslovenský kraj

PK - neevidovaný

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SL/SN od: 7.SN, 21. 3. 1991

Vystoupení:

FS 13.FS, 20. 2. 1991, 9; 681 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 3. 4. 1991,17;1145 k zákonu o půdě + PN

16.FS, 11. 7. 1991,34;1232 zprav. SN k T.716

(dohoda s ES - půjčka)

 Přihlásit/registrovat se do ISP