Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, P

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

PÁNEK Šimon

Sněmovna: SN

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

Jiné: rezignace projednána: P - SN, 28. 6. 1990, (usnesení 4)

P - FS, 11. 7. 1990, (usnesení 6)

rezignace oznámena : 5.FS, 18. - 20. 7 1990

 

 

 

 

 

PARKANOVÁ Vlasta, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - ODA

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: členka komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9. 1990; 519

členka ZKO FS pro činnost FBIS

od: 16.FS, 15. 7. 1991;1586

Vystoupení:

FS 9.FS, 28.11. 1990, 7,8; 298,305-317, 321 zprav. SN k T.181,182 (volba soudců Nejvyššího soudu, vojenských soudců)

14.FS, 26. 3. 1991, 22; 635 ke K-17

16.FS, 8. 7. 1991, 16,17; 669,674 k T.677,678 + PN

(soudy a soudci, ústava - změny)

22.FS, 27. 4.1992, 39;1606 policejní vysoká škola, policejní akademie

 

 

PATOČKA Jaromír, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - OH

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 13; 166 spol. zprav. SN k T.21

6.FS, 18. 9. 1990, 15; 221 zprav. SN k T.12

(Smlouva s Rakouskem)

7.FS, 30.10. 1990, 4; 300 k návrhu usnesení p. Wagnera + PN

9.FS, 27.11. 1990, 5; 207 k odpovědi - T.286

5.12. 1990, 20; 786 k T.240,289 (celní zákon) + PN

13.FS, 30. 1. 1991, 6; 243,278-295 zprav. SN k T.299,443

(soudní rehabilitace)

 

14.FS, 19. 3. 1991, 8; 131 zprav. SN k T.357

(protokol k omamným látkám)

9; 134 zprav. SN k T.358 (Úmluva proti

obchodu s omamnými látkami)

15.FS, 15. 5. 1991, 5; 123 k T.428

(cestování do zahraničí) + PN

22. 5. 1991, 20; 923,930 k T.630,638,639 (STR - 1. Q. 1991)

21;1042 zprav. SN k T.527,527A

(volba soudců Nejvyššího soudu)

19.FS, 10.12. 1991, 13; 655 zpráva k T.984,1065

(trestní řád, státní tajemství)

13; 669 trestní řád + PN

14; 685 zprav. SN k T.898,1060

(nebytové prostory)

18.12. 1991, 32;1344 zprav. SN k T.1112,1141

(malá privatizace)

21.FS, 6. 3. 1992, 27; 566,575,577 odův. T.1257 (mimosoudní rehab.)

13. 3. 1992, 32;1196 zprav. SN k T.955,1392

(restituce a rehabilitace církví)

22.FS, 14.,15.4.1992,3;167,170,188 zprav. SN k T. 955,1392

(restituce a rehabilitace církví)

24. 4. 1992, 32;1444 občanský soudní řád + PN

27. 4. 1992, 41;1638,1650 zprav. SN k T.1318,1477

(mimosoudní rehabilitace)

29. 4. 1992, pokr.41;2063 zprav. SN k T.1318,1477

(mimosoudní rehab.), hlasování

SN 18.SN, 28. 4. 1992, 2; 74 zprav. SN k T.955,1392

(rehabilitace církví)

 

PERNICA František

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - SMS - Jihomoravský kraj

PK - HSD - SMS - I.

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

rezignoval 2. 7. 1991

člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9. 1990;519

člen ZKO FS pro činnost FBIS

od: 16.FS, 15. 7. 1991; 1603

Vystoupení:

FS 7.FS, 24.10. 1990, 3; 80 k věci "Moravsko-slezské deklarace"

9.FS, 13.12. 1990, 18;1313 k T.231,324 (rozpočtová pravidla)

14.FS, 26. 3. 1991, 22; 588 ke K-17

15.FS, 30. 5. 1991, 28;2100 k T.655 (Ústava ČSFR)

+ k moravské reprezentaci

16.FS, 2. 7. 1991, 2; 89 k T.736,737

(odsun sovětských vojsk) + PN

17.FS,3.,4.10.1991,16; 994,1289 k lustračnímu zákonu

 

 

PERNICA Josef, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Jihomoravský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 16.FS, 12. 7. 1991, -;1366 k politickému grémiu - zásady lustračního zákona

20.FS, 24. 1. 1992, 9 ; 496 dodržování lidských práv

SN 8.SN, 31. 5. 1991, 3; 27 k práci výborů

 

 

PETROVÁ Jana

Sněmovna: SN Slib vykonala: 6.FS, 13. 9. 1990;15

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - ODS

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9. 1990, -; 214 k programu jednání FS

19. 9. 1990, 8; 359,398,399 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9.FS, 5.12. 1990, 22,23; 856 k návrhu posl. Morice (T.242,253,329)

11.FS, 8. 1, 1991, -; 11 k programu schůze FS - lustrace

11. 1. 1991, -; 764 k cestě poslanců do Perského zálivu

15.FS, 24. 5. 1991, 23;1375 k T.657 (K - 17) + PN

28. 5. 1991, 17;1487,1618,

1647,1661,

1669,1685,

1726,1733 odův. T.471,654 (FBIS)

17;1700,1701 hlasování o PN

29. 5. 1991, 23;1810 k T.657A (K - 17)

30. 5. 1991, 23;2014 k T.657 - k hlasování o PN

16.FS, 8. 7. 1991, 16,17; 697 k T.677,678

(soudy,soudci,ústava - změny) + PN

13; 793 zprav. SN k T.734 (stav kriminality)

10. 7. 1991, 24; 970,1025 zprav. SN k T.701,744

(policejní sbory)

24;1079-1118 hlasování (zprav. SN k T.701,744)

pokr.13;1156,1179 zprav. SN k T.734 (stav kriminality)

11. 7. pokr.13 ;1310-1331,1306 zprav. SN k T.734 (stav kriminality)

12. 7. 1991, 26; 1385, 1388, 1389 k T.661 - návrh usnesení (majetek KSČ)

1433 k T.537

27; 1535 interpelace - monopol PNS

18. 7. 1991, 35; 2010, 2024 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

19. 7. 1991, -; 2272, 2278 odův. T.791

2280 (návrh usnesení k T.604,661)

17.FS, 2.,3.10.1991, 16; 880, 1124 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 18; 1432, 1468 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

18.FS, 1.11. 1991, 17; 638 interpelace ohledně regionálních hraničních přechodů

12.11. 1991, -; 1466 doba nesvobody

19.FS, 5.12. 1991, 5; 269 k zahraniční politice ČSFR

20.,21.12.1991, 31; 1694, 1829 STR - 1992

20.FS, 29. 1. 1992, 11; 769 vojenské obranné zpravodajství + PN

30. 1. 1992, -; 953, 968 vysílání ČST - K-17, jednání P-FS

14; 1248 zpráva K-17 - P

19. 2. 1992, 15; 2151 stíhání představitelů bývalého režimu

22.FS, 15. 4. 1992, 6; 280 soustava daní

29. 4. 1992, 38; 1944, 1960 odův.T.1422

(služební poměry policistů FPS

a SHS)

 

 

 

PROKOP Michal

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha (ODA)

PK - ODA

Členem: P - SN od: 8.SN, 31. 5. 1991

VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: předseda VSK - SN od: 3.FS, 26. 11.1990; 42

Vystoupení:

FS 5.FS, 18.-20.7.1990, -; 8, 12 návrh na zařazení bodu "Interpelace" pro naléhavou interpelaci, připomínky k programu

20. 7. 1990, 18; 230 k odpovědi M.Čalfy na interp. č.35

6.FS, 13. 9. 1990, -; 10 k T.88

18. 9. 1990, -; 160 návrh na vytvoření komise pro lepší informovanost veřejnosti

14; 202 k T.59

13; 241, 247 k T.66,119

19. 9. 1990, 8; 354 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9; 418, 427 k T.14,116

2.10. 1990, 13; 696 k T.114,144 - státní vyznamenání

2.10. 1990, 25; 720 k odpovědi min. Kořínkové na interpelaci T.84

723, 724, 725 k problematice čs. televize

7.FS, 24.10. 1990, 3; 48/a dotaz ohledně zákazu působení novinářů v předsálí FS

-; 48 interpelace na místopředsedu vlády Valeše ve věci bývalé NF

-; 104 ohledně materiálů ČST, rozhlasu

6; 180 k T.159, 214 (sčítání poslanců)

9.FS, 27.11. 1990, 5; 192 k odpovědi na interpelaci (NF)

224 k interpelování předsedy slovenské vlády

4.12. 1990, 11; 524, 565,

572- 573, 567 zprav.SN k T.260,326 (kolektivní vyjednávání)

5.12. 1990, -; 767 k osvětlení sálu - TV

11.12. 1990, 17; 1001 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence )

11.FS, 11. 1. 1991, 2; 696 k T.156,328

(jednací řád FS) + PN

13.FS, 29. 1. 1991, -; 26 ke sčítacímu zařízení

1; 40, 77 k T.424,441 (důchody)

20. 2. 191, 9; 879 k T.442 - návrh na přerušení schůze

14.FS, 20. 3. 1991, 9; 234, 248 k T.252,465,520 + PN

26. 3. 1991, 22; 679, 728,

734, 735 ke K-17

5. 4. 1991, -; 1186 k programu schůze FS

15.FS, 15. 5. 1991, 5; 113, 129 pozměňovací návrh k T.428

(cestování do zahraničí)

16. 5. 1991, 9; 339, 630 zprav. VSK - SL/SN k T.592,634

21. 5. 1991, -; 804 - 806 sociální politika vlády ČSFR

(hlasování o pozm. návrzích)

16.FS, 2. 7. 1991, -; 18 k programu FS, návrh na zařazení zprávy MU a novely zákona

o zaměstnanosti

4; 166, 207,

219, 211 k T.640,712

(sociální zabezpečení) + PN

9. 7. 1991, -; 927 k dohodovacímu řízení

10. 7. 1991, -; 1215 svolání posl. klubů

11. 7. 1991, 22; 1245, 1254,1255 zprav.SN k T.693 (ČTK)

DP; 1295 odův.návrhu zákona T.738

(zaměstnanost - novela)

4; 1336 přednáší zprávu z výboru pro dohodovací řízení k T.640

12. 7. 1991, 26; 1391 k T.488

15. 7. 1991, 4; 1550, 1569, 1574 odův.T.762 (sociální zabezpečení)

pokr.4; 1591, 1596, 1601 odst.7 - sociální zabezpečení

16. 7. 1991, 17; 1645 k T.769 (ústava - změny)

18. 7. 1991, -; 2178 informace k VSK - SL/SN

17.FS, 26. 9. 1991, 3; 268 MR - k pozměňovacím návrhům

4.10. 1991, 16; 1275, 1320 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 24; 1573 návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 29.,30.10.1991,2;122, 175,

222, 227,290 zprav.SN k T.847, 951

(rozhlasové a televizní vysílání)

7.11. 1991, 21; 986, 1037 zprav.SN k T.974

(odsouzení projevů rasismu)

12.,13.11.1991, 23; 1368, 1523, 1526 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991, 11; 1672 referendum - otázky

19.FS, 10.12. 1991, 15; 698 mzda - PN

20.,21.12.1991, 31; 1673, 1843

1858 STR - 1992 - pozměňovací návrh

20.FS, 21. 1. 1992, -; 22 k programu schůze FS

21.FS, 3. 3. 1992, 2; 104, 141 zvýšení důchodů + PN

4. 3. 1992, 6; 241 stahuje svou kandidaturu na člena FR pro rozhlasové a televizní vysílání

5. 3. 1992, 12; 393 Červený kříž

6. 3. 1992, 27; 591 mimosoudní rehabilitace + PN

12. 3. 1992, 21;1028,1030,1095 telekomunikace + PN

22.FS, 14. 4. 1992, -; 78 k programu schůze FS (T.1420)

15. 4. 1992, 7; 345 daň z přidané hodnoty + PN

9; 412 daň z příjmů + PN

27. 4. 1992, 30; 1504, 1530, 1547 odův.T.1420 (federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání)

28.4.1992,pokr.9;1848, 1849 P - daňz příjmů - hlasování

30. 4. 1992, -; 2166 k návrhu posl. Vidíma

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 5; 35 žádá představení se poslanců

10; 54 žádá představení se poslanců

3.FS, 26.11. 1990, 2; 35 k volbě předsedy VSK - SN