Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, K

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

KANIS Pavol, PhDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSĆS - Středoslovenský kraj

PK - SDĽ - KSČM

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.SN, 20. 9. 1990; 519

Vystoupení:

FS 6.FS, 20. 9. 1990,21; 493 k T.29 (obsazení komise)

1.10. 1990,24; 610 interpelace k práci parlamentu

a vlády ČSFR

2.10. 1990,13; 708 k T.114,144 (státní vyznamenání)

8.FS, 16.11. 1990, 7; 75,88 k T.204,301

(vrácení majetku KSČ) + PN

11.FS, 8. 1. 1991, -; 12 k programu schůze FS - podpora návrhu posl. Kroupy

9. 1. 1991, 1; 106,447 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, 3; 499 k situaci v oblasti Středního východu

14.FS, 20. 3. 1991,15; 307 k T.366 (vojenská doktrína)

26. 3. 1991,22; 564 ke K - 17

16.FS, 2. 7. 1991, 3; 122,137 k T.720

(Severoatlantické shromáždění)

 

 

17.FS, 1.,2.10.1991,17; 633,804 sdružování v politických stranách

-; 903 k účasti poslanců na besedě

s ruským ministrem zahraničních věcí Pankinem

4.10. 1991,16;1272,1304,

1398 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991,18;1430 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

31;1547,1555 postih bývalých funkcionářů

18.FS, 29.10. 1991, 1; 75 k životnímu minimu

6.11. 1991, 9; 847,880 způsob provedení referenda

7.11. 1991,21; 980,987,1037 projevy rasismu - odsouzení

13.11. 1991, -;1545 doba nesvobody

11;1579 referendum - otázky

19.FS, 5.12. 1991, 5; 259,340,368 k zahraniční politice ČSFR

18.12. 1991,23;1322 k hlasování o návrhu zákona

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 299,322 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

17. 2. 1992, pokr. 5; 1428,1441 čs. federace - změna ústavního zákona - P + PN

18. 2. 1992, pokr. 5; 1672,1676 čs. federace - změna ústavního zákona

19. 2. 1992,14;1912,1914,

1918,1923 zpráva K - 17 - P

21.FS, 3. 3. 1992, 3; 158 k T.1348 (změna Ústavy ČSFR)

22.FS, 15. 4. 1992, 8; 380 spotřební daň + PN

22. 4. 1992,21;1038 Smlouva se SRN

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 21 k volebnímu řádu FS

3.SN, 26.11. 1990, 1; 24,26 k odvolání člena předsednictva FS

11.SN, 26. 9. 1991, 1; 6, 8 k T.851

57,60 k procedurálním záležitostem jednání SN, k hlasování

62 podpora návrhu ministra Dlouhého

 

 

 

 

 

 

 

KAPITULÍKOVÁ Mária

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: členka komise pro KFS od:15.FS, 30. 5. 1991;2046

členka komise pro hlasovací zařízení

od:15.FS, 30. 5. 1991;2046

Vystoupení:

FS 21.FS, 5. 3. 1992,12; 384 zprav. SN k T.954,1328

(Červený kříž)

22.FS, 23. 4. 1992,28;1244 služební poměry vojáků + PN

28. 4. 1992,36;1782 zákon o rodině

 

 

KLOKNER Jozef, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 17. 9. 1990, 5; 149 k návrhu usnesení FS ke scénáři ekonomické reformy

20. 9. 1990,24; 540 interpelace ohledně zásobování palivy a ke stavu kriminality

9.FS, 27.11. 1990, 6; 253 k uhelné situaci na Slovensku

6.12. 1990,21; 932a k T.220 (generální inspektor ozbrojených sil)

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 17 ke Stanovisku FS k Varšavské smlouvě, k Litvě

13.FS, 31. 1. 1991,13; 331 k T.366 (vojenská doktrína)

15.FS, 15. 5. 1991, 7; 164 zprav. SN k T.467,610

(branný zákon)

28. 5. 1991,17;1580 k T.471,654 (FBIS) + PN

17.FS, 1.10. 1991,17; 643 sdružování v politických stranách

18.FS, 31.10. 1991, 4; 377 občanský zákoník

 

 

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 77 referendum + PN

28. 1. 1992,10; 712 volby do FS + PN

22.FS, 15. 4. 1992, 9; 426 daň z příjmů + PN

24. 4. 1992,31;1481 stavební zákon + PN

27. 4. 1992,39;1599 zprav. SN k T.1375,1456

(policejní akademie, policejní vysoká škola)

SN 14.SN, 17. 2. 1992, 4;1462 čte výsledky voleb do P - FS

 

 

KOČTÚCH Hvezdoň, prof., Ing., DrSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Bratislava

PK - HZDS

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: místopředseda VPR - SN

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 69 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5.FS, 18.,19.7.1990,5,6,7;76,98,103 zprav. SN k T.16,17,18,41

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 436,446 ke zprávě vlády ČSFR

22. 5. 1991,20; 901 k posl. Zemanovi

23. 5. 1991,13;1203 k T.525 (doba nesvobody)

16.FS, 4. 7. 1991, 8; 602 k T.691,726 (SZÚ)

17. 7. 1991,DP;1957,1960 k novele malé privatizace + PN

18. 7. 1991,23;2154 reakce na vystoupení posl. Valka

17.FS, 27. 9. 1991,15; 388 k plnění STR - 1991 (1. pololetí)

26; 516 Gabčíkovo - Nagymarosz

18.FS, 7.11. 1991,12;1008 změny v soustavě federálních orgánů

8.,12.11.1991,14;1127,1246,

1292,1299 zprav. SN k T.961,1006 (hospodářská situace)

13.11. 1991,11;1686 referendum - otázky

19.FS, 18.12. 1991,24;1332,1335 zprav. SN k T.1087,1107

(STR - I. - III. Q. 1991)

20.12. 1991,31;1642 STR - 1992

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 375,377 k odpovědi na svou interpelaci T.1188, k vysvětlení p. Rychetského

28. 1. 1992, pokr.7; 563 ke své interpelaci a k odpovědi na ni

17. 2. 1992,18;1507 zprav. SN k T.1248,1292

(kuponová privatizace)

18. 2. 1992,14;1872,1874 zpráva K - 17 - P

22.FS, 15.,16.4.1992, 7;310,326, zprav. SN k T.1407,1488

(daň z přidané hodnoty)

513, hlasování o PN

27. 4. 1992,30; 1540 P - k rozhlasovému a televiznímu vysílání

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 20 k volebnímu řádu FS

7; 44 vzdává se kandidatury na funkci předsedy SN

9; 53 ohledně názvu VPR - SN

13.SN, 20.12. 1991, 1; 10,13 PN k T.1024

2; 21,23 PN k T.1023

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 30,38 zprav. VPR - SN k T.1410,1491 (ústavní zákon č. 143/1968 Sb.)

 

 

KONTRA Martin, prof., JUDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 8.SN, 31. 5. 1991; 54

VÚP - SN od: 8.SN, 31. 5. 1991; 53

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

Jiné: předseda VÚP - SN od: 8.SN, 31. 5. 1991; 53

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 41 k programovému prohlášení vlády ČSFR

6.FS, 13. 9. 1990, 4; 22 zprav. SN k T.63 (dohody Mezinárodního měnového fondu)

18. 9. 1990,13; 243 k T.66,119

2.10. 1990,26; 648 k T.88,152 + PN

7.FS, 24.10. 1990, 6; 139 k T.159,214 (malá privatizace)

9.FS, 28.11. 1990,10; 334 k T.237,303 (devizový zákon) + PN

6.12. 1990,26; 877a,908a zprav. SN k T.340 (malá privatizace)

11.12. 1990,17; 994 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

10.FS, 20.12. 1990, 6; 131 k T.365 (STR - 1991)

11.FS, 11. 1. 1991, 2; 708 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13.FS, 21. 2. 1991,10; 969 k velké privatizaci

14.FS, 3.,5.4. 1991,17; 910,1160,1235 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 386 ke zprávě vlády ČSFR

21. 5. 1991,16; 662 podpora T.393,643 (zákon o půdě)

29. 5. 1991,23;1779 k T.657A (K - 17)

16.FS, 11. 7. 1991, -; 1260 předseda VÚP - SN - doporučení dohodovacího řízení k T.677

16. 7. 1991,17; 1641 k T.769 (ústava - změny)

18. 7. 1991,35;2032 čte výsledky volby generálního inspektora ozbrojených sil (SN)

19. 7. 1991, DP; 2269 čte výsledky IV. kola volby člena ZKO FS pro FBIS

-; 2291 čte výsledky I. kola volby předsedy ZKO FS pro FBIS

17.FS, 24. 9. 1991, -; 30 k vymezenému času pro schůze výborů v rámci programu FS

-; 53 k zákonu o politických stranách

2.,3.10.1991,16;853,1118 k lustračnímu zákonu

4.10. 1991,12,13,14;1239 čte výsledky voleb

pokr.16; 1277,1290,1310 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991,14;1495 oznamuje výsledky volby generálního inspektora ozbr. sil

19.FS, 18.,19.12.1991,25;1365,1411 transformační zákon - žádá stanoviska posl. klubů

8;1488 k volbě členů prezídia FFNM

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 73,108,

110,111 referendum + PN

21.FS, 3. 3. 1992, 3; 171 k T.1348 (změna Ústavy ČSFR)

12. 3. 1992,21;1041 telekomunikace - P

13. 3. 1992, -;1150 k daňové soustavě

22.FS, 14. 4. 1992, -; 45 k programu schůze FS

16. 4. 1992, 9; 468 daň z příjmů + PN

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 3; 62 k T.210,292 + PN

11.FS, 2.10. 1991, 2; 34 k T.851

3.10. 1991, 3; 75 k T.867

16.FS, 14. 4. 1992, 1; 8 zprav. VÚP - SN k T.1366

(čs. federace)

 

KOŠNÁR Jozef, prof., Ing., DrSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Bratislava

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 9.FS, 13.12. 1990,18;1303,1353 zprav. SN k T.231,324

(rozpočtová pravidla)

13.FS, 21. 2. 1991,10; 933 odův. návrh ústavního zákona T.382 (velká privatizace)

15.FS, 16.,21.5.1991, 9;448,838 ke zprávě vlády ČSFR + PN

17.FS, 27. 9. 1991,15; 343,441 zprav. SN k T.822,849,850

(STR - 1. pololetí 1991)

18.FS, 7.11. 1991,12; 997 zprav. SN k T,948,1003 (změna soustavy federálních orgánů)

19.FS, 20.,21.12.1991,31;1657,1821 STR - 1992 + PN

20.FS, 17. 2. 1992,18;1554 kuponová privatizace

22.FS, 15. 4. 1992, 6; 274 soustava daní

 

 

KOVÁČ Ladislav, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen ZKO FS pro činnost FBIS

od:16.FS, 15. 7. 1991;1608

Vystoupení:

FS 9.FS, 27.11. 1990, 6; 228 interpelace na ministra zahraničních věcí ČSFR ve věci rehabilitací

252, k uhelné situaci na Slovensku

15.FS, 28. 5. 1991,17;1588 k T.471,654 (FBIS) + PN

29. 5. 1991,11;1830 interpelace na ministra spojů ohledně telefonních ústředen

10;1877,1885 interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci zavlečení čs. občanů do SSSR

16.FS, 9. 7. 1991,19; 874,922 k ochraně ovzduší + PN

10. 7. 1991,24;1004 k T.701,744 (policejní sbory) + PN

13;1155 vývoj kriminality

12. 7. 1991,26;1408 k odpovědi ministra Dobrovského posl. Malému

27;1480,1531 naléhavá interpelace - telekomunikace

1497, podpora interpelací posl. Magyara a Ransdorfa

19. 7. 1991, -;2286 ke své naléhavé interpelaci - odpověď bude projednána na 17. FS

17.FS, 2.,3.10.1991,16; 912,1106 k lustračnímu zákonu

3.10. 1991,12;1227 k volbě předsedy ZKO FS pro FBIS

9.10. 1991,29;1606 k odpovědi na svou interpelaci - telekomunikace

18.FS, 1.11. 1991,16; 625 připomínka k odpovědi na T.755

20.FS, 17. 2. 1992,18;1575 kuponová privatizace - P

18. 2. 1992,14;1790 zpráva K - 17

21.FS, 6. 3. 1992,39; 639 Gabčíkovo - Nagymarosz

11. 3. 1992,37; 860 ke své interpelaci

 

 

KOVÁČ Marián

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: ukrajinská

Stranická příslušnost: KSČS - Východoslovenský kraj

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1;118 k programovému prohlášení vlády ČSFR

120 odpověď na FP posl. Pospíšila

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 104 ke scénáři ekonomické reformy

18. 9. 1990,14; 196,199 k T.59 + PN

13; 254,279 k T.66,119 + PN

1.10. 1990,25; 581 k malému pohraničnímu styku

7.FS, 24.10. 1990, 3; 89 k malému pohraničnímu styku - SSSR, Polsko

9.FS, 4.12. 1990,11; 548 k T.260,326, k posl. Tomisovi

10.FS, 20.12. 1990, 6; 144 k T.365 (STR - 1991)

13.FS, 29. 1. 1991, - ; 15 ke sčítacímu zařízení

15.FS, 24. 5. 1991,23;1475 k vystoupení posl. Kulana

28. 5. 1991,17;1598,1670 k T.471,654 (FBIS) + PN

16.FS, 19. 7. 1991, -;2277 k T.791 (návrh usnesení p. Petrové)

18.FS, 29.10. 1991, -; 34 k programu schůze FS

30.10. 1991, 2; 264 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

1.11. 1991,17; 658 interpelace na vládu ohledně hospodářské situace na Slovensku

13.11. 1991,11;1638,1651 referendum - otázky

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 121 k hlasování o PN

18. 2. 1992, -;1748 oznamuje přidělení místnosti klubu SDĽ v budově FS

14;1756,1778,

1859,1878,1882 závěrečná zpráva K - 17

19. 2. 1992,14;1891 požadavek na GP ve věci podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomocí veřejného činitele členy K - 17, poslanci Mlynárikem a Kopřivou

1988, k účasti p. Bačinského na zasedání FS

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 83 P k informaci o šetření záležitosti "Mareček"

5. 3. 1992,23; 497 zprav. SN k T.1117 (Úmluva

o mezinárodním civilním letectvi)

22.FS, 14. 4. 1992, -; 62,99 k programu schůze FS

27. 4. 1992,39;1616 policejní akademie, policejní vysoká škola

29. 4. 1992,38;1951 zprav. SN k T.1422,1458 (služební poměry policistů FPS a SHS)

 

 

KOVÁČ Michal

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - HZDS

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.SN, 20. 9. 1990; 519

 

Vystoupení:

FS 6.FS, 17. 9. 1990, 5; 111 ke scénáři ekonomické reformy

19. 9. 1990, 8; 336,382 k bezpečnostní situaci v ČSFR + otázka 1. náměstkovi ministra vnitra

9; 424 k T.14,116

20. 9. 1990,21; 497 k T.29 (obsazení komise)

2.10. 1990, -; 729 k účasti vlády ve FS

7.FS, 24.10. 1990, 3; 93 k ředitelům čs. televize a rozhlasu

6; 164 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10. 1990, 4; 267 hodnocení let 1948 - 1989

8.FS, 16.11. 1990, 8; 104 k T.236,302 (vrácení majetku SSM)

9.FS, 4.12. 1990,13; 431,485 k T.215,325 (zaměstnanost)

5.12. 1990, -; 766 k osvětlení sálu (televize)

11.FS, 10. 1. 1991, 3; 503 stav čs. velvyslanectví ve světě

5; 562 ke zprávě K - 17 - termíny

4; 573,613,648 lustrace - postup

11. 1. 1991, -; 770 k hlasovacímu zařízení

-; 780 k programu zasedání FS

13.FS, 31. 1. 1991,13; 356 k T.366 (vojenská doktrína)

20. 2. 1991, 9; 711,879 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

27. 2. 1991,15;1464 neúčast vlády při zasedání FS

14.FS, 19. 3. 1991, -; 45 k programu schůze FS - hlasování

22.3.1991,22; 379,385,388,450,451 ke K - 17

3. 4. 1991,17;1041 k zákonu o půdě + PN

17.FS, 24. 9. 1991, 1; 88 k T.751 (zákon o kontrole)

2.10. 1991, -; 719 k přímému přenosu ČST

16; 885 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991,31;1522 postih bývalých funkcionářů

24;1581 návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 5.11. 1991, 5; 710,812,821 občanský soudní řád a notářský řád

8.11. 1991,14;1252,1256,1258 vývoj ekonomiky

12.11. 1991,23;1379,1380 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991, -;1543 doba nesvobody

11;1723 referendum - otázky

19.FS, 10.12. 1991,12; 736,774 trestní zákon - TP

12.12. 1991,20; 991 Státní banka československá

17.12. 1991,24;1306 zpráva o STR - I.-III. Q. 1991

18.12. 1991,25;1370 k úloze FS

19.,21.12. 1991,25;1437,1952 transformační zákon

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 379,401 k odpovědi na svou interpelaci T.1191,1135

8; 422,443 k odpovědi ministra Nezvala na dotaz k rušení železničních tratí

9; 548 k jednání s p. Marečkem

28. 1. 1992, 7; 564 ke své interpelaci a k odpovědi na ni

-; 575 k návrhu posl. Šormové - záležitost Mareček

6; 609 k hlasování o PN posl. Sokola

29. 1. 1992,10; 890,908 volby do FS - P

30. 1. 1992,14;1229 k usnesení předsednictva FS

17. 2. 1992,18;1591 kuponová privatizace - P

19.2.1992,14;1896,1952,1994,2080 zpráva K - 17 - P

21.FS, 5. 3. 1992,13; 414 P - vojenská policie

11. 3. 1992,37; 834 k odpovědi na interpelaci T.1224

22.FS, 16. 4. 1992, 7; 534 k hlasování poslanců o PN

23. 4. 1992,29;1336,1339 dotaz na ministra Nezvala - federální železniční policie

27. 4. 1992,37;1569 zákon o ovzduší - P

28. 4. 1992,36;1773,1778 P - zákon o rodině

29. 4. 1992, -;1903 k řízení schůze FS

30.4.1992,47;2121,2126,2130 Československé dráhy

SN 7.SN, 21. 3. 1991, -; 5 ohledně volby ověřovatelů SN

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 42 k vystoupení 1. místopředsedy FS Jičínského

 

 

 

KRIŠTOFÍK Štefan, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Středoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 19.FS, 3.12. 1991, 2; 76 zprav. SN k T.962 (dohoda

s Evropskou investiční bankou)

 

 

KUBÍČEK František, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Středoslovenský kraj

PK - SDĽ - KSČM

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SL/SN od: 7.SN, 21. 3. 1991

Vystoupení:

FS 16.FS, 3. 7. 1991, 7; 412 k T.676 - majetek řádů a kongregací

18. 7. 1991, pokr.7, 2166 k textu T.777 (klášter v Prievidzi)

18.FS, 12.11. 1991,23;1405 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991,11;1673 referendum - otázky

19.FS,19.12. 1991,25;1549 transformační zákon

 

KULAN Peter, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: ověřovatel SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62

do: březen 1991

člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.SN, 20. 9. 1990; 519

člen komise pro KFS od:15.FS, 30. 5. 1991;2046

člen komise pro hlasovací zařízení

od:15.FS, 30. 5. 1991;2046

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1; 164 FP k práci parlamentu

207 k T.33 (reakce na posl. Romana)

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 68 návrh na svolání posl. klubů

18. 9. 1990,14; 202 k T.59

-; 208,211 k programu jednání FS

19. 9. 1990, 8; 342,371,401 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990,24; 565 dotaz na mpř. vlády Mikloška ohledně rozšíření vysílání ČST

1.10. 1990,25; 584 k malému pohraničnímu styku

24; 613 interpelace ve věci diplomatických pasů, Ukrajiny, LM

2.10. 1990,26; 662 k T.88,152

7.FS, 24.10. 1990, 3; 82 interpelace na ministra Klause ve věci jednorázové injekční techniky

30.10. 1990,10; 325 žádost o přešetření činnosti posl. Morice

8.FS, 16.11. 1990, 4; 45 k T.239,288 (uprchlíci)

9.FS, 10.12. 1990, -; 877 k návrhům posl. Malého

13.12. 1990,19;1377,1394 zprav. SN k T.210,292

(strategické plánování)

10.FS, 19.12. 1990, 4; 62 zprav. SN k T.210

(strategické plánování)

11.FS, 10. 1. 1991, 5; 560 k aféře "Budaj"

4; 570 lustrace - postup

11. 1. 1991, -; 777 k programu zasedání FS

12.FS, 16. 1. 1991, 3; 49,55 k vystoupení posl. Pánise k dohodě se Saúdskou Arábií

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 875 k T.442 - návrh na přerušení schůze FS

14.FS, 19. 3. 1991,11; 178-180,188 k T.244,251 (ČTK)

26. 3. 1991,22; 631 ke K - 17

15.FS, 14. 5. 1991, - ; 23 k zasedacímu pořádku ve FS

4; 83,87 zprav. SN k T.210,292

(strategické plánování)

16. 5. 1991, 9; 426 ke zprávě vlády ČSFR

17. 5. 1991, -; 569 k návrhu usnesení FS - akce "růžový tank"

22. 5. 1991,15;1037 k hlasování FS o zákonu o odpadech

23. 5. 1991,13;1161 k T.525 (doba nesvobody)

24. 5. 1991,23;1473 k T.657 (K - 17, lustrace)

29. 5. 1991,17;1757,1763 k dopisu pracovníků FIS

11;1834 k telefonním ústřednám

30. 5. 1991, -;2141 k volbě člena předsednictva FS

16.FS, 10. 7. 1991, -;1202 k T.758,759 (Jugoslávie)

16. 7. 1991,23;1822 reakce na posl. Morice

18. 7. 1991, DP; 2136,2137,2143 k petici 98 pracovníků FIS

17.FS, 2.,3.10.1991,16; 839,1007,

1016,1073,

1081,1095,

1101,1115 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 18; 1441,1446,

1472,1479 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

31;1517,1551 postih bývalých funkcionářů

9.10. 1991,27;1657 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 5.11. 1991, 5; 815 k práci poslanců FS

6.11. 1991, 9; 859,873,879 způsob provedení referenda

12.11. 1991,14;1300 k hlasování FS o bodě č. 14

13.11. 1991,11;1592,1651,1656,1724,1725 referendum - otázky

19.FS, 5.12. 1991, 5; 327,334,341 k zahraniční politice ČSFR

6.12. 1991, 9; 492 k hlasování FS o HZ

12.12. 1991, -; 943 k hladovce posl. Svobody

a Ransdorfa

20; 992 Státní banka československá

20.12. 1991,31;1648,1665 STR - 1992

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 213, 309 čs. federace - změna ústavního zákona

17. 2. 1992, 5;1495,1497 čs. federace - změna ústavního zákona - P

18;1538 kuponová privatizace - P

18.,19. 2. 1992,14;1805,1810,

1855,2078 P ke zprávě K - 17

1883 k posl. Mečiarovi

20. 2. 1992, -;2199 k neúčasti poslanců na zasedání FS

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 87 k informaci o šetření komise ve věci "Mareček"

4. 3. 1992, 4; 324 závěrečná zpráva K - 17

22.FS, 14. 4. 1992, -; 59,63,85 k programu schůze FS - zařadit T.1371

22. 4. 1992,21;1156 Smlouva se SRN

27. 4. 1992,37;1570 P - zákon o ovzduší

29. 4. 1992, DP; 1869,1888 informace ředitele FBIS

30. 4. 1992,47;2122 Československé dráhy

-;2154 P - k posl. Zelenayovi

45;2184 ke zprávě KPLPM v záležitosti "Mareček"

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 6,26 odův. návrhu na odvolání poslance

z funkce člena předsednictva FS

7.SN, 21. 3. 1991, -; 6 ohledně zastoupení členů VPN ve výborech SN

2; 22 k zastoupení klubů ve výborech SN

3; 33,61,63-65 zprav. výborů SN k T.210,292

8.SN, 31. 5. 1991, 3; 25 k zařazení poslanců do výborů SN

10.SN, 24. 9. 1991, 1; 6 PN k zařazení poslanců do

výborů SN

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 97 k problematice zbavení imunity poslanců FS

 

KURŤÁK Michal, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: ověřovatel SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9. 1990, 9; 414,422 zprav. SN k T.14,116

9.FS, 26.11. 1990, 1; 37 zprav. SN k T.238,287

(zákon o dluhopisech)

14.FS, 27. 3. 1991,18; 788 zprav. SN k T.491 (náprava křivd)

17.FS, 1.,2.10. 1991,17; 615,777 zprav. SN k T.503,878

(sdružování v politických stranách)

18.FS, 6.11. 1991, 9; 842,881,910 zprav. SN k T.853,953

(způsob provedení referenda)

12.,13.11.1991, -;1462,1483,1535 zprav. SN k T.517A (doba nesvobody)

19.FS, 6.12. 1991, 9; 480 zprav. SN k T.927,1061

(hospodářský zákoník)

18.12. 1991,30;1349 zprav. SN k T.1127,1132

(soudci Ústavního soudu ČSFR)

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 316 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

21.FS, 6. 3. 1992,27; 571 zprav. SN k T.1257,1343

(mimosoudní rehabilitace)

22.FS, 28. 4. 1992,27;1751 vlastnictví k bytům + PN

 

 

 

KVASNIČKA Ladislav, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Západoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro lidská práva a menšiny

od: 15.FS, 30. 5. 1991;2035

 

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 8; 130,147 k T.11,34 + PN - práva církví

6.FS, 18. 9. 1990,14; 198 k T.59

19. 9. 1990, 8; 373 k bezpečnostní situaci v ČSFR

10; 442 k T.26,109

2.10. 1990,25; 728 k odpovědi na svou interpelaci

7.FS, 24.10. 1990, 3; 72 k interpelaci posl. Kaplanové

75, k vystoupení 1. mpř. FS Jičínského

94, k T.94

25.10. 1990, 4; 238 hodnocení let 1948 - 1989

8.FS, 16.11. 1990, 2; 30 k T.140 (práva dítěte)

9.FS, 26.11. 1990, 2; 75,172 k T.224,308 (školský zákon)

6; 270 interpelace ve věci výuky dějepisu

10.12. 1990, -; 884 ke kompetencím

11.FS, 8.,9.1.1991, 1; 152,239 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1. 1991, 4; 573 lustrace - postup

14.FS, 3. 4. 1991,17; 977 k zákonu o půdě

15.FS, 14. 5. 1991, -; 17 k návrhu posl. Hubálka - T.517A

23. 5. 1991,13;1129 k T.525 (doba nesvobody)

24. 5. 1991,23;1409 k T.656 (K - 17 - lustrace)

29. 5. 1991,10;1867 spokojen s odpovědí na interpelaci

16.FS, 2. 7. 1991, 2; 113 k T.736,737 (odsun sov. vojsk) + PN

4; 186 k T.640,712

(sociální zabezpečení) + PN

3. 7. 1991, 6; 363 k T.649,719 (svoboda náboženství)

7; 422 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

10.7.1991,13;1131,1170,1305 vývoj kriminality

12. 7. 1991,27;1452 interpelace - moderní umění

17.FS, 1.,2.10.1991,17;648,792 sdružování v politických stranách

16; 900 k lustračnímu zákonu

18.FS, 1.11. 1991,17; 658 k vystoupení posl. Chýlka

7.11. 1991,21; 989 odsouzení projevů rasismu

19.FS, 6.12. 1991,11; 516 interpelace na vládu ČSFR

10.12. 1991,12; 593 trestní zákon

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 84 referendum

24. 1. 1992, 7; 387 k T.1104

9; 533 dodržování lidských práv + PN

30. 1. 1992, pokr. 9; 1145 dodržování lidských práv

17. 2. 1992, 5;1492 čs. federace - změny ústavního

zákona - P

21.FS, 11. 3. 1992,37; 837,841 k odpovědi na interpelaci ohledně vojáků "Slovenského štátu"

12. 3. 1992,34;1085 platy - P

13. 3. 1992,32;1212,1267 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 14. 4. 1992, 3; 162 restituce a rehabilitace církvíPřihlásit/registrovat se do ISP