Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, M

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

MEČIAR Vladimír, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 5.FS, 18. 7. 1990; 23

VŽP - SN od:10.SN, 24. 9. 1991; 10

Jiné: předseda vlády SR - do 23. 4. 1991

MESZÁROS Ľudovít

Sněmovna: SN Slib vykonal:14.SN,17.2.1992;1375

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - MOS - COE

Členem: VÚP - SN od: 14.SN, 17. 2. 1992;1376

 

MIKLÓS István

Sněmovna: SN Slib vykonal: 4.SN, 19. 12. 1990; 7

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWS - Středoslovenský kraj

Členem: VH - SN od: 10.FS, 19. 12. 1990; 17

do: 8. 3. 1991

Jiné: rezignoval 8. 3. 1991 - 2. spol. P-SL a P-SN, 8. 3. 1991

(zánik mandátu)

 

MINÁČ Vladimír

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Bratislava

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 2.10. 1990,13; 699 k T.114,144 (státní vyznamenání)

 

MIŠURA Jozef, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Středoslovenský kraj

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 14.FS, 22. 3. 1991,22; 466 ke K - 17

15.FS, 15. 5. 1991, 5; 109,129,130 zprav. SN k T.428,608

(cestování do zahraničí - doklady)

22. 5. 1991,15; 986 k T.590,628

(zákon o odpadech) + PN

16.FS, 8. 7. 1991,18; 722,748-754 zprav. SN k T.675,746

(zákon o bankrotu)

21.FS, 11. 3. 1992,19; 792 zprav. SN k T.1280,1325

(platy soudců)

SN 9.SN, 11. 7. 1991, 1; 32,33 zprav. SN k T.675,746,757

(zákon o konkurzním řízení)

14.SN, 12. 3. 1992, 1; 9 zprav. výboru SN k T.1280,1325

(platy soudců)

21.SN, 6. 3. 1992, 3; 550 změna úst. zákona č. 143/1968 Sb. ve věci zahraničního obchodu

 

MLYNÁRIK Ján, doc., PhDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VBB - SN od: 5.FS, 18. 7. 1990; 23

VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 5.FS, 18. 7. 1990; 23

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 16 k volbě funkcionářů FS

2.FS, 3. 7. 1990, 3; 78 k návrhům kandidátů na úřad prezidenta ČSFR

4.FS, 10.-11.7.1990,1; 8 k programovému prohlášení vlády ČSFR

101, TP - upřesnění své formulace (reakce na posl. Pavúkovou)

5.FS, 19. 7. 1990,14; 177,178 k T.30 (ČSAV) + PN

20. 7. 1990,18; 235 k T.35 - J. Tiso

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 112 ke scénáři ekonomické reformy

118, reakce na pomluvy poslanců

20. 9. 1990,24; 521 k jednání FS, dotaz na místopředsedu FS Stanka

1.10. 1990, -; 595 podnět ministrovi vnitra ČSFR ohledně rómské problematiky

2.10. 1990,26; 652 k T.88,152

13; 706,707 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 23.10. 1990, 1; 19 k návrhu prezidenta ČSFR

25.10. 1990, 6; 178 k T.159,214 (malá privatizace)

4; 238 hodnocení let 1948 - 1989

30.10. 1990,10; 326 ke Slavkovské deklaraci

9.FS, 27.11. 1990, 5; 188 k záležitosti pohraničí s Německem (1938 - 1948)

218, ohledně ústní interpelace na předs. vlády ČSFR Čalfu a ministra Millera

6; 241 interpelace ve věci výuky dějepisu

4.12. 1990,13; 415,466 k T.215,325 (zaměstnanost)

9.FS, 6.12. 1990,21; 925a,948a k T.222 (generální inspektor ozbrojených sil) + PN

11.12. 1990,17;1016 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.12. 1990,19;1401,1409 k T.210,292

(strategické plánování) + PN

10.FS, 19.12. 1990, 4; 55 k T.210 (k PN)

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 205 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, 3; 506 otázka sudetských Němců

4; 580,592,633 lustrace - postup

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 24 ke Stanovisku FS - Litva, Varšavská smlouva

13.FS, 31. 1. 1991,13; 342 k T.366 (vojenská doktrína)

19.,20. 2. 1991, 9; 501,714,

868, k T.442,477 (mimosoudní rehabilitace) + PN

27. 2. 1991,11;1308 k Ústavnímu soudu ČSFR

14.FS, 22.,26. 3. 1991,22;479,483,571 ke K - 17

15.FS, 15. 5. 1991, 5; 117,126 k T.428 (cestování do zahraničí) + dotaz na ministra Langoše

14; 215,222 k T.300,620 (státní svátky)

16. 5. 1991, 9; 452 ke zprávě vlády ČSFR

21. 5. 1991,16; 703 k T.393,643 (zákon o půdě)

23. 5. 1991,13;1098 k T.525,535 (doba nesvobody)

15.FS, 24. 5. 1991,23;1349,1400,

1402,1465 TP k T.656 (K - 17)

30. 5. 1991,28;2090,2108 k T.655 (Ústava ČSFR) - katastrofický scénář

16.FS, 2. 7. 1991, -; 48,49 k programu schůze FS

2.,3. 7. 1991, 2; 95,99,279 k T.736,737 (odsun sovětských vojsk) + PN

9. 7. 1991,19; 855 k ochraně ovzduší

10. 7. 1991,24; 980 k T.701,744 (policejní sbory)

20;1062 k T.666 (uprchlíci)

11. 7. 1991, DP; 1300 k T.738 (zaměstnanost)

12. 7. 1991,27;1533 k legislativě o kulturních památkách

16. 7. 1991,23;1828 referendum

17.FS, 26. 9. 1991, -; 149 k mimosoudním rehabilitacím

2.,3.10.1991,16; 881,1035,

1102,1136 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991,31;1519 postih bývalých funkcionářů

9.10. 1991,27;1655 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 29.10. 1991, -; 19 k programu schůze FS (stanovisko ODU - VPN)

30.10. 1991,22; 199 čte stanovisko ODU - VPN

k událostem v Bratislavě 28.10.1991

13.11. 1991,11;1617 referendum - otázky

19.FS, 5.12. 1991, 5; 320 k zahraniční politice ČSFR

6.12. 1991,11; 536 k rómské problematice

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 252,295,325 čs. federace - změna ústavního zákona

24. 1. 1992, 8; 433 k rušení krátkých železničních tratí na Slovensku

9; 541 P k dodržování lidských práv

30. 1. 1992,13;1071 vlastnictví k půdě

14;1186,1197 zpráva K - 17

17. 2. 1992, 5;1487,1488 čs. federace - změna ústavního zákona - P

18.,19.2.1992,14;1868,1876,

1899,1901 zpráva K - 17

15;2100,2177 zprav. SN k T.982 (stíhání představitelů bývalého režimu)

21.FS, 3. 3. 1992, 3; 174 k T.1348 - P k posl. Kontrovi

10. 3. 1992,26; 676 zprav. SN k T.1265,1327

(branný zákon)

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 129 P - institut prezidenta státu

21. 4. 1992,11; 702 P - investiční společnosti a fondy

22.4.1992,21;1057,1112,1149 Smlouva se SRN

30. 4. 1992, -;2150 k posl. Zelenayovi, seznam novinářů

 

MOLNÁR Juraj, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 13

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Bratislava

PK - SNS

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 2.FS, 3. 7. 1990, 3; 67 volební řád k volbě prezidenta ČSFR

4.FS, 10.-11.7. 1990, 1; 133 TP - problematika dálnic - reakce

na posl. Tomise

5.FS, 19. 7. 1990,5,6,7; 94 k T.16,18,41

6.FS, 18. 9. 1990,14; 195,196 k T.59 + PN

9.FS, 27.11. 1990, 5; 203 k diskusi - vztahy Čechy, Slovensko, Morava

5.12. 1990,20; 779,794 zprav. SN k T.240,289 (celní zákon)

10.FS, 20.12. 1990, 6; 142,174 k T.365 (STR - 1991) + PN

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 290 k T.330,331,392 (LZLP)

15.FS, 15. 5. 1991, 5; 122 k T.428 - reakce na posl. Rajczyho

23. 5. 1991,13;1112,1253 k T.525 (doba nesvobody) + PN

24. 5. 1991,23;1475 k T.657 (K - 17 - lustrace)

16.FS, 10. 7. 1991,24;1017 k T.701 (policejní sbory) + dotaz na ministra Langoše

12. 7. 1991,27;1522 interpelace - monitorování zátěže

18.FS, 1.11. 1991,17; 664,665 interpelace na ministra Langoše ve věci autohavárie posl. Bakšaye

19.FS, 10.12. 1991,12; 639 trestní zákon

20.FS, 28. 1. 1992,10; 678 volby do FS

30. 1. 1992,13;1080 vlastnictví k půdě + PN

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 71 P - k vystoupení posl. Kaplanové

v ČST ve věci "Mareček"

6. 3. 1992, 3; 556 P - ke členství posl. Záležákové v klubu

13. 3. 1992,32;1228 P - k účasti poslanců při hlasování

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 24 k volebnímu řádu FS

 

 

 

 

 

MORIC Víťazoslav, Ing., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Středoslovenský

PK - SNS

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 3.SN, 26.11.1990; 34

(odvolán)

VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 19 k volbě funkcionářů FS

2.FS, 3. 7. 1990, 3; 73 volební řád k volbě prezidenta ČSFR

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 77 k programovému prohlášení vlády ČSFR

160 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 36 k T.13 - k vedení diskuse na zasedání FS

19. 7. 1990, 8; 139 k T.11,34 a k diskusním příspěvkům některých poslanců

20. 7. 1990, -; 227 uctění památky M. R. Štefánika

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 115 ke scénáři ekonomické reformy

119,120 reakce na chování poslanců při jednání FS

2.10. 1990,13; 705 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 24.10. 1990, 3; 63 ke spolupráci s Stb

9.FS, 5.12. 1990,22,23; 855,857,

859,861 k T.242,253,329 (služební poměry příslušníků SNB) + PN

13.12. 1990,18;1365 k hlasování o T.231,324

10.FS, 19.12. 1990, 7; 78 k televiznímu studiu "Dialog"

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 353 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, 5; 560 k záležitostem disidentů - aféra Bartončík, Budaj

13.FS, 31. 1. 1991,13; 383 k T.366 (vojenská doktrína), ke zpravodajům

-; 397 k situaci v Perském zálivu

20. 2. 1991, 9; 699 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

26. 2. 1991,10;1191 k hlasování o T.257

14.FS, 19. 3. 1991, -; 56 k programu schůze FS

26. 3. 1991,22; 629,683 ke K - 17

3. 4. 1991,17;1158 k zákonu o půdě

15.FS, 14. 5. 1991, -; 24 k zasedacímu pořádku ve FS

15. 5. 1991, 5; 122 k T.428 + PN

(cestování do zahraničí)

22. 5. 1991,15;1027-1031,

1036 k hlasování o PN

23. 5. 1991,13;1196,1199,1254 k T.525 (doba nesvobody) + PN

16.FS, 2. 8. 1991, -; 41,42,46 k programu schůze FS - stanovisko k situaci v Jugoslávii

8. 7. 1991, 16,17; 703 k T.677,678

(soudy,soudci,ústava - změny) + PN

9. 7. 1991,19; 883,888 k ochraně ovzduší

12. 7. 1991, -;1369 k jednání politického grémia

27;1472 P k jednání FS

16.,17.7.1991, 23; 1821,1822,

1886,1887,

1893,1909 referendum + PN

19.FS, 18,12, 1991,25;1364 k programu schůze FS

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 119 k hlasování o PN

22.5. 1992, 5; 215,245,255,305 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

29. 1. 1992,10; 894 P - volby do FS

30. 1. 1992,14;1204 zpráva K - 17

31. 1. 1992,13;1264 P - vlastnictví k půdě

18. 2. 1992, 5;1682 P - čs. federace - změna ústavního zákona

14;1857,1873,1879 P - zpráva K - 17

21.FS, 3. 3. 1992, -; 33 k programu schůze FS

1; 78,83 ke komisi, vyšetřující záležitost "Mareček"

4. 3. 1992, - ; 195 ke svému členství ve SNS

22.FS, 14. 4. 1992, -; 70,72,77 k programu schůze FS

1; 131 P - volba prezidenta ČSFR

15. 4. 1992, 5; 240,253 k jednání FS, k hlasování

16. 4. 1992, -; 674 k jednání FS o T.1408

29. 4. 1992, -;1899 ke zveřejnění seznamu novinářů

27;2042 k účasti poslanců na zasedání FS

30. 4. 1992, -;2153 k posl. Mlynárikovi

-;2167 k návrhu posl. Zelenaye - zveřejnit seznam novinářů

-;2171 k seznamu novinářů

 

 

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 31 k volebnímu řádu FS

9; 50 zemědělská problematika

3.SN, 26.11. 1990, 1; 11,27 ke svému odvolání z P - FS

6.SN, 21. 2. 1991, 2; 16 k T.442,477 (mimosoudní rehab.)

7.SN, 21. 3. 1991, -; 8,10 k programu schůze SN + PN

9.SN, 11. 7. 1991, -; 9,11,12 k programu schůze, volba poslanců do výborů SN

1; 17,20 k T.757, k vystoupení posl. Sokola

a Jičínského

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 42 k vystoupení 1. mpř. FS Jičínského

 

MOROVIČ Ján, Ing., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Bratislava

PK - VPN

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 7.FS, 24.10. 1990, 6; 143 k T.159,214 (malá privatizace)

15.FS, 22. 5. 1991,20; 919 k T.630,638,639 (STR - 1. Q. 1991)

17.FS, 24. 9. 1991, 1; 88 k T.751 (zákon o kontrole)

19.FS, 12.12. 1991,21;1050 banky + PN

20.FS, 24. 1. 1992, 9; 550 k úloze předsednictva FS

21.FS, 12.,13.3.1992, 34; 1053,1141 zprav. SN k T.1309,1389 (platy)

SN 8.SN, 31. 5. 1991, -; 37 k programu schůze SN

 

MUŠKA Milan, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Východoslovenský kraj (KSČS - SDĽ)

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro KFS od: 15.FS,30. 5. 1991; 2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS,30. 5. 1991; 2046

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 66 k programovému prohlášení vlády ČSFR

6.FS, 20. 9. 1990,24; 551 interpelace k samosprávě měst

a obcí

8.FS, 16.11. 1990, 7; 83 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ lidu ČSFR)

13.FS, 22. 2. 1991,10;1101 k velké privatizaci

16.FS, 9. 7. 1991,19; 804,904,922 zprav. SN k T.695,743 (ochrana ovzduší)

17.FS, 8.10. 1991,18;1471 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

18.FS, 30.10. 1991, 2; 255,257 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

22.FS, 24. 4. 1992, -;1465 k situaci v Bosně a Hercegovině - prověření údajů

27. 4. 1992,37;1558,1576 zprav. SN k T.1287,1461

(zákon o ovzduší)

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP