Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, B

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

BLAŽEK Antonín, PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODA

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 8; 138, 147 k T.11,34 + PN - Olomouc

20. 7. 1990, 18, 239 k T.35 + k odpovědi předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

6.FS, 19. 9. 1990, 8; 329, 399 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9; 424 k T.14,116

20. 9. 1990, 22; 518 k T.28 (obsazení komise)

24; 520, 522 k jednání FS

2.10.1990, 26; 660 k T.88, 152

13; 709 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 25.10.1990, 4; 225 hodnocení let 1948 - 1989

9.FS, 5.12.1990, 12, 749 k T.261,327 (zákoník práce)

6.12 .1990, 21; 924a k T.222

(generální inspektor ozbrojených sil)

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 131 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

13.FS, 31. 1. 1991, 13; 334,362,365,

378,384 k T.366 (vojenská doktrína) + PN

 

14.FS, 20. 3. 1991, 15; 314,335 k T.366 (vojenská doktrína)

22. 3. 1991,22; 509 ke K - 17

15.FS, 22. 5. 1991, 15; 989,1034 k T.590,628

(zákon o odpadech) + PN

23. 5.1991, 13; 1118, 1211 k T.525,535 (doba nesvobody) + PN

23., 30.5.1991, 25; 1310, 2050,

2054 k T.489,586 (hlasovací zařízení)

23. 5. 1991, 25; 1318 k prezenci poslanců

24. 5. 1991, 23; 1426, 1431 k T.656,657 (K-17 - lustrace)

28. 5. 1991, 17; 1585 k T.471,654 (FBIS) + PN

29. 5. 1991, -; 1758 k dopisu pracovníků FIS

30. 5. 1991, 28; 2100, 2117 k T.655 (Ústava ČSFR) + k moravské reprezentaci

22; 2123 k volební komisi

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 315 k T.649,719 (svoboda náboženství) + PN

7; 403, 408 k T.676 (majetek řeholních řádů

a kongregací) + PN

12. 7. 1991; DP; 1351 zprav.SN - k T.753 (Smlouvy o přátelství - vypovězení)

17. 7. 1991, 23; 1873 referendum

17.FS, 26. 9. 1991, 5; 220 zprav.SN k T.827 (Smlouva s Itálií)

10; 244 zprav.SN k T.837 (Úmluva o potlačování terorismu)

1.10. 1991, 17; 663 sdružování v politických stranách

3.,4.10.1991, 16; 991, 1320 k lustračnímu zákonu

9.10. 1991, 27; 1628, 1646, 1661 k situaci v Chorvatsku + návrh prohlášení FS

18.FS, 29.10. 1991, -; 18, 33 k programu schůze FS

7.11. 1991, 21; 981, 1033 projevy rasismu - odsouzení

13.11. 1991, 11; 1716 referendum - otázky

19.FS, 3.12. 1991; -; 52 k programu schůze FS

3; 125 životní prostředí + PN

5.12. 1991, 5; 189, 364 zprav.SN k T.973 (zpráva o zahraniční politice ČSFR)

10.12. 1991, 12; 609, 750,

773, 775 trestní zákon + PN

11.,12.12.1991, 7; 813, 1247 civilní služba + PN

20.FS, 21. 1. 1992, -; 14 k programu schůze FS

30. 1. 1992, 14; 1236 zpráva K-17 - P

18.,19.2. 1992,14; 1855,1861,

1919,2060 zpráva K-17 - P,

k programu schůze FS

-; 2185 k prezenci poslanců

21.FS, 3. 3. 1992, -; 22 k programu schůze FS - zařadit usnesení k situaci na Kubě

1; 67 P - k vystoupení posl. Kaplanové ve věci Mareček

5. 3. 1992,17; 426 zprav.SN k T.1137

(Smlouva se Španělskem)

15; 454 zprav.SN k T.1072

(Smlouva s Francií)

22.FS, 14. 4. 1992, -; 55 k programu schůze FS (vystoupení posl. Pánise v Norsku)

22. 4. 1992, 21; 962, 1086, 1113, 1121, 1179, 1182, 1186 zprav.SN k T.1373 (Smlouva se SRN)

-; 1197 oznamuje, že klub OH stahujeT.1506 (rezoluce FS)

SN 14.SN, 17. 2. 1992, -; 1383 vzdává se členství v komisi pro

lidská práva

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 104, 115 k žádosti o zbavení imunity

poslanců FS

 

 

BRATINKA Pavel, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - ODA - Východočeský kraj

PK - ODA

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: tajemník VZ - SN

místopředseda VZ - SN

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 10, 29 k volbě místopředsedů a dalších funkcionářů FS)

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 109 ke scénáři ekonomické reformy

-; 119 vysvětlení opuštění sálu poslanci

19. 9. 1990, 8; 390 k usnesení FS k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990, 21; 513 k T.29

24; 553 k situaci v Perském zálivu

7.FS, 23.10. 1990, -; 6 návrh bodu programu FS - doplnění

-; 25 odklad jeho vystoupení

24.10. 1990, 6; 151, 181 k T.159, 214 (malá privatizace)

25.10. 1990, 4; 218, 251 hodnocení let 1948 - 1989

30.10. 1990, 4; 300 k návrhu usnesení posl. Wagnera

8.FS, 16.11. 1990, 1; 18 zprav.SN k T.255 (Dohoda s USA)

9.FS, 27.11. 1990, 3; 117, 128 k T.234,310 (ceny) + PN

28.11. 1990, 10; 337, 355,

357 k T.237,303 (devizový zákon) + PN

13.12. 1990, 19; 1389 k T.110,292 (strategické plánování)

10.FS, 19.12. 1990, 4; 37, 44 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 188 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1. 1991, 3; 482, 490 interpelace na ministra zahraničních věcí ČSFR ve věci personálního obsazení FMZV a diplomatických pasů

-; 521 ke stanovisku VZ - SL/SN

4; 586 lustrace - postup

13.FS, 31. 1. 1991, -; 393, 398 návrh rezoluce VZ - SL/SN k situaci v Perském zálivu

19. 2. 1991, 9; 529 k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace) + PN

14.FS, 19. 3. 1991, -; 12, 29, 65 k programu - k T.525 a k bodu č. 21

20. 3. 1991, 15; 320 k T.366 (vojenská doktrína)

22. 3. 1991,22; 544 ke K-17

15.FS, 17. 5. 1991, 9; 595 ke zprávě vlády ČSFR

16.FS, 2. 7. 1991, 3; 132 k T.720 (Severoatlantické shromážděni)

17.FS, 24. 9. 1991, -; 29 k programu schůze FS - rozšířit bod č. 21 (porušování lidských práv

v období 25.2.1948 - 17.11.1989)

26. 9. 1991, 3; 156 k mimosoudním rehabilitacím

3; 201 dotaz na místopředsedu vlády ČSFR Rychetského

3; 256 k hlasování o MR

1.10. 1991, 21; 550 k živnostenskému zákonu

2.,3.10.1991, 16; 831, 928 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 31; 1510, 1552 postih bývalých funkcionářů

18.FS, 30.10. 1991, 2; 180, 247,

251, 253 k rozhlasovému a tekeviznímu vysílání

19.FS, 5.12. 1991, 5; 222 k zahraniční politice ČSFR

10.12. 1991, 12; 777 trestní zákon

11.12. 1991, 7; 838 civilní služba

12.12. 1191, 21; 1053 banky

20.FS, 28. 1. 1992, 10; 652, 656 k T.1125 (volby do FS)

19. 2. 1992, 15; 2113 stíhání představitelů bývalého režimu + PN

22.FS, 22. 4. 1992, 20; 924 zprav.SN k T.1303

(Evropská dohoda)

21; 1093 Smlouva se SRN

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 15, 24 k volebnímu řádu FS

7.SN, 21. 3. 1990, -; 12,13,14 k programu schůze SN

3; 38, 48 k T,210,292 + PN

8.SN, 31. 5. 1991, 5; 29 k návrhu na volbu členů P-SN

5,6; 33 k rekonstrukci P-SN, P-FS

5; 38 odůvodňuje odvolání posl. Zemana z funkce člena P-SN

 

BRODSKÝ Petr

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990, 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - OH

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9. 1990; 519

Vystoupení:

FS 5.FS, 18. 7. 1990, 4; 44 k T.13,43

6.FS, 1.10. 1990, 24; 608 podpora p. Devátého ve věci Moravy

14.FS, 22. 3. 1991, 22; 472 ke K -17

16.FS, 3.,4.7. 1991, 6; 296,380,469,

471-476, 483-523 zprav.SN k T.649,719 (svoboda náboženství) + hlasování k PN

11. 7. 1991,DP; 1299 zprav.SN k T.738

(zaměstnanost - novela)

20.FS, 20. 2. 1992, -; 2203 zve poslance na oslavy výročí

J. A. Komenského

21.FS, 3. 3. 1992, -; 26 k programu schůze FS - výročí

J. A. Komenského

22.FS, 22. 4. 1992, 21; 1170 Smlouva se SRN

27. 4.1992,30; 1526, 1546, 1586 zprav.SN k T.1416,1417,1420,1484 (rozhlas, televize)

 

BRUŽEK Zdeněk

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - OH

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 9.FS, 27.11. 1990, 6; 224 návrh na vytvoření "školské komise"

ve FS

15.FS, 15. 5. 1991, 8; 191 k T.468 (branná výchova)

20.FS, 24. 1. 1992, 8; 432 k rušení krátkých železničních tratí

21.FS, 12. 3. 1992, 34; 1092 platy - P

 

 

BUREŠ Jiří, ThMr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9. 1990, 13; 249, 265,

266, 267 k T.66,119 + PN

14.FS, 5. 4. 1991, -; 1339 k prezenci poslanců

16.FS, 3. 7. 1991, 7; 404 k T.676 (majetek řeholních řádů

a kongregací)

 

 

BURIAN Petr

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - bez příslušnosti

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise 17. 11. 1989 od: 6.FS, 20. 9. 1990; 516

rezignace - viz zpráva K-17

 

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 8; 132 k T.11,34 (záležitost Strahova)

20. 7. 1990, 16; 198 k T.38 (trestní řád)

6.FS, 19. 9. 1990, 8; 310, 392 k bezpečnostní situaci v ČSFR

2.10. 1990, 13; 707 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 23.10. 1990, -; 13 k humanitární pomoci - Irák - postoj FS - hlasování

1; 118 k návrhu prezidenta ČSFR

24.10. 1990, 3; 53 podpora posl. Kudláčka ve věci Svobodných legií - sdružení

9.FS, 6.12. 1990, 25; 968a ke zprávě K-17 a k odvolání členů

z komise

12.12. 1990, 17; 1188 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 377 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, 4; 618, 626, 627 lustrace - postup

13.FS, 31. 1. 1991, 13; 360, 379 k T.366 (vojenská doktrína), k Svobodným legiím

14.FS, 22.,26. 3. 1991, 22; 426, 648 ke K-17

15.FS, 21. 5. 1991, 16; 692 k T.393,643 (zákon o půdě)

24. 5. 1991, 23; 1467, 1472 k T.657 (K-17 - lustrace)

28. 5. 1991, 17; 1551 k T.471,654 (FBIS) + PN

16.FS, 2. 7. 1991, 4; 178 k T.640,712 (sociální zabezpečení)

17. 7. 1991, 23; 1856 referendum

18.FS, 12.11. 1991, 23; 1425 vánoční příspěvek dětem

20.FS, 30. 1. 1992, -; 962, 981 k projednávání zprávy K-17

19. 2. 1992, 14; 1900, 2004, 2040 K-17 - zpráva - P

22.FS, 29. 4. 1992, -; 1901 k řízení schůze FS

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 23, 32 k odvolání člena P - FS + PN

 Přihlásit/registrovat se do ISP