Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, S

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

SAMKOVÁ Klára, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - ROI - Praha

PK - ODS

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: členka komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2035

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1; 114 k progr. prohlášení vlády ČSFR

-; 151 FP - reakce na projev posl. Semana

-; 195,196,199 k T.33

(problematika národností a etnik)

6.FS, 19. 9. 1990, 9; 417 ohlašuje, že nejsou přítomni stenografové

1.10. 1990, 24; 596 k záležitosti Rómů - podnět předsednictvu FS

597,598 připomínka k vystoupení ministra

Millera

7.FS, 24.10. 1990, 3; 97,98 k T.69,165,172

6; 161 k T.159,214 (malá privatizace)

9.FS, 27.11. 1990, 5; 218,220 k záležitosti Volyňských Čechů

27.11. 1990, 6; 236,238 dotaz na situaci na pražském letišti

11.FS, 8.,9.1.1991, 1; 184,333 k T.330,331,392 (LZLP)

13.FS, 30. 1. 1991, 6; 257,291 k T.299,443

(soudní rehabilitace) + PN

19.,20.2.1991,9;473,742-753,

773-800,825-903 zprav. SN k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 19. 3. 1991, -; 67 poznámka ke zpravodajům SL a SN

27. 3. 1991, 18; 783,809 odůvodňuje návrh zákona T.491

(náprava křivd)

3. 4. 1991, 17;1045 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 17. 5. 1991, 12; 528,543,544,

548-550 zprav. SN k T.526,607

(patentoví zástupci)

21. 5. 1991, 16; 687 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

22. 5. 1991, 26;1059,1063 k T.570 (hraniční přechody)

23. 5. 1991, 13;1191,1210 k T.525 (doba nesvobody)

24. 5. 1991, 23;1403 k T.657 (K - 17) + PN

29. 5. 1991, 23;1778 k T.657A (K - 17)

30. 5. 1991, 31;2028 k T.658 (KLPM)

16.FS, 10. 7. 1991, 24;1016 poznámka k posl. Hanákovi

20;1057,1065 zprav. SN k T.666 (uprchlíci)

13;1157,1166 vývoj kriminality

20.FS, 24. 1. 1992, 9; 514 dodržování lidských práv

28. 1. 1992, -; 560,575 k záležitosti "Mareček"

28. 1. 1992, 10; 735,737 volby do FS + PN

-; 752 k jednání komise pro lidská práva

s p. Marečkem

30.1.1992, 9;1131,1136,1141,1146 ochrana lidských práv

19. 2. 1992, 15;2156,2162,2165 stíhání představitelů bývalého režimu a návrh na odvolání generálního prokurátora ČSFR

21.FS, 6. 5. 1992, 27; 600 mimosoudní rehabilitace

 

22.FS, 24. 4. 1992, 34;1400,1424,

1455,1451,1457 zprav. SN k T.1404,1470 (nemovitosti - zápisy)

33;1429 zprav. SN k T.1405,1471

(občanský zákoník, státní notářství)

32;1444 zprav. SN k T.1399,1469

(občanský soudní řád)

-;1460 k T.1404 (vystoupení posl.Bellušové)

28. 4. 1992, pokr.33;1793 občanský zákoník, státní notářství

pokr.32;1798 občanský soudní řád

27;1674,1690,1712 zprav. SN k T.1281,1514 (vlastnictví k bytům)

29. 4. 1992, DP;1885 informace ředitele FBIS

pokr.27;1983-2038 hlasování o PN k návrhu zákona

o vlastnictví k bytům

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 17 k odvolání člena předsednictva FS

3; 44 ke změnám ve výborech SN

6.SN, 21. 2. 1991, 2; 8,18,22,

23,25,27 zprav. SN k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

7.SN, 21. 3. 1991, -; 10 k programu schůze SN

8.SN, 31. 5. 1991, 3; 25 k práci VÚP - SN

4,5,6; 34 k rekonstrukci P - FS, P - SN

 

 

SELNER Jaroslav, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 6.FS, 13. 9. 1990;15

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - ODS

Členem: VZ - SN od: 6.FS, 13. 9. 1990;16

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 15.FS, 24. 5. 1991, 23;1476 k T.657 (K-17 - lustrace) + PN

29. 5. 1991, 23;1796 k T.657A (K-17)

19.FS, 19.12. 1991, 25;1480 transformační zákon + PN

20.FS, 31. 1. 1992, -;1351 návrh na vytvoření dohodovacího výboru k T.928

 

SENJUK Rostislav, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - NOF

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 17,28 k volbě funkcionářů FS

2.FS, 3. 7. 1990, 3; 71,73 volební řád k volbě prezidenta ČSFR

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 115 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5.FS, 20. 7. 1990, 18; 250 interpelace - ústní

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 87 proti zprav. SN posl. Zemanovi

a k 1. mpř. FS Jičínskému

-; 107 ke scénáři ekonomické reformy

2.10. 1990, 26; 635,643,651,

665,666,669,

671,673,674,

676,677,679,

680,681 zprav. SN k T.88,152

(zmírnění majetkových křivd)

6; 127,136,175 k T.159,214

(malá privatizace) + PN

7.FS, 30.10. 1990, 8; 284,286 k T.249

9.FS, 26.11. 1990, -; 22 k návrhu posl. Vidíma (program schůze FS)

1; 42 k T.238 (znění §26)

2; 69 k T.224,308 (školský zákon)

28.11. 1990, 10; 241,357,359 k T.237,303

(devizový zákon) + PN

4.12. 1990, 13; 451 k T.215,325 (zaměstnanost) + PN

12.12. 1990, 17;1157,1249 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10.FS, 19.12. 1990, 4; 44,47 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

11.FS, 8. 1. 1991, -; 12,26 k programu schůze FS - doplnění

o zprávu K - 17

13.FS, 30. 1. 1991, 9; 477,489,

507,544 zprav. výborů SN k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace)

20. 2. 1991, 9; 630,737-782,

812-858,901 zprav. SN k T.442,477

 

14.FS, 22. 3. 1991, 22; 528 ke K-17

27. 3. 1991, 18; 786,793,810 k T.491 (náprava křivd) + PN

3.,5.3. 1991, 17; 1080, 1330 k zákonu o půdě (+PN)

-; 1340 k prezenci poslanců

15.FS, 24. 5. 1991, 23; 1426 TP - k T.657 (K-17 - lustrace)

29. 5. 1991, 23; 1801 k T.657A (K-17)

10; 1889 nespokojen s odpovědí na interpelaci

30. 5. 1991, 23; 1986, 2004,2008 k T.657 - k hlasování o pozměňovacích návrzích

16.FS, 2. 7. 1991, 4; 184 k T.640,712 (sociální zabezpečení)

+ PN

15.7. 1991,pokr.4; 1558 k T.762 (sociální zabezpečení)

17. 7. 1991, DP; 1945,1977 k novele malé privatizace + PN

17.FS, 24. 9. 1991, -; 33 k pořadí bodů programu - návrh bodu

-; 54, 57 k posl. Valkovi; k hlasování

26. 9. 1991, 3; 123, 149, 193

200,204, 259

269 odůvodňuje návrh zákona T.821

(mimosoudní rehabilitace)

9.10.1991, -; 1681 k novele zákona o mimosoudních rehabilitacích

18.FS, 31.10. 1991, 6; 457 obchodní zákoník

8.11. 1991, 14; 1131 vývoj ekonomiky

12.11. 1991, 23; 1374, 1392 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991, -; 1542 doba nesvobody

19.FS, 6.12. 1991, 9; 484 hospodářský zákoník

-; 499, 500 žádost o přestávku

20.,21.12.1991, 31; 1627, 1678, 1857 zprav.VPR - SN k T.1118,1153 (STR-1992)

20.FS, 21. 1. 1992, -; 17 k programu schůze FS

22. 1. 1992, 5; 303 čs. federace -

změna ústavního zákona

30. 1. 1992, -; 952, 959, 961,

966, 985 k vysílání ČST; K-17 - návrh na zaujetí stanoviska; k programu schůze; PN; k výměně řídícího schůze

17. 2. 1992, 18; 1525, 1530 kuponová privatizace + P

19. 2. 1992, 15; 2165, 2167 k vystoupení posl. Šamalíka, Fišery

-; 2181 k dopisům předávaným poslancům

21.FS, 3. 3. 1992, -; 50 k přenosu ČST - P

-; 56 k návrhu posl. Kaplanové - P

21.FS, 6. 3. 1992, 3; 548 PN ke změně ústavního zákona

č. 143/1968 Sb. ve věci zahraničního obchodu

27; 578 mimosoudní rehabilitace + PN

13. 3. 1992, 30; 1171 zprav.SN k T.842,1390 (soustava daní)

22.FS, 14. 4. 1992, -; 80 k programu schůze FS (živnostenský zákon)

15. 4. 1992, 5; 232 kompetence - daně

6; 294, 297 zprav.SN k T.842 (soustava daní)

15.,16.4.1992,9; 429,440,452,

478,483,497 P - daň z příjmů - PN

16.4.1992,pokr.7;532 k hlasování poslanců o PN

pokr.9;576 P - daň z příjmů

21. 4. 1992, 13; 882 P - přebytek STR-1991 - využití

27. 4. 1992, 41; 1641 mimosoudní rehabilitace + PN

28. 4. 1992,pokr.9; 1820, 1822,

1829, 1840 daň z příjmů

29. 4. 1992, 49; 1963, 1977 odův.T.1507(živnostenské podnikání)

30. 4. 1992, -; 2198 k hlasování o živnost. podnikání

SN 6.SN, 21. 2. 1991, 2; 9, 17, 18, 20 zprav.SN k T.442,477 -

mimosoudní rehabilitace

8.SN, 31. 5. 1991, -; 31, 32 návrh na odvolání posl. Zemana

z P-SN

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 32 k vystoupení posl. Kočtúcha

k T.1410,1491

 

SKALICKÝ Jiří, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - ODA

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 7.FS, 24.10. 1990, 6; 153,165,173,

174,175,198 k T.159,214 (malá privatizace)

9.FS, 13.12. 1990, 19; 1385 k T.110,292 (strategické plánování)

14.FS, 27. 3. 1991, 18; 806 k T.491 (náprava křivd) + PN

15.FS, 14. 5. 1991, -; 19 návrh na podání zprávy o činnosti ústavní komise

16.FS, 17. 7. 1991, 23;1868 referendum + PN

17.FS, 26. 9. 1991, -; 171 PN k mimosoudním rehabilitacím

1.10. 1991, 21; 705 k hlasovacímu zařízení

8., 9.10. 1991, 24; 1565, 1575,

1584, 1593 návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 1.11. 1991, 17; 641 interpelace (přípravy zákoníku práce, zákona o hospodářských komorách)

7.11. 1991,12;1018 změny v soustavě federálních orgánů

13.11. 1991,11;1562,1590,1731 odův. T.893 (referendum - otázky)

-;1746,1749 podpora projednání T.997

19.FS, 6.12. 1991,10; 505 k odpovědím na své interpelace

11.12. 1991, 7; 856 civilní služba + PN

12.12. 1991,20; 966,1006

1066,1067 zprav. SN k T.1024,1089 (SBČS)

20.12. 1991,31;1668 STR - 1992

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 119 k hlasování o PN

22. 1. 1992, 5; 257 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

18. 2. 1992, pokr.5; 1667 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

21.FS, 10. 3. 1992, 26; 679 branný zákon + PN

29; 743 zpráva vlády o STR - 1991 + PN

12.3.1992, pokr.29; 965,971,984,

989,991,994 zpráva vlády o STR - 1991 + PN

22.FS, 21. 4. 1992, 13; 823 P - využití přebytku STR-1991

14; 833,900,904,911 devizový zákon + PN

28. 4. 1992, 27; 1666,1683,

1740,1762 odův.T.1281 (vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám)

29. 4. 1992, -; 1921 návrh na svolání politického grémia,

k zákonu o vlastnictví k bytům

pokr.27; 1981,1987,

1993,1989,

1991-2019 k T.1281 (vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám)

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 3; 48 k T.210,292 (strategické plánování)

13.SN, 20.12. 1991, 1; 9,15 zprav. výborů SN k T.1024,1148 (Státní banka československá)

2; 24 k T.1023 - k PN posl. Kočtúcha

 

 

 

 

SKARLANDTOVÁ Marta, PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

Členem: VSK - SN od: 1.SN,27. 6. 1990; 61

do: 6.FS,13. 9. 1990; 13

Jiné: rezignace - dopisem z 20. 7. 1990

projednána: P-SN, 30.8.1990 - zánik mandátu

P-FS, 30.8.1990 - usnesení č.30

oznámena: 6.FS, 13.9.1990; 13

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11. 7. 1990,1; 190 k T.33 (sdělovací prostředky)

 

 

SLÁMA Věroslav

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - ods

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9. 1990, 8; 330 k bezpečnostní situaci v ČSFR

9.FS, 12.12. 1990, 17; 1195 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 10 1. 1991, 4; 604 lustrace - postup

13.FS, 29. 1. 1991, 1; 59 k T.424,441 (důchody)

+ dotaz na ministra Millera

30. 1. 1991, 6; 253 k T.299,443 (soudní rehabilitace + PN)

14.FS, 26. 3. 1991, 22; 659 ke K-17

3. 4. 1991, 17; 1135 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 30. 5. 1991, 28; 2097, 2099 k T.655 (Ústava ČSFR)

a k moravské reprezentaci

17.FS, 26. 9. 1991, -; 176 mimosoudní rehabilitace

27. 9. 1991, 15; 425 k plnění STR - 1991 (1.pololetí)

19.FS, 3.12.1991, -; 47 k programu schůze FS

 

20.FS, 30. 1. 1992, 13; 1085 vlastnictví k půdě + PN

19. 2. 1992, 14; 2031, 2054 K-17 - zpráva

22.FS, 30. 4. 1992, 47; 2116 zprav.SN k T.1371,1521

(Československé dráhy)

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 9; 49 problematika zemědělství

7.SN, 21. 3. 1991, 2; 19 k obsazení výboru + PN

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 109 k problematice zbavení imunity poslanců FS

 

SOCHOR Vítězslav

Sněmovna: SN Slib vykonal: 5.FS, 18. 7. 1990; 18

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - SDO

Členem: VŽP - SN od: 5.FS, 18. 7. 1990; 23

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9. 1990, 8; 374 k bezpečnostní situaci v ČSFR

+ námět pro ministra Langoše

20. 9. 1990, 24; 545 malý pohraniční styk s Polskem

1.10. 1990, 25; 582 k malému pohraničnímu styku

7.FS, 24.10. 1990, 6; 152,162 k T.159,214 (malá privatizace)

9.FS, 5.12. 1990, 20; 781 k T.240,289 (celní zákon)

13.FS, 19.,20.2.1991,9; 496,673 k T.442,477(mimosoudní reh.) + PN

14.FS, 28. 3. 1991, 17; 904 k začátku zasedání FS

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 457 ke zprávě vlády ČSFR + PN

18.FS, 31.10. 1991, 6; 456 obchodní zákoník

1.11. 1991, 17; 652 interpelace k pohr. styku s Polskem

8.11. 1991, 14;1148 vývoj ekonomiky

19.FS, 6.12. 1991, 10; 510 upozorňuje na důležitost své interpelace T.1069

19.,21.12.1991,25;1494,1933 transformační zákon + PN

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 400 k odpovědi na svou interp. T.1121

21.FS, 3. 3. 1992, 2; 137 P - zvýšení důchodů

4. 3. 1992, 7; 206 P - cestovní náhrady

12. 3. 1992, 21;1021,1027 telekomunikace

22.FS, 23. 4. 1992, 28;1258 služební poměry vojáků

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 3; 46 k T.210,292 (stragegické plánování)

 

SOKOL Jan

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Praha

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

P - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 59

VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: ověřovatel P - FS

místopředseda SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5. 1990; 2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 9. 1990; 2046

člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9. 1990; 176

Vystoupení:

FS 2.FS, 3. 7. 1990, -; 37 čte text poslaneckého slibu

4.FS, 10.-11.7.1990,1; 81 TP - vytvoření komise poslanců na zlepšení činnosti parlamentu

153 TP k vystoupení poslanců

188 k T.33 (sdělovací prostředky)

205 k T.33 (kompetence republik)

5.FS, 18.-20.7.1990,1; 17 čte text poslaneckého slibu

19. 7. 1991, -; 136 prezidiální sdělení - ubytování, záležitosti parlamentu

-; 181 diskuse ke zprávám čs. rozhlasu - reakce na posl. Malého

20. 7. 1990, 18; 245 k T.35

6.FS, 18. 9. 1990, -; 206 demokracie v parlamentě -

jednání FS

19. 9. 1990, 10; 441 k T.26,109

20. 9. 1990, 6; 462,467 k T.65,115 (soudci)

17; 472 k T.91

21; 498 k T.29

1.10. 1990, 24; 613 k interpelaci posl. Kanise

7.FS, 23.10. 1990, -; 9 k práci výborů SL a SN, program schůze FS

24.10. 1990, 3; 65 k jednání ve FS

6; 142 k T.159,214 (malá privatizace)

25.10. 1990, 4; 223 hodnocení let 1948 - 1989

30.10. 1990, 10; 333,334 čte text prohlášení FS

9.FS, 4.12. 1990, 13; 439 k T.215,325 (zaměstnanost)

5.12. 1990, 12; 661 k T.261,327 (zákoník práce)

6.12. 1990, 25; 982a ke zprávě K - 17

9.FS, 10.12. 1990, -; 879,887 k návrhům prezidenta ČSFR, k diskusi FS o návrzích

11.,12.12.1990,17;1031,1212 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

1102 k ropovodu

12.12. 1990, -;1291 poděkování za K - OH

10.FS, 20.12. 1990, 6; 133 k T.365 (STR - 1991)

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 85 organiz. záležitosti k T.330,331,392

9. 1. 1991, 1; 234,335,

361,452 k T.330,331,392 (LZLP)

11.FS, 10. 1. 1991, 5; 547 k hlasování o zprávě K - 17

4; 577,596

606,634 lustrace - postup

11. 1. 1991, 2; 709 k T.156,328 (jednací řád FS)

12.FS, 16. 1. 1991, 1,2; 18,34,37 ke Stanovisku FS - Litva, VS

3; 54 k Dohodě se Saúdskou Arábií

13.FS, 29. 1. 1991, 1; 57 k T.424,441 (důchody) + k návrhu

posl. Romana

-; 180 k programu schůze FS

31. 1. 1991, 13; 386 k T.366 (vojenská doktrína)

5. 2. 1991, -; 407 k mimosoudním rehabilitacím, upřesnění programu FS,

20. 2. 1991, 9; 593 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

22.,26.2.1991,10;1058,1118,1200 k velké privatizaci

14.FS, 19. 3. 1991, -; 23 k programu schůze FS - T.525

-; 199 informace pro členy OF

20. 3. 1991, 9; 242 k T.256,465,520

-; 266,365 organizační pokyny k projednávání zákona o referendu

22.,26.3.1991,22;374,459,749 ke K - 17 + PN

15.FS, 14. 5. 1991, 4; 81 předs. dohodovacího výboru k T.210

(strategické plánování)

-; 95 informace k jednání o zákonu o půdě

17. 5. 1991, 9; 592 ke zprávě vlády ČSFR

-; 632 organizační záležitosti

23. 5. 1991, 13;1080 k době nesvobody (T.525)

25;1304 k T.489,586 (hlasovací zařízení)

24. 5. 1991, 23;1404 k T.657 (K-17 - lustrace)

29. 5. 1991, 17;1724 k hlasování o FBIS

30. 5. 1991, 23;2001,2021 k T.657 - k hlasování o PN

25;2032 ke komisi pro hlasovací zařízení

22;2130 poznámka k volbě předsedy

a mpř. VIP

16.FS, 2. 7. 1991, -; 57 k jednání FS

2; 115 k T.736,737 (odsun sovět. vojsk)

3.,4. 7. 1991, 6; 330,529 k T.649,719 (svoboda náboženství)

3. 7. 1991, 7; 414 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

+ PN

8. 7. 1991, -; 713 organizační sdělení

10. 7. 1991, 20;1063 k T.666 (uprchlíci)

-;1198 k T.758,759 (Jugoslávie)

12. 7. 1991, 27;1461 řídí schůzi FS

15. 7. 1991, -;1584 k odběru krve mezi poslanci

16. 7. 1991, 17;1644 k T.769 (Ústava ČSFR - změna)

16;1728 k T.730 (soudy a soudci)

16.,17.7.1991,23;1816,1847 referendum

18. 7. 1991, DP; 2136,2146 k petici 98 pracovníků

19. 7. 1991, -;2194 čte text slibu poslance

-;2288 informace o návštěvě z USA

17.FS, 1.10. 1991, 21; 593 k živnostenskému zákonu

-; 609 upozornění poslanců na hlasovací zařízení

2.10. 1991, -; 714 k hlasovacímu zařízení ve FS

16; 875 k lustračnímu zákonu

3.10. 1991, 19;1160 k prezenci poslanců

4.10. 1991, pokr.16;1395 stanovisko klubu OH k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 31;1540 postih bývalých funkcionářů

24;1562 návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 29.10. 1991, -; 7 k programu schůze FS - T.858

30.10. 1991, -; 164 čte text slibu poslance SN

2; 253 k rozhlas. a televiznímu vysílání

5.11. 1991, 4; 675 doporučuje dohodovací řízení

6.11. 1991, 9; 846 způsob provedení referenda

7.11. 1991, 18;1045,1074 odův. T.858 (změna ústavního

zákona č.143/1968 Sb.)

8.11. 1991, 14;1237 vývoj ekonomiky

13.11. 1991, 11;1555,1590,1731 odův. T.860 (otázky - referendum)

19.FS, 3.12. 1991, 3; 117 životní prostředí

5.12. 1991, 5; 254 k zahraniční politice ČSFR

6.12. 1991, 8; 458,466,469 FFNM, prezídium, dozorčí rada + PN

10.12. 1991, 12; 577 trestní zákon + PN

13; 665 trestní řád + PN

12.12. 1991, -; 949 informace o jednání politického grémia

20.12. 1991, 31;1719 STR - 1992

21.12. 1991, 25;1951 transformační zákon

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 86,110 referendum

22. 1. 1992, 5; 225 čs. federace - změna ústav. zákona

28. 1. 1992, -; 558 k záležitosti "Mareček"

6; 591 změna zákona č. 143/1968 Sb. + PN

28. 1. 1992, 10; 697 volby do FS + PN

-; 744 k programu schůze FS

17. 2. 1992, 5;1396 čs. federace - změna ústav. zákona

18;1539 kuponová privatizace - P

18. 2. 1992, -;1738 návrh na zahájení dohodovacího řízení k T.1071A,1212

1739 návrh na členy doh. výboru (T.1212)

19. 2. 1992, 14;1890,1915,1972 zpráva K - 17 - P k rozpravě FS

-;2009 k poradě dohodovacího výboru

21.FS, 3. 3. 1992, -; 31,47 k programu schůze FS, k přímému

přenosu jednání televizí a rozhlasem

3; 154,182 předseda dohodovacího výboru

k T.1071A,1212,1348 (ústava)

12. 3. 1992, 29; 928 STR - I.-IV. Q. 1991

22.FS, 14. 4. 1992, -; 82 k programu schůze FS (podpora návrhů posl. Šolce a Dienstbiera)

1; 128 volba prezidenta ČSFR

16. 4. 1992, 9; 476,498 daň z příjmů + PN

21. 4. 1992, 9; 751 daň z příjmů

22. 4. 1992, 21; 991,1015 Smlouva se SRN

27. 4. 1992, 41;1638 mimosoudní rehabilitace + PN

28. 4. 1992, 27;1742 vlastnictví k bytům + PN

pokr.9;1855 P - daň z příjmů

29. 4. 1992, 41;2064 P - k hlasování o PN

30. 4. 1992, 35;2103 jednací řád FS a KPR

SN 2.SN, 23.10. 1990, 2; 7 čte text slibu poslance

4.SN, 19.12. 1990, 2; 6 čte text slibu poslance

5.SN, 16. 1. 1991, 1; 7 k členům předsednictva FS

6.SN, 21. 2. 1991, -; - řídí schůzi SN

7.SN, 21. 3. 1991, -; 11,15 k procedurálním záležitostem - jednací řád, volby petičního

a iniciativního výboru

2; 18,24 k návrhu členů do petičního

a iniciativního výboru

3; 42 k T.210,292

8.SN, 14. 5. 1991, 1; 17 k hlasování v SN

18 čte text slibu poslance

-; 20 informace o schůzi dohodovacího výboru k zákonu o strateg. plánování

31. 5. 1991, -; - řídí schůzi SN, informace

 

9.SN, 11. 7. 1991, -; - řídí schůzi SN, organizační pokyny

1; 14,16 T.757 (zákon o konkurzním

a vyrovnávacím řízení)

11.SN, 2.10. 1991, -; 21 řídí schůzi SN, účast náměstka ministra financí Kočárníka

1; 58 čte text usnesení

64 odpověď na dotaz posl. Romana

3.10. 1991, -; 73 řídí schůzi SN

78 odův. T.867, k hlasování o T.867

12.SN, 3.12. 1991, 1; 11 čte text slibu poslance

13.SN, 20.12. 1991, 1; 13 k T.1024 - stanovisko OH

2; 22 k T.1023 - k PN posl. Kočtúcha

14.FS, 17. 2. 1992, 2;1375 čte text slibu poslance

17.FS, 15. 4. 1992, 1; 34 k T.1410,1491

(ústavní zákon č.143/1968 Sb.)

SOUČEK Jiří, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - OH

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 13.FS, 20. 2. 1991, 9; 677 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 3. 4. 1991, 17;1069 k zákonu o půdě

15.FS, 23. 5. 1991, 18;1277,1292 zprav. SN k T.502,650 (veterinární péče)

21.FS, 5. 3. 1992, 22; 482 zprav. SN k T.1321,1364

(pracovní kategorie FMD)

22.FS, 15. 4. 1992, 10; 267 zprav.SN k T.1493

(ukončení platnosti obchodní dohody s Japonskem)

21. 4. 1992, 19; 869 zprav. SN k T.1455

(Dohoda - volný obchod - ESVO)

 

 

 

 

 

 

STOLAŘ Zdeněk

Sněmovna: SN Slib vykonal: 14.SN,17.2.1992; 1375

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - neevidovaný

Členem: VÚP - SN od: 14.SN, 17. 2. 1992;1376

Vystoupení:

FS 22.FS, 23. 4. 1992, 25;1306 zákoník práce, zaměstnanost + PN

 

STOME Karol, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - ODS

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: místopředseda VMI - SN

VIP - SL/SN (FS) od: 7.SN, 21. 3. 1991; 73

předsedou od:15.FS, 30. 5. 1991;2132

člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9. 1990; 519

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1; 58 k progr. prohlášení vlády ČSFR

130 k informovanosti veřejnosti televizí

a novinami

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 26, 58, 62 zprav. SN k T.13,43 (národní výbory - zkrácení volebních období)

19. 7. 1990, 8; 135 k T.11, 34

9; 157 k T.6

20. 7. 1990, 16; 194, 203 k T.38 (trestní řád) + PN

17; 218 k T.27 + PN

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 118 ke scénáři ekonomické reformy

18. 9. 1990, 20; 177 k T.95

13; 252, 255,

261, 270 k T.66,119 + PN

19. 9. 1990, 8; 325,396-8 k bezpečnostní situaci v ČSFR

10; 439, 440 k T.26,109

20. 9. 1990, -; 452 k práci parlamentu

17; 471 k T.91

7.FS, 30.10. 1990, 8; 314 k T.211 (náprava majetkových křivd)

8.FS, 16.11. 1990, -; 8, 11 k programu FS

8; 103 k T.236,302 (SSM- vrácení majetku)

9.FS, 4.12.1990, -; 382 k práci VBB-SL/SN a k ÚOÚD

6.12. 1990, 26; 897a k T.340 (malá privatizace)

21; 919a

938a - 956a zprav.SN k T.222 (generální inspektor ozbrojených sil)

6.12. 1990, 25; 980a ke K-17; ke komisi - členové

12.12. 1990,17;1167 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12. 1990, 18; 1317, 1347 k T.231,324

(rozpočtová pravidla) + PN

10.FS, 20.12. 1990, 6; 140 k T.365 (STR - 1991)

13.FS, 29. 1. 1991, -; 17, 23 k programu schůze FS (tripartita)

1; 78 k T.424,441 (důchody) + dotaz na ministra Millera

30. 1. 1991, 4; 204 k T.235,443 (protimonopolní zákon)

31. 1. 1991, 13; 356 k T.366 (vojenská doktrína)

19. 2. 1991, 9; 568 k T.442 - k vystoupení posl. Luxe

20. 2. 1991, 9; 575, 772

822, 827 k T.442, 477 (mimosoudní reh.) + PN

9; 861, 863 k hlasovacímu zařízení

-; 907 k přerušení schůze FS

22. 2. 1991, 10; 1070 k velké privatizaci

27. 2. 1991, 11; 1374 k Ústavnímu soudu ČSFR

14.FS, 19. 3. 1991, 11; 177 k T.244,251 (ČTK)

20. 3. 1991, 9; 269 k T.256,465,520 (k hlasování)

14; 287 zprav.SN k T.478 (vojenští soudci - zproštění funkcí)

22.,26.3.1991, 22; 380, 696 ke K-17

27. 3. 1991,18; 799, 805 k T.491 (náprava křivd) + PN

3., 5.4. 1991,17; 969, 1145,

1306, 1319, 1324,

1330, 1459 k zákonu o půdě

-; 1186 k programu schůze FS

15.FS, 14. 5. 1991, -; 26, 27 k posl. Bendovi

15. 5. 1991, 8; 189 zprav.SN k T.468,611 -

branná výchova

14; 236 k T.300,620 (státní svátky)

17. 5. 1991, -; 518 problematika "růžový tank"

12; 549, 551 poznámka k patentovým zástupcům

12; 533, 535 vystoupení k T.526

29. 5. 1991, 17; 1648 k FBIS

24; 1931 k T.659 (majetek KSČ, SSM)

30. 5. 1991,24;2079,2086 k T.659 - P k jednání FS

16.FS, 2. 7. 1991, -; 34 k práci VIP - SL/SN

4; 215 T.640 - reakce na zpravodaje SL

3.,4.7. 1991, 6; 329, 503 k T.649,719 (svoboda náboženství)

3. 7. 1991, 7; 448 T.676 - procedurální návrh

-; 457 k namibijským dětem

4.7.1991,9,10; 549 dotaz na ministra Klause (T.667,668)

8.7.1991,16,17; 673, 674 k PN posl. Parkanové

709 k T.677,678 (soudy a soudci, ústava - změny) + PN

18; 739 k T.675 (zákon o bankrotu) + PN

10. 7. 1991, 13; 1136, 1166 vývoj kriminality

11. 7. 1991, 22; 1249 k T.693 (ČTK)

12. 7. 1991, 27; 1506 ke zpravodajství čs. televize

15. 7. 1991, 4; 1589 k hlasování o zákonu o sociálním zabezpečení

-; 1605 k VIP- SL/SN

16.7.1991, pokr.16; 1696, 1728,

1760 k textu T.730 (soudy a soudci)

18. 7. 1991, 35; 2006, 2018-9 k volbě generálního inspektora

ozbrojených sil

DP; 2131,2138,2143 odůvodňuje stanovisko VIP k petici 98 pracovníků

19.7.1991,pokr.16; 2221, 2245 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 24. 9. 1991, -; 56 k zákonu o mimosoud. rehabilitacích

1; 91 k T.751 (zákon o kontrole)

26. 9. 1991, 3; 180,302,306,

308,314 mimosoudní rehabilitace

1.10. 1991, - ; 522 k závadám na sčítacím zařízení

21; 598 k živnostenskému zákonu

-; 603,606 k hlasování poslanců k rozpočtu MR

-; 707 k hlasovacímu zařízení

2.10. 1991, -; 721 k hlasovacímu zařízení

4.10. 1991, 16;1278,1301 k lustračnímu zákonu, jednací řád FS

8.10. 1991, 31;1525 postih bývalých funkcionářů

9.10. 1991, 27;1639 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 5.11. 1991, 5; 829 procedurální chyba při jednání FS

7.11. 1991, -; 940 k občan. iniciativě "Za společný stát"

7.11. 1991, 21; 991 odsouzení projevů rasismu

-;1081 návrh na přestávku pro posl. kluby

k bodu č. 18

12.11. 1991, 19; 1339 FFNM - volba dozorčí rady

23;1409 vánoční příspěvek dětem

-;1471 doba nesvobody

13.11. 1991, pokr -;1549 doba nesvobody

11;1613 referendum - otázky - T.997

-;1766 čte text T.997 (petice občanů)

19.FS, 3.12. 1991, -; 44 k programu schůze FS

5.12. 1991, 5; 334 k zahraniční politice ČSFR

3; 425 k poradě klubu HZDS

6.12. 1991, 9; 485,494 hospodářský zákoník

10.12. 1991, 12; 771 trestní zákon

11.12. 1991, 17; 921,922,924 vztah k půdě - k předloženému návrhu

-; 930 k hlasování o bodě č. 17

20.,21.12.1991,31;1723,1727

1829 STR - 1992

-;1866 informace o pozdravu dětí ze zotavovny v Harrachově

21.12. 1991, 25;1883 transformační zákon

20.FS,29.,30.12.1991,12; 926,1040 novela velké privatizace + PN

13;1112 vlastnictví k půdě

30. 1. 1992, 14;1230 k jednacímu řádu FS

31. 1. 1992, 13;1287 P - vlastnictví k půdě

17. 2. 1992, 5;1470 čs. federace - změny ústavního zákona

18.,19.2.1992,14;1755,1772,

1914,1926,1980 závěrečná zpráva K - 17 + P

19. 2. 1992, 15;2136 stíhání představitelů bývalého režimu

-;2180 FP k dopisům, zasílaným poslancům

20. 2. 1992, - ;2201 k vysvětlení 1. mpř. FS Jičínského

k dopisům, zasílaným poslancům

21.FS, 4. 3. 1992, 4; 328 závěrečná zpráva K - 17

5. 3. 1992, 12; 377,395 odův. T.954 (Červený kříž)

13; 407 zprav. SN k T.1036,1290

(vojenská policie)

14; 465,468,470 zřízení sekretariátu KBSE

12. 3. 1992,29;1001 k návrhu posl. Tomise

13. 3. 1992, 32;1220,1226,1230 P - restituce církví

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 133 P - volba prezidenta ČSFR

15. 4. 1992, 3; 194,211 P - zpravod. zpráva - rehabilitace církví

-; 255 k návrhu posl. Zemana

-; 456 k jednacímu řádu FS

16. 4. 1992, 7; 539 k hlasování poslanců o PN

21. 4. 1992, 11; 795 k PN - investiční fondy - P

22. 4. 1992, 21; 994 Smlouva se SRN

23. 4, 1992, 29;1314,1343,1351 odův. T.1010 (federální železniční policie)

22.FS, 27. 4. 1992, 39;1609 policejní akademie, policejní vysoká škola

28. 4. 1992, 27;1754 vlastnictví k bytům + PN

36;1779 P - zákon o rodině

29. 4. 1992, DP; 1866 informace ředitele FBIS

-;2084 ke znění usnesení FS

30. 4. 1992, 47;2131 k neúčasti poslanců a k  jejich hlasování

47;2140 Československé dráhy

44;2187,2192 ke zprávě ústavní komise

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 27,30 k volebnímu řádu FS

3.SN, 26.11. 1990, 1 ; 28 k odvolání člena předsednictva FS

8.SN, 14. 5. 1991, 1; 17 dotaz k hlasování o programu schůze SN

11.SN, 2.10. 1991, 1; 45 k T.851

13.SN, 20.12. 1991, 1; 12 k T.1024 - k PN posl. Kočtúcha

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 106,112,114,

116,118,119 k problematice zbavení imunity poslanců FS

 

 

SVOBODA Jiří

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Praha

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 20 k progr. prohlášení vlády ČSFR

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 150 k návrhu usnesení FS ke scénáři ekonomické reformy

20. 9. 1990, 21; 496 k T.29 (obsazení komise)

2.10. 1990, 25; 715 k T.73 - odpověď na T.39

8.FS, 16.11. 1990, 7; 78,90 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

11.FS, 11. 1. 1991, -; 769 k situaci v oblasti Perského zálivu

13.FS, 30. 1. 1991, 4; 203 k T.235 - dotaz na ministra Klause

20. 2. 1991, 9; 875 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

22. 2. 1991, 10;1041,1106 k velké privatizaci + PN

27. 2. 1991, 15;1456 urguje svou interpelaci

14.FS, 20. 3. 1991, 9; 252,263 k T.256,465,520 + PN

22. 3. 1991, 22; 471 ke K - 17

15.FS, 23. 5. 1991,13;1184 k T.525 (doba nesvobody)

24. 5. 1991, -;1328 k poškození pomníku J. Palacha

16.FS, 17. 7. 1991, DP; 1960 k novele malé privatizace + PN

17.FS, 4.10. 1991, 16;1279 k lustračnímu zákonu - hlasování

8.10. 1991, 18;1464,1473 k vrácení majetku KSČ a SSM lidu

18.FS, 13.11. 1991, 11;1679 referendum - otázky

19.FS, 10.12. 1991, 12; 601 trestní zákon

11.12. 1991, -; 872 vyhlašuje hladovku

12.12. 1991, -; 942 ke své hladovce a k rozpoutané diskusi

22.FS, 22. 4. 1992, 21;1145 Smlouva se SRN

 

 

ŠAMALÍK František, prof., JUDr., DrSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Obroda - Jihomoravský kraj

PK - SDO

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 5.FS, 18. 7. 1990, 4; 47 k T.13,43

20. 7. 1990, 16; 197 k T.38 (trestní řád)

9.FS, 27.11. 1990, 4; 146,148,158 zprav. SN k T.216,310 (patenty a vynálezy)

6.12. 1990, 26;887a k T.340 (malá privatizace)

10.FS, 19.12. 1990, 1; 15 knižní trh, polygrafický průmysl

11.FS, 9. 1, 1991, 1; 241 k T.330,331,392 (LZLP)

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 677,873 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

22. 2. 1991, 10;1080 k velké privatizaci

15.FS, 24. 5. 1991, 23;1413 k T.657 (K - 17 lustrace)

16.FS, 8.,9. 7. 1991,16,17; 661, 948 zprav. SN k T.677,678,729,730 (soudy a soudci, ústava - změny)

10. 7. 1991,25;1046,1047 k T.702,745

(služební poměry policistů) + PN

16.7. 1991,pokr.17;1666, 1673-1675, 1680-1682 zprav. SN k T.769 (ústava - změny)

pokr.16;1707-1711, 1724-1750,1758-1767 zprav. SN k T.730 (soudy a soudci)

16.FS, 17. 7. 1991,23;1854 referendum

19. 7. 1991,pokr.16; 2228,

2234-2260 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 26. 9. 1991, 3; 273 TP k T.281 (MR), k PN posl. Dostála

3.10. 1991, 16; 982,1099 k lustračnímu zákonu

18.FS, 5.11. 1991, 5; 706 notářský řád a občanský soudní řád

7.11. 1991,12;1020,1030 změny v soustavě federálních orgánů

18;1055,1086 zprav. SN k T.858

(změna zákona č. 143/1968 Sb.)

12.11. 1991,19;1339 FFNM - volba dozorčí rady

23;1382 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991,11;1592 referendum - otázky

19.FS, 3.12. 1991, 3; 109 životní prostředí + PN

10.12. 1991,12; 597,766 trestní zákon + PN

12.12. 1991, -; 945 k problematice schváleného trestního zákona

21.12. 1991,25;1891 transformační zákon

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 85 referendum

24. 1. 1992, 9; 532 dodržování lidských práv - P

30. 1. 1992, pokr.9; 1159 dodržování lidských práv

14;1210 zpráva K - 17

17. 2. 1992, 5;1398 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

-;1422 k moravské samosprávě - P

19.2.1992,pokr.14;1903,1924,

1938,2072,2082 zpráva K - 17 - P

15;2163 k vystoupení posl. Samkové

-;2181 k poznámkám posl. Senjuka

a Stomeho

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 84 k rozpravě o šetření komise

v záležitosti "Mareček"

3; 174 k T.1348 (změna Ústavy ČSFR)

12. 3. 1992,29; 927,932 P - STR I. - IV. Q. 1991

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 125 volba prezidenta ČSFR

3; 150 restituce a rehabilitace církví

15. 4. 1992, 5; 223,241 zprav. SN k T.1410,1491 (kompetence - daně)

27. 4. 1992,30;1530,1539,

1540 P - rozhlasové a televizní vysílání

29. 4. 1992, DP; 1887 informace ředitele FBIS

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 16 k odvolání člena předsednictva FS

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 46 k T.1410,1491

(ústavní zákon č. 143/1968 Sb.)

 

ŠEDIVÝ Filip

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - ODS

Členem: P - FS od: 8.SN, 31. 5. 1991; 53

VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 13.FS, 30. 1. 1991, 4; 193,219 zprav. SN k T.235,443 (protimonopolní zákon)

21. 2. 1991,10; 996 k velké privatizaci + PN

14.FS, 26. 3. 1991,22; 558 ke K-17

3. 4. 1991,17;1084 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 30. 5. 1991, -;2139 k programu schůze FS

31. 5. 1991, -;2152 k T 664,664A (tělovýchova)

2153,2170 odův. T.664A (tělovýchova)

16.FS, 4. 7. 1991,9,10;548 zprav. SN k T.667,668 (změny mezistátních dohod)

19. 7. 1991, -;2183,2188 návrh na zařazení své naléhavé interpelace do programu schůze FS

-;2283 naléhavá interpelace na předsedu vlády ČSFR ohledně kompetencí

17.FS, 3.10. 1991,16;1082 k lustračnímu zákonu

18.FS, 1.11. 1991,16; 589 neuspokojivá odpověď na jeho interpelaci

13.11. 1991,11;1589 referendum - otázky

19.FS, 12.12. 1991,21;1123 ke kontrolnímu hlasování

11;1252 odův.T.1101 (plynovod a ropovod)

20.,21.12.1991,31;1671,1817 STR - 1992 + PN

20.FS, 18. 2. 1992,14;1861,1881 zpráva K-17, k programu schůze FS

21.FS, 12. 3. 1992,29; 893 STR - I.-IV. Q. 1991

22.FS, 15. 4. 1992, 7; 318 daň z přidané hodnoty

8; 359 zprav. SN k T.1418,1490

(spotřební daň)

16. 4. 1992, 7; 541 k hlasování poslanců o PN

pokr. 8; 554-572 hlasování k PN

23. 4. 1992,16;1230,1232 zprav. SN k T.1413,1453

(komoditní burzy)

25;1304 zákoník práce, zaměstnanost

SN 7.SN, 21. 3. 1991, -; 9 k programu schůze SN + PN

 

 

ŠEVČÍK Vlastimil, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - OH

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 31. 1. 1992

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 31. 1. 1992

Jiné: rezignace - oznámena 14.SN, 17. 2. 1992;1369

zvolen soudcem Ústavního soudu ČSFR - od 1. 2. 1992

Vystoupení:

FS 5.FS, 20. 7. 1990,16; 199 k T.38 (trestní řád)

6.FS, 19. 9. 1990,10; 434,442-444 zprav. SN k T.26,109

(o SNB a vyřizování přestupků)

7.FS, 24.,25.10.1990,6;114,119,143,

162,168-191 zprav. SN k T.159,214

(malá privatizace)

30.10. 1990, 4; 302 k návrhu usnesení posl. Wagnera

9.FS, 5.12. 1990,12; 751 k T.261,327 (zákoník práce)

15; 823,828,833 zprav.SN k T.203,245 (trestní zákon)

6.12. 1990,26; 884a,894a k T.340 (malá privatizace)

11.FS, 8.-9.1.1991,1; 42,310-319,

324,351,359,365,369,

376,389,410-445 zprav. SN k T.330,331,392

(Listina základních práv a svobod)

13.FS, 27. 2. 1991,11;1280,1350-1359,

1386-1388 zprav.SN k T.373,445 (ústavní soud)

14.FS, 26. 3. 1991,22; 667,669,715,

717,754,756,758 ke K-17,návrh usnesení FS

15.FS, 23. 5. 1991,13;1140 k době nesvobody (T.525)

16.FS, 16. 7.1991,pokr.17;1634,1647 k T.769 (ústava - změny)

17. 7. 1991, DP; 1922 k novele malé privatizace + PN

17.FS, 26. 9. 1991, 3; 259,268 P ke zprávě zpravodajů k T.821,866

4.10. 1991, 16;1312 k lustrač. zákonu - záznamy steno

18.FS, 30.,31.10.1991,4;305,494,540,

553,568 zprav. SN k T.685,966

(občanský zákoník)

5.11. 1991, 5; 692,780,817 zprav. SN k T.679,965

(občanský soudní řád a notářský řád)

6.11. 1991, 7; 904 Ústavní soud ČSFR - organizace

20.FS, 21. 1. 1992, 1; 37 zprav. SN k T.1176

(Úmluva o ochraně lidských práv)

28. 1. 1992,10; 648 volby do FS + PN

 

ŠIMEČKOVÁ Irena, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - Jihomoravský kraj

PK - KDS - LDS

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: členka komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2035

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9. 1990,10; 436,441,445 k T.26,109 + PN

9.FS, 4.,5.12.1990,12; 592,674,762 zprav. SN k  T 261,324 (zákoník práce)

19.FS, 10.12. 1991,15; 696 zprav. SN k T.1011,1088 (problematika mezd)

20.,21.12.1991,31;1617,1670,

1792,1825,

1845,1855 zprav. VSK - SN k T.1118,1153 (STR - 1992)

 

 

ŠOLC Jan, PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 20 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.-11.7.1990,1; 48,122 TP ke schůzce návrhové komise

k usnesení FS

128,153 k práci FS a návrhové komise

176 odůvodňuje návrh usnesení FS - T.33

 

 

4.FS, 10.,11.7.1990,1; 191,192,196,

198,202,204,

207 k jednotlivým návrhům - poznámky, vysvětlení apod.

5.FS, 20. 7. 1990,18; 255 k projednávání zákonů

6.FS, 18. 9. 1990,14; 189 k T.59 + PN

-; 208 k  televiznímu natáčení ve FS

19. 9. 1990, 8; 328 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990,21; 491,494 k T.29 (k obsazení komisí)

9.FS, 12.12. 1990,17;1205 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.FS, 16. 1. 1991, -; 32 osobní záležitost - ztráta

4; 60 zprav. SN k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

13.FS, 31. 1. 1991,13; 346 k T.366 (vojenská doktrína)

20. 2. 1991, 9; 706 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 22. 3. 1991,22; 504 ke K-17

15.FS, 29. 5. 1991,11;1854 interpelace - ohledně akciových společností

16.FS,12. 7. 1991,26;1384 k T.732

17.FS, 3.10. 1991,16; 976 k lustračnímu zákonu

19.FS, 11.,12.12.1991,7;790,1204 zprav. SN k T.848,946

(civilní služba)

20.12. 1991,31;1744,1769 STR - 1992 + PN

20.FS,29. 1. 1992,11; 775,784 vojenské obranné zpravodajství

18.,19.2.1992,14;1798,2057,2059 K-17, k dokumentům v AFS + PN

21.FS, 4. 3. 1992, 4; 321,327,

330,332 závěrečná zpráva K-17 -

k archivování dokumentace komise

5. 3. 1992,13; 412,414 vojenská policie

12. 3. 1992,34;1071 platy + PN

22.FS, 14. 4. 1992, -; 65 k programu schůze FS - zařadit T.1376

23. 4. 1992,28;1256 služební poměry vojáků

27. 4. 1992,41;1649 P - mimosoudní rehabilitace

SN 18.SN, 28. 4. 1992, 5; 96 k problematice zbavení imunity poslanců FS

ŠTERN Jan, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;32

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - ODA

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: místopřeseda VH - SN

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 8; 116 k T,11,34

6.FS, 13. 9. 1990, -; 38 k VPR - SL/SN - dohoda o jednání

17. 9. 1990, 5; 85 vysvětlení natáčení schůze FS

čs. televizí - projevy zpravodajů

19. 9. 1990, 8; 400 k usnesení FS k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990, 6; 464 k T. 65,115

21; 494,505 k T.29 (obsazení komise) + dotaz na posl. Lise

7.FS, 23.10. 1990, 1; 15 k návrhu prezidenta ČSFR ohledně Středního východu

30.10. 1990, 8; 313 k T.211(náprava majetkových křivd)

9.FS, 27.11. 1990, 3; 119 k T.234,310 (ceny) + PN

28.11. 1990,10; 339 k T.237,303 (devizový zákon)

5.12. 1990,12; 664 k T.261,327 (zákoník práce)

6.12. 1990,26;886a k T.340 (malá privatizace)

11.12. 1990,17;1025 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10.FS,19.12. 1990, 1; 14 knižní trh - polygrafický průmysl

4; 33 k T.210 (zákon o strategickém

plánování) + PN

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 613 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

21.,22.,26.2.1991,10; 951,1107,

1135-1189,

1203,1261 zprav.SN k T.257,452

(velká privatizace)

14.FS, 20. 3. 1990,15; 332 k T.366 (vojenská doktrína)

26. 3. 1991,22; 625 ke K - 17

15.FS, 23. 5. 1991,13;1199 k T.525 (doba nesvobody)

24. 5. 1991,23;1437 k T.657 (K-17 - lustrace) + PN

16.FS, 17. 7. 1991, DP; 1950 k novele malé privatizace

17.FS, 26. 9. 1991, -; 158 k mimosoudním rehabilitacím

3.10. 1991,19;1151 k novele malé privatizace

4.10. 1991,16;1281,1321 k lustračnímu zákonu

18.FS, 8.11. 1991,14;1204 vývoj ekonomiky

19.FS, 18.,19.,21.12.1991,25;1382,

1411,1869,1941,1953,

1966,1968,1988,1990,

1998,2000 zprav. SN k T.1047,1144 (transformační zákon)

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 2; 72 přednáší zprávu o výsledku voleb do petičního a iniciativního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP