Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, V

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

 

VICEN Vlastimil, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

do: rezignace 12. 2. 1991

Vystoupení:

FS 19.FS, 3.12. 1991, 3; 112 životní prostředí

 

VIKTORÍN Konštantín, Ing., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: místopředseda FS od: 1.FS, 27. 6. 1990; 45

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1; 127 řídí schůzi FS

5.FS, 19. 7. 1990, -; 137 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

6.FS, 19. 9. 1990, 8; 291 řídí schůzi FS, informace

7.FS, 25.10. 1990, 4; 253 řídí schůzi, org. a prezidiální sdělení

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 104 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, -; 528 k postupu jednání o zprávě K - 17

4; 635 lustrace - postup

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 404 řídí schůzi FS

17. 5. 1991, 3; 485 řídí schůzi FS

28. 5. 1991,17;1541 řídí schůzi FS

30. 5. 1991,23,25;1973,2050 řídí schůzi FS

16.FS, 18. 7. 1991,35;1997 řídí schůzi FS

17.FS, 2.10. 1991,16; 913 řídí schůzi FS, informační sdělení

4.10. 1991, -;1401 řídí schůzi FS

18.FS, 1.11. 1991, 16,17; 583-665 řídí schůzi FS, informační sdělení

12.11. 1991, -;1460 řídí schůzi FS

13.11. 1991, -;1535 řídí schůzi FS

19.FS, 6.12. 1991, 8; 449,474,476 řídí schůzi FS, informační sdělení

20.FS, 24. 1 1992, 7; 359 řídí schůzi FS, odpovědi na interpelace

404,550 řídí schůzi FS, k účasti poslanců na jednání místopředsedy vlády ČSFR Mikloška s p. Marečkem

18. 2. 1992,14 ;1880 k akustickému záznamu rozpravy ke K - 17

19. 2. 1992,14;1964,2082 řídí schůzi FS

2194, končí jednání FS, informace

o programu příštího dne schůze FS

21.FS, 5. 3. 1992, -; 375,527 řídí schůzi FS, informace, program

11. 3. 1992, -; 769 řídí schůzi FS

869, k programu schůze FS 12. 3. 1992

13. 3. 1992,32;1270 P k vystoupení posl. Ransdorfa

22.FS, 23. 4. 1992,23;1213 řídí schůzi FS

30. 4. 1992, -;2095 řídí schůzi FS

 

VINCZE Daniel, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 2.SN, 23. 10. 1990; 7

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: MKDH - Západoslovenský kraj

PK - neevidovaný

Členem: VSK - SN od: 2.SN, 23. 6. 1990; 8

Vystoupení:

FS 11.FS, 9. 1. 1991, 1; 238 k T.330,331,392 (LZLP)

16.FS, 3. 7. 1991, 5; 240 zprav. SN k T.689,714

(náhrady při pracovní neschopnosti)

21.FS, 4. 3. 1991, 7; 201 zprav. SN k T.1086,1313

(cestovní náhrady)

22.FS, 28. 4. 1992,36;1774,1787 zprav. SN k T.1049,1483

(zákon o rodině)

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 34 předseda vol. komise, čte výsledky hlasování (odvolání posl. z  P- FS)

2; 42 čte výsl. volby předsedy VSK - SN

 

VOLEK Imrich, Ing., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SN/SL od: 7.SN, 21. 3. 1991

Jiné: tajemník VZ - SN

Vystoupení:

FS 18.FS, 1.11. 1991,17; 650 interpelace na ministra zahraničních věcí ČSFR ve věci prohlášení velvyslankyně ČSFR v USA Klímové

19.FS, 5.12. 1991, 5; 331 k zahraniční politice ČSFR

 

 

VOSČEK Ján, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 31. 1. 1992

VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 31. 1. 1992

Jiné: člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9. 1990; 179

do: 31. 1. 1992

rezignace oznámena - 14.SN, 17. 2. 1992;1372

zvolen soudcem Ústavního soudu ČSFR - od 1. 2. 1992

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 8; 112,143,148,

151,152 zprav. SN k T.11,34

(majetkové vztahy státu a církve)

6.FS, 2.10. 1990,26; 658 k T.88,152

7.FS, 24.10. 1990, 6; 141 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10. 1990, 8; 281,286 zprav. SN k T.249

(zákon č. 403/1990 Sb.)

8.FS, 16.11. 1990, 6; 64 k T.151,293 (zákon o metrologii)

 

9.FS, 5.12. 1990,12; 655 k T.261,327 (zákoník práce)

6.12. 1990,26; 896a k T.340 (malá privatizace)

12.12. 1990,17;1132 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

1242, k místopředsedovi vlády ČSFR Rychetskému

13.12. 1990,18;1319,1351 k T.231,324 + PN

(rozpočtová pravidla)

13.FS, 30. 1. 1991, 6; 260 k T.299,443 (soudní rehabilitace)

14.FS, 27. 3. 1991,18; 807 k T.491 (náprava křivd) + PN

28.3.,3.-5.4.1991,17;903,916,

1195,1202-1206,

1446,1466-1471 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 17. 5. 1991, 3; 495,503,510 k T.232

(soukromé podnikání osob) + PN

21. 5. 1991,16; 681 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

30. 5. 1991, -;2134,2135 k zasedání VÚP - SL/SN

2142, informace k programu schůze FS

16.FS, 2. 7. 1991, -; 50 k programu schůze FS

3. 7. 1991, -; 335 informační sdělení VÚP - SL/SN

6; 355,489 k T.649,719 (svoboda náboženství)

3.,4. 7.1991, 7; 392,446,538 zprav. SN k T.676,723 (majetek řádů a kongregací)

11. 7. 1991, -;1340,1341 k dohodovacímu řízení k T.676

16. 7. 1991,pokr.17; 1637 k T.769 (ústava - změny)

16.,18.7.1991,23;1807,2064,2102 referendum + PN

18. 7. 1991,35;2012,2017,

2021 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

pokr.7;2128 žádá přestávku na rozmnožení materiálu k PN

pokr.7;2161,2167 čte zprávu dohodovacího výboru

2168-2172 hlasování

17.FS, 1.10. 1991,17; 654 sdružování v politických stranách

8.,9.10.1991,24;1570,1575,1592 návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 30.,31.10.1991, 4; 336,375 občanský zákoník

5.11. 1991, 4; 723 předkládá zprávu dohodovacího výboru k T.685

13.11. 1991, -;1549 doba nesvobody

11;1611,1717 referendum - otázky

20.FS, 21. 1. 1992, 4; 143 přijímání Ústavy ČSFR

28.,29.1.1992,10; 616,893,

904,906 odůvodňuje T.1074 (volby do FS)

31. 1. 1992,13;1288 P - vlastnictví k půdě

SN 11.SN, 26. 9. 1991, 1; 14 k T.851 (fond tržní regulace)

15.SN, 15. 5. 1991, 6; 148 k T.466 (služební poměry vojáků)

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP