Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, P

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

 

PÁNIS Stanislav

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Středoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: místopředseda VSK - SN

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 2; 38,40 k volbě místopředsedů FS

2.FS, 3. 7. 1990, 3; 68 volební řád FS k volbě prezidenta ČSFR

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 61 ,135 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 36 k diskusi k T.13

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 117 reakce na odchod poslanců ze sálu

18. 9. 1990,20; 165 k T.95

13; 256 k T.66,119

1.10. 1990, -; 620 k rómské záležitosti

7.FS, 23.10. 1990, -; 13 k záležitosti Irák

1; 17 k vojenské stránce návrhu prezidenta ČSFR

8.FS, 16.11. 1990, 5; 56 výhrady k řízení schůze FS

9.FS, 27.11. 1990, 5; 204 k diskusi - projev posl. Duraye - vztahy Čechy - Slovensko - Morava

12.FS, 16. 1. 1991, 3; 47 k čs. jednotce v Saúdské Arábii - návrh na její stažení

4; 67 k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

13.FS, 27. 2. 1991,14;1416 k ceně hliníku na trhu

16.FS, 2. 7. 1991, -; 28-30 k programu schůze FS - uznání Slovinska a Chorvatska + odchod okupačních vojsk

4; 193,212 k T.640,712 (sociální zabezpečení)

17.FS, 24. 9. 1991, -; 43 k programu schůze FS - k projevům posl. Zelenaye a Világiho

26. 9. 1991, -; 119 P k vystoupení posl. Világiho

3.10. 1991,16;1100,1101,

1102,1137 k lustračnímu zákonu

19;1191 k hlasování poslanců o novele malé privatizace

4.10. 1991,16;1245 k vystoupení posl. Kulana

8.10. 1991,24;1581 návrh na vyhlášení referenda -

k vyjádření prezidenta ČSFR Havla

19.FS, 5.12. 1991, 3; 439 k hlasování o zákonu o životním prostředí

6.12. 1991, 9; 491 k hlasování o HZ

20.FS, 22. 1;1992, 5; 245 čs. federace - změna ústavního zákona

SN 3.SN, 26.11. 1990, 2; 37 k volbě předsedy VSK - SN

8.SN, 14. 5. 1991, -; 12 k programu schůze SN

 

 

PAVÚKOVÁ OĽGA

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Západoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SL/SN od: 7.SN, 21. 3. 1991

Vystoupení:

FS 2.FS, 3. 7. 1990, 3; 71 volební řád k volbě prezidenta ČSFR - návrh za SNS na protikandidáta

4.FS, 10.-11.7.1990, 1;100 reakce na vystoupení posl. Mlynárika

163, FP ohledně národnostního výboru

6.FS, 2.10. 1990,13; 698 k T.114,144 (státní vyznamenání)

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 670 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

14.FS, 26. 3. 1991,22; 707 ke K - 17

16.FS, 10. 7. 1991, -;1187 k T.758,759 (Jugoslávie)

11. 7. 1991, -;1265 dohodovací řízení k T.676

17.FS, 1.10. 1991,17; 650 sdružování v politických stranách

20.FS, 19. 2. 1992,14;2056 zpráva K - 17 + PN k usnesení FS

21.FS, 4. 3. 1990, 9; 223 zprav. SN k T.1189,1312

(rodičovský příspěvek)

22.FS, 27. 4. 1992,30;1538 rozhlasové a televizní vysílání

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 22 k odvolání člena předsednictva FS

5.SN, 16. 1. 1991, 1; 6 k volbě předsedy VZ - SN a ke členům předsednictva FS

6.SN, 21. 2. 1991, 2; 12,13 k T. 442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

 

PETER František

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 9.FS, 11.12. 1990,17;1070 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10.FS, 19.12. 1990, 1; 5 přednáší návrh VSK - SL/SN

k situaci na knižním trhu, v polygrafii

14.FS, 19. 3. 1991,11; 166,187,188,

194,196 zprav. SN k T.244,251 (ČTK)

15.FS, 23. 5. 1991,18;1278,1289 k T.502,650 (veterinární péče) + PN

18.FS, 29.10. 1991, 1; 64,89 k životnímu minimu

12.11. 1991,23;1393 vánoční příspěvek dětem

19.FS, 5.12. 1991, 5; 318 k zahraniční politice ČSFR

20.FS, 30.,31.1.1992,13;1066,1271 vlastnictví k půdě + PN

21.FS, 12. 3. 1992,34;1079 platy + PN

 

POLANSKÝ Ivan

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SL/SN od: 7.SN, 21. 3. 1991

POSLUCH Marián, doc., JUDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 8.SN, 31. 5. 1991; 45 (rezign.)

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: zvolen soudcem Ústavního soudu ČSFR - od 1. 2. 1992

rezig. na posl. mandát oznámena 14.SN, 17. 2. 1992; 1369

 

POSLUCH Marián, doc., JUDr., CSc.

Vystoupení:

FS 5.FS, 20. 7. 1990,16; 197 k T.38 (trestní řád)

7.FS, 30.10. 1990, 4; 302 k návrhu usnesení FS posl. Wagnera

8.FS, 16.11. 1990, 6; 69 k T.151,293 (zákon o metrologii) + dotaz

9.FS, 28.11. 1990,10; 327,358 zprav. SN k T.237,303

(devizový zákon)

14.FS, 5. 4. 1991, -;1340 k prezenci poslanců SN

15.FS, 30. 5. 1991,28;2090,2115 k T.655 (Ústava ČSFR)

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP