Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, G

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

GANDALOVIČ Petr

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.,11.7.1990, 1; 113 k programovému prohlášení vlády ČSFR

7.FS, 25.10. 1990, 6; 193 k T.159,214 (malá privatizace)

9.FS, 26.11. 1990, 2; 77, 81, 90 k T.224,308 (školský zákon) + PN

11.12. 1990, 17; 1076 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.12. 1990, -; 1241 k důvodové zprávě

11.FS, 8.,9. 1. 1991, 1; 177, 429 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1. 1991, -; 525 ke změně programu schůze FS

4; 613 lustrace - postup

13.FS, 5. 2. 1991, -; 431 k programu schůze FS

20. 2. 1991, 9; 872 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

14.FS, 3.,5. 4. 1991, 17; 1029, 1383, 1394 k zákonu o půdě (+PN)

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 443 ke zprávě vlády ČSFR

22. 5. 1991, 15; 960, 1001 zprav.SN k T.590,628 (odpady)

-;1009 -1035 hlasování o pozměňovacích návrzích

30. 5. 1991, 23; 1996 k T.657 - k hlasování o PN

16.FS, 9. 7. 1991, 19; 872 k ochraně ovzduší

12. 7. 1991, 26; 1429 k T.434

27; 1497, 1501 interpelace ohledně soudních rehabilitací + otázky na ministry

dopravy, energetiky, životního

prostředí

16. 7. 1991, 17; 1685 k textu T.769

19. 7. 1991, 16; 2224, 2237

2240, 2242 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 27. 9. 1991, 15; 416, 418 k plnění STR - 1991 (1. pololetí)

18.FS, 8.11. 1991, 14; 1141 vývoj ekonomiky

19.FS, 3.,5.12.1991, 3; 131, 386 životní prostředí + PN

10.12. 1991, 12; 642, 755 trestní zákon + PN

12.12. 1991, 21; 1032 banky + PN

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 280 čs. federace - změna ústavního

zákona + PN

24. 1. 1992, 8; 435 k odpovědi ministra Nezvala na uzavírání železničních tratí

28. 1. 1992, 10; 730 volby do FS + PN

30. 1. 1992, 14; 1184, 1245 zpráva K-17

18. 2. 1992, 14; 1768 K-17 - závěrečná zpráva - P

22.FS, 15. 4. 1992, 7; 334 daň z přidané hodnoty

9; 435 daň z příjmů + PN

28. 4. 1992, 27; 1723 vlastnictví k bytům

SN 7.SN, 21. 3. 1991, -; 7 k programu schůze SN

 

 

 

GREBENÍČEK Miroslav, doc. PhDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Jihomoravský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

 

Vystoupení:

FS 6.FS, 20. 9. 1990, 6; 461 k T.65,115 (soudci)

24; 543 otázky vládě k zemědělství, znárodňovacím dekretům, zákazu vývozu surovin

9.FS, 26.11. 1990, 2; 65 k T.224,308 (školský zákon)

10.FS, 19.12. 1990, 7; 79 P k odpovědi ministra Klause na

interpelaci posl. Kvačkaje

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 22 ke Stanovisku FS - Litva, VS

13.FS, 5. 2. 1991, -; 409 k velké privatizaci

21. 2. 1991,10; 973 k velké privatizaci

15.FS, 21. 5. 1991,16; 663 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

23. 5. 1991,13;1106,1180 k T.525 (doba nesvobody) + PN

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 348 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

11. 7. 1991, -; 1266 dohodovací řízení - T.676

-; 1340 k dohodovacímu řízení - T.676

16. 7. 1991,17; 1641 k T.769 (ústava - změny)

19. 7. 1991,16; 2227 k T.730 (soudy a soudci)

22.FS,22. 4. 1992,21; 1027 Smlouva se SRN

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP