Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, N

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

 

NĚMEC Igor, RNDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - ODS

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: tajemník VPR - SN

od 20. 6. 1991 ministr vlády ČR

Vystoupení:

FS 6.FS, 17. 9. 1990, 5; 85 k čs. televizi - zpravodajství ke scénáři ekonomické reformy

18. 9. 1990, -; 214,217 k programu jednání FS

7.FS, 24.10. 1990, 3; 56,57,76 otázka na P - FS ve věci novinářů

6; 128,206 k T.159,214 (malá privatizace)

8.FS, 16.11. 1990, 7; 75,88 zprav. SN k T.204,301

(vrácení majetku KSČ lidu)

9.FS, 6.12. 1990, 26;882a k T.340 (malá privatizace)

11.12. 1990, 17;1115 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12. 1990, 19;1414 k T.110,292 (strateg.plánování) + PN

10.FS, 19.12. 1990, 4; 46 k T.210 (zákon o strateg. plánování)

7; 73 dotaz na ministra Klause ohledně televizního studia "Dialog"

11.FS, 11. 1. 1991, -; 762 k žádosti posl. Lise

12.FS, 16. 1. 1991, 1,2; 30 ke Stanovisku FS - VS, Litva

13.FS, 19. 2. 1991, 9; 488 ke svému vystoupení na závěr schůze FS

20. 2. 1991, 9; 617,854,856 k T.442,477(mimosoudní reh.) + PN

22. 2. 1991, 10;1048 k velké privatizaci

14.FS, 19. 3. 1991, -; 12 k programu schůze FS

1; 67 naléhavá interpelace na vládu ČSFR ve věci majetku KSČ

26. 3. 1991, 22; 562 ke K-17

27. 3. 1991, -; 782 k jednání o zprávě K-17

5. 4. 1991, 17;1452 k zákonu o půdě (k PN)

-;1474 dotaz na předsednictvo FS

15.FS, 23. 5. 1991, 13;1173 k T.525 (doba nesvobody) + PN

29. 5. 1991, 10;1900,1908,1909 k odpovědi na svou interpelaci

(majetek KSČ,SSM - T.578)

24;1936 k T.659 (vrácení majetku KSČ)

30. 5. 1991,24;2073,2075 k T.659 (vrácení majetku KSČ) + PN

17.FS, 8.10.1991, 18;1455,1490, 1491 k vrácení majetku KSČ a SSM lidu

ČSFR + návrh usnesení FSPřihlásit/registrovat se do ISP