Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, M

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

MACEK Miroslav, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - ODS

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 4.FS, 10. - 11. 7. 1990, 1; 182 k T.33 (fond národního jmění)

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 36 k T.13

19. 7. 1990, 14; 177 k T.30 (ČSAV)

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 85 ke scénáři ekonomické reformy

18. 9. 1990, 12; 249 k T.66,119 + PN

2.10. 1990, 13; 609 k T.114,144 (státní vyznamenání)

25; 722 k T.78

7.FS, 25.10. 1990, 4; 241 hodnocení let 1948 - 1989

9.FS, 27.11. 1990, 6; 226 dotaz na přesedu FS ohledně "třetí cesty"

4.12. 1990, 13; 404, 469-504 zprav.SN k T.215,325

(zákon o zaměstnanosti)

5.12. 1990, 12; 626 k T.261,327 (zákoník práce) + PN

10.12. 1990, -; 891 k programu schůze FS

11.12. 1990, 17; 1118 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.12. 1990, -; 1274 stahuje pozměňovací návrh

10.FS, 19.12. 1990, 4; 32 k T.210 (doporučení zamítnout)

11.FS, 8. 1. 1991, -; 8 k programu schůze FS - lustrace

11. 1. 1991, 2; 709 k T.156,328 (jednací řád FS)

14.FS, 5. 4. 1991, -; 1480 návrh na ukončení schůze FS

15.FS, 30. 5. 1991, 23; 1983, 1989 k T.657 (k hlasování o PN)

16.FS, 8. 7. 1991, 18; 746 k T.675 (zákon o bankrotu)

16. 7. 1991, 17; 1649 k T.769 (reakce na posl. Ševčíka)

 

17.FS, 1.10. 1991, 17; 624 ke sdružování v politických stranách

2.10. 1991, -; 915, k ukončení dne jednání FS

3.10. 1991, 16; 1086 k lustračnímu zákonu - vystoupení poslanců

18.FS, 13.11. 1991, 11; 1668 referendum - otázky

20.FS, 17. 2. 1992, 18; 1559 kuponová privatizace

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 3; 69 k hlasování k T.210,292

 

 

 

MAŠTÁLKA Jiří, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Západočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SN/SL od: 7.SN, 21. 3. 1991;

Vystoupení:

FS 9.FS, 5.12. 1990, 12; 640 k T.261,327

(zákoník práce) + PN

16.FS, 2. 7. 1991, 4; 163, 206 zprav.SN k T.640,712 (sociální zabezpečení)

208 - 223 hlasování o pozměňovacích návrzích

15. 7. 1991, pokr 4; 1554 zprav.SN k T.640,712,762 (sociální zabezpečení)

1570 -1573 hlasování

pokr.4; 1591 sociální zabezpečení odst. 7

18.FS, 1.11. 1991, 16; 637 nespokojen s odpovědí na T.969

12.,13.11.1991,23;1349,1419,

1429,1527,

1532,

1751-1764 zprav. SN k T.967,1007

(vánoční příspěvek)

22.FS, 23. 4. 1992, 25;1295,1367 zprav. SN k T.1402,1459

(zákoník práce)

 

 

 

 

 

 

MATOCHOVÁ Soňa, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990;13

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - SMS - Jihomoravský kraj

PK - HSD - SMS - I.

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62

Jiné: ověřovatelka SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62

(do března 1991 - platnost

novelizace jednacího řádu FS )

členka komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 30. 5. 1991

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9. 1990, 13; 232,261 zprav. SN k T.66,119

(daň z příjmů obyvatelstva)

8.FS, 16.11. 1990, 3; 35 zprav. SN k T.200

(Mezinárodní soudní dvůr)

11.FS, 11. 1. 1991, 2; 679 zprav. SN k T.156,328

(jednací řád FS)

13.FS, 29. 1. 1991, 1; 37,82,84 zprav. SN k T.424,441

(zvyšování důchodů)

3; 103-172 zprav. SN k T.156,328

(jednací řád FS)

31. 1. 1991, 13; 374 k T.366 (vojenská doktrína)

14.FS, 19. 3. 1991, 4; 87,91,92 zprav. SN k 469,516

(změny v nemocenském zabezp.)

15.FS, 29. 5. 1991, 10;1889 spokojena s odpovědí na interpelaci

30. 5. 1991, 28;2086 k T.655 (ústavní komise)

17.FS, 26. 9. 1991, -; 154 PN k mimosoudním rehabilitacím

7,8,9; 237 zprav. SN k T.834,835,836

(Úmluvy - předávání,vydávání osob)

18.FS, 29.10. 1991, 1; 69,109 k životnímu minimu

13.11. 1991, 11;1578 otázky - referendum

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 246 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

21.FS, 13. 3. 1992, 32;1276 restituce a rehabilitace církví + PN

22.FS, 15. 4. 1992, 3; 197 restituce církví - P + PN

29. 4. 1992, 40;1915 zprav. SN k T.1397,1463

(soudní poplatky)

 

 

 

MEČL Josef, prof., JUDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Středočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990, 38

Jiné: člen komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30.5.1991; 2035

Vystoupení:

FS 6.FS, 2.10. 1990, 26; 684 k T.88,152

7.FS, 23.10. 1990, 2; 24 zprav. SN k T.125 (Sbírka zákonů)

8.FS, 16.11. 1990, -; 11 k programu schůze FS a upřesnění T.204,236

7; 86 k T.204,301

9.FS, 11.,12.12.1990,17; 926,1239,

1241,1243,1286 zprav. SN k návrhu ústavního zákona T.315,316,369 (čs. federace - kompetence)

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 420 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, 4; 574 lustrace - postup

13.FS, 27. 2. 1991, 11;1313 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

15;1475 k dohodovacínu řízení k návrhu zákona o strategickém plánování

14.FS, 20. 2. 1991, 9; 233,257-268 zprav. SN k T. 256,465,520

(vymezení působnosti)

22.,26.3.1991, 22;383,718,723 ke K - 17, PN k usnesení FS

5. 4. 1991, 17;1321 k zákonu o půdě (k PN)

15.FS, 28. 5. 1991, 17;1570,1652,

1665,1722 k T.471,654 (FBIS) + PN

16.FS, 4. 7. 1991, 7; 531 k T.676 - k PN

10. 7. 1991, 24;1017 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

11. 7. 1991, 13;1314 stav kriminality

-;1342 k dohodovacímu výboru  (T.676)

16. 7. 1991, 16;1691 k T.730 (soudy a soudci)

19. 7. 1991, pokr.16;2250 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 27. 9. 1991, 11; 453 zprav. SN k T.742,838

(kárná odpovědnost soudců)

3.,4.10.1991,16;1047,1267,1299 k lustračnímu zákonu

18.FS, 5.11. 1991, 6; 736 obchodní zákoník (hlasování)

5; 813 občanský soudní řád, notářský řád - žádá stanovisko SNR

6.11. 1991, 7; 890, 893 zprav.SN k T.859,972

(Ústavní soud ČSFR - organizace)

7.11. 1991,pokr.7;943,944,

949 k Ústavnímu soudu ČSFR

8.11. 1991, 14; 1253 vývoj ekonomiky

12.11.1991,pokr.14; 1297 k hlasování o bodě 14

8; 1453 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11. 1991, 11; 1159 referendum - otázky

19.FS, 6.12. 1991, 9; 486, 495 hospodářský zákoník

10.,11.12.1991,12;777,866,869 návrh na schůzku poslaneckých

klubů k trestnímu zákonu

11.12. 1991, 17; 918 vztah k půdě - k  PN

17.12. 1991, -; 1275 k ukončení hladovky posl. Svobody

a Ransdorfa

19.,21.12. 1991, 25; 1474,1879,

1912,1926, 1960,1965,

1980,2002,2009 transformační zákon + P

20.FS, 21. 1. 1992, 4; 148 ke stanovisku VÚP -SL

22. 1. 1992, 5; 184, 293 zprav.SN k T.1071A,1212 (změna zákona č.143/1968 Sb.)

28. 1. 1992, 6; 583, 604 zprav.SN k T.1078,1193

(změna zákona č.143/1968 Sb.)

10; 657, 747 volby do FS

29. 1. 1992, 11; 800 k T.1038 - zákaz majorizace

29.,30.1.1992, 12; 936, 1016, 1023 novela velké privatizace

17.,18.2.1992,pokr.5; 1479, 1655, 1697 čs. federace - změny ústavního zákona - P

21.FS, 4. 3. 1992, 11; 254 zprav. SN k T.1264,1326

(vojenské soudy)

-; 289 k dohodě z jednání politického grémia

6. 3. 1992, 27; 596 mimosoudní rehabilitace + PN

12. 3. 1992, 29; 996 k předkládání PN - P

13. 3. 1992, 32; 1228 P - k jednacímu řádu FS

22.FS, 14. 4. 1992, -; 73 k programu schůze FS - zařadit

T.1167,1168,1253,1366

1; 114, 138 odův.T.1419

(volba prezidenta ČSFR)

3; 143 k T.955 (rehabilitace církví)

-; 173 doporučení hlasovat druhý den k projednávaným bodům 1, 3

22.FS, 15. 4.1992,pokr.1; 180 volba prezidenta ČSFR

23. 4. 1992, -; 1323 k ukončení rozpravy k T.1402

28.4.1992, pokr.9; 1830 P - daň z příjmů

29 .4.1992, DP;1867 informace ředitele FBIS

-; 1904 k řízení schůze FS

30. 4. 1992, 45; 2185 ke zprávě KPLPM k  záležitosti "Mareček"

SN 8.SN, 31. 5. 1991, 5,6,7; 48, 51 oznamuje výsledky tajného hlasování - volba nových členů

P - SN, P - FS, odvolání poslance

11.SN, 2.10. 1991, 1; 62 k jednání o T.851

3.10. 1991, 3; 77 k hlasování o T.867

 

 

MĚRÁK Pavel

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Severomoravský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 7.FS, 30.10. 1990, 4; 299 k návrhu usnesení posl. Wagnera

13.FS, 19. 2. 1991, 9; 513 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

16.FS, 8.,9.7.1991, 16,17;677,949 k T.677,678

(soudy,soudci,ústava - změny) + PN

16. 7. 1991, 16;1752 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 4.10. 1991, 16;1286 k lustračnímu zákonu

18.FS, 31.10. 1991, 4; 508 občanský zákoník - k PN

6.11. 1991, 7; 899 Ústavní soud ČSFR - organizace

12.11. 1991, -;1309 k programu schůze FS

8;1450 k volbě kandidátů na soudce ÚS

19.FS, 3.12. 1991, 3; 110 životní prostředí

5.12. 1991, 6; 440 k dovozní dani

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 221 čs. federace - změna ústavního zákona

31. 1. 1992, 12;1345,1348 k výsledkům jednání dohodovacího výboru k T.925

21.FS, 5. 3. 1992, 12; 388,397 Červený kříž + PN

12. 3. 1992, 29; 990,1004 P - k tiskům, k návrhu usnesení FS

13. 3. 1991, -;1159 k informaci o současné situaci

v zemědělství

22.FS, 15. 4. 1992, 3; 196 P k hlasování o PN - církve

5; 224 kompetence - daně

21. 4. 1992, 14; 910 P - devizový zákon,

k hlasování o PN

23. 4. 1992, 24;1273 k zákazu majorizace - P

24. 4. 1992, 34;1412 zápisy k nemovitostem + PN

32;1450 k hlasování o návrhu zákona

 

 

MIKAN Vladimír, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - OH

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 7.FS, 24.10. 1990, 3; 49 interpelace ohledně zdravotnictví

11.FS, 8.,9. 1.1991, 1; 161,280 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

11. 1. 1991, 2; 748 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13.FS, 29. 1. 1991, 3; 160 k T.156 (jednací řád FS)

31. 1. 1991, 7; 312 k T.432 (statut Rady Evropy)

14.FS, 27. 3. 1991, 18; 794,813 k T.491 (náprava křivd) + PN

15.FS, 14. 5. 1991, -; 15 k programu schůze FS - návrh na zřízení komise pro mládež,

tělovýchovu a sport

15. 5. 1991, -; 268 k setkání zájemců o komisi pro mládež, tělovýchovu a sport

22. 5. 1991, 15; 965 k T.590,628 (zákon o odpadech)

31. 5. 1991, -;2162 k T.664A (tělovýchova)

-;2184 P ke komisi pro mládež, tělovýchovu a sport

16.FS, 12. 7. 1991,27;1512 interpelace - zneužívání léku

sportovci

18.FS, 1.11. 1991, 16; 600 nespokojen s odpovědí na T.800

19.FS, 3.12. 1991, 3; 140 životní prostředí + PN

11.12. 1991, 7; 852 civilní služba

21.FS, 5. 3. 1992, 18; 419 zprav. SN k T.1232

(Komise ES - zřízení - dohoda)

22.FS, 15. 4. 1992, 9; 421 daň z příjmů + PN

SN 11.SN, 2.10. 1991, 1; 50 k jednání o T.851

 

 

MIKULE Vladimír, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 5. 4. 1991

P - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 59

do: 5. 4. 1991

VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 5. 4. 1991

Jiné: předseda VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 56

do: 5. 4. 1991

rezignace - 13.P - SN, 5. 4. 1991

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 14; 175,178 odův. návrh zákona T.30 (ČSAV)

15; 183 odův. návrh zákona T.36

(sdružování občanů)

6.FS, 20. 9. 1990, 6; 457,467 odův. návrh ústavního zákona T.65

(volba a odvolání soudců, slib)

21; 510,513,515 k T.29, dotaz na posl. Lise

2.10. 1990, 26; 653 k T.88,152 + PN

13; 712 k T.114,144

7.FS, 23.10. 1990, -; 7 k programu - jednání ve výborech

2; 22 odův. n. zák. T.125 (Sbírka zákonů)

-; 27 k  harmonogramu jednání FS

6; 162,184 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10. 1990, -; 261,262 T.197 (novela vyšetřovací komise)

4; 270 k návrhu usnesení posl. Kroupy ohledně archiválií KSČ

8; 276 odův. návrh zákona T.249

(změna zákona č. 403/1990 Sb.)

8; 317 k T.211 (náprava majetkových křivd)

9.FS, 5.12. 1990, 12; 656 k T.261,327 (zákoník práce) + PN

20; 784 k T.240,289 (celní zákon)

12.12. 1990, 17;1244,1247 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.FS, 30. 1. 1991, 6; 281 k T.299 (soudní rehabilitace),

k práci zpravodaje SN

20. 2. 1991, 9; 711 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 25,31 k volebnímu řádu FS

3.SN, 26.11. 1990, 1; 24 k odvolání poslance z P - FS

3; 47 k uvolnění poslanců pro práci K-17

 

MLČÁK Jaroslav, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj (ODS)

PK - ODS

Členem: P - FS od: 8.SN, 31. 5. 1991

VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 9.FS, 11.12. 1990, 17;1014 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

14.FS, 26. 3. 1991, 22; 653 ke K -17

3.,5.4. 1991,17; 1120,1331 k zákonu o půdě

15.FS, 22. 5. 1991, 21;1043 k lustracím možných soudců Nejvyššího soudu

24. 5. 1991, 23;1457,1460 k T.657 (K-17 - lustrace) + návrh na přerušení schůze FS

29. 5. 1991, 23;1800 k T.657A (K-17)

30. 5. 1991, 28;2102 k moravské reprezentaci

16.FS, 12. 7. 1991, 27;1521 k interpelaci posl. Devátého

17.FS, 3.10. 1991, 16; 971 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 31;1535 k postihu bývalých funkcionářů

20.FS, 19. 2. 1992, 14;1932,1941 zpráva K-17

22.FS, 29. 4. 1992, DP; 1883 informace ředitele FBIS

SN 8.SN, 14. 5. 1991, -; 8 k rekonstrukci předsednictva FS

9.SN, 11. 7. 1991, -; 10 k programu schůze SN - k volbě poslanců do výborů SN

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 106 ke zbavení imunity poslanců FS

 

MOTYČKA Ludvík, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - ČSL - Jihomoravský kraj

PK - KDU

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

uvolněn od: 5.SN, 18. 7. 1990; 23

znovu zařazen od: 6.SN, 21. 2. 1991; 7

Jiné: člen komise pro KFS od:15.FS, 30. 5. 1991;2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od:15.FS, 30. 5. 1991;2046

ministr výstavby a stavebnictví ČR

(ministerstvo k 31. 12. 1990 zrušeno)

Vystoupení:

FS 13.FS, 29. 1. 1991, -; 25 k programu schůze FS

20. 2. 1991, 9; 600 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

21. 2. 1991, 10;1022 velká privatizace

15.FS, 31. 5. 1991, -;2157 k T.664A (tělovýchova) + PN

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 368 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

18. 7. 1991, 23;2086 referendum

19. 7. 1991, -;2183 návrh na odložení projednávání zákona o politických stranách

17.FS, 24. 9. 1991, -; 37 k programu schůze FS - zákon

o politických stranách

-; 53 k činnosti VÚP - SL/SN

26. 9. 1991, 3; 305 k T.821 (MR), žádá přerušení

schůze FS

1.10. 1991, 17; 610 odův. T.503,878

(sdružování v politických stranách)

2.10. 1991, 17; 775 sdružování v politických stranách

18.FS, 29.10. 1991, -; 21 k programu schůze FS - k návrhu posl. Tahyho

1; 70 k životnímu minimu

1.11. 1991, 16; 594 k T.900

13.11. 1991, 11;1587,1588 referendum - otázky , žádá vysvětlení předsedou SL

19.FS, 10.12. 1991, 12; 620 trestní zákon

20.FS, 24. 1. 1992, 9; 531,536 dodržování lidských práv + PN

28. 1. 1992, 10; 720 volby do FS + PN

21.FS, 4. 3. 1992, 4; 334 P - závěrečná zpráva K-17

13. 3. 1992, 32;1187,1286 odův. T.955

(restituce a rehabilitace církví)

22.FS, 14.,15. 4.1992,3;165,191,195,

198,200,202,213 restituce a rehabilitace církví

27. 4. 1992, 41;1644 mimosoudní rehabilitace + PN

28.,29.4.1992,27;1712,2004 vlastnictví k bytům + PN a P

SN 18.SN, 28. 4. 1992, 2; 72 odův. T.955,1392 (majetková restituce a rehabilitace církví)

 Přihlásit/registrovat se do ISP