Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, J

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

JIČÍNSKÝ Zdeněk, prof., JUDr., DrSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj (OH)

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: první místopředseda FS od: 1.FS, 27. 6. 1990; 45

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 5 řídí 1. schůzi SL + SN

-; 30 procedurální vyjádření k návrhům

poslanců

-; 32 prezidiální sdělení

2; 40,42 k hlasování - faktická poznámka

2.FS, 3. 7. 1990, 3; 63,69,72,74 podává výklad k volbě

prezidenta ČSFR

4.FS, 10.-11.7.1990,1; 97 reakce na vystoupení posl. Kostyi

-;155 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

5.FS, 18.-20.7.1990, -; 4,6,8,10 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení,

problematika poslaneckých platů,

změna programu schůze FS

19. 7.1990, 5,6,7; 95 FP k pozměňovacím návrhům

9;156 k T.6 (reakce na posl. Mandlera)

14;179 k T.30 (ČSAV - k vystoupení posl.

Mlynárika)

-; 182 k diskusi FS a k vysílání čs. rozhlasu

20. 7. 1990, 17; 221 k T.27 a k pozměňovacím návrhům

18; 246 k T.35 (procedurální záležitost)

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 69 řídí schůzi FS, procedurální

poznámka

-; 87,90 vysvětlení procedurální záležitosti

posl. Senjukovi

-; 127 vystoupení k diskusi o scénáři ekonomické reformy

-; 155 prezidiální sdělení

18. 9. 1990, 20; 160 odův. T.95 (zpráva o přípravě

Ústavy ČSFR, vytvoření komise)

-; 209 k programu jednání FS

2.10. 1990, 13; 700 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 23.10. 1990, 1; 15 k návrhu prezidenta ČSFR ohledně

Středního východu

-; 26 k programu schůze FS

24.10. 1990, 3; 41 k Ústavě ČSFR - řešení otázky

národnostních menšin

-; 43 k návrhu usnesení posl. Zemana

-; 74 ke kompetencím republik

6; 161 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10. 1990, 8; 281 k T.249

10; 323 odpověď na dotaz posl. Rumla

ohledně dopisu krále Husajna

9.FS, 26.11. 1990, -; --- řídí schůzi FS

27.11. 1990, 5; 190 ke Smlouvě se SRN

28.11. 1990, -; 374 organizační pokyny a informace pro

poslance

4.12. 1990, 13; 447 k T.215,325 (zaměstnanost)

5.12. 1990, 12; 673,691 k T.261,327 (zákoník práce)

+ k dotazu posl. Houšky

10.12. 1990, -; 888 informační sdělení

11.12. 1990, 17; 901 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení,

uvítání předsedů ČNR a SNR

-;1088 vysvětlení PN posl. Uhla

-;1125 organizační sdělení

12.12. 1990,17;1127 řídí schůzi FS

10.FS,19.12. 1990, 1; 8 k situaci na knižním trhu

a v polygrafii

2; 21 k uvolnění poslanců z výborů

4; 36 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

11.FS, 8. 1. 1991, -; 17 k návrhu posl. Kroupy ohledně SSSR

9. 1. 1991, 1; 86,293,452 řídí schůzi FS, informační sdělení

k T.330,331,392

10. 1. 1991, 3; 520 k návrhu Stanoviska VZ - SL/SN

5; 546 k vystoupení posl. Malého ohledně sčítacího zařízení

4; 610 lustrace - postup a ztráta poslaneckého mandátu

-; 615 k vystoupení posl. Gandaloviče

11. 1. 1991, 2; 732,739 k T.156,328 (jednací řád FS)

-; 776 k programu zasedání FS

12.FS, 16. 1. 1991, 1,2; 12 oznamuje přítomnost poslance

litevského parlamentu p. Okenčiče

3; 56 návrh na rozšíření programu o bod

"Dohoda se Saúdskou Arábií"

13.FS, 29. 1. 1991, -; 8 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení,

program schůze

31. 1. 1991, 7; 313 k T.432 (statut Rady Evropy)

13; 349 k T.366 (vojenská doktrína) + dotaz na ministra národní obrany ČSFR

5. 2. 1991, -; 405 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

26. 2. 1991, 10;1198 k hlasování o T.287

27. 2. 1991, 11;1169 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

-;1480 odpověď posl. Sedlákovi k dotazu na prezenci poslanců

14.FS, 19. 3. 1991, -; 9 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

-; 198 organizační sdělení, informace

20. 3. 1991, 15; 302,328 k vojenské doktríně

22.,26. 3. 1991, 22; 460,705, 745 ke K - 17

27. 3. 1991, -; 780 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

4. 4. 1991, -;1175 organizační otázky

15.FS, 14. 5. 1991, -; 11 uvítání ministra spojů Ehrenbergera, k programu schůze FS, ustavení posl. klubů, řídí schůzi FS

-; 25 k návrhu zákona o referendu

-; 39 informace k bodu č. 1 - sjednocení postupu jednání

22. 5. 1991, 20; 851 řídí schůzi FS, informační sdělení

21;1037 řídí schůzi FS, informační sdělení

16.FS, 2. 7. 1991, 4; 148,210 řídí schůzi FS, organizační sdělení

8. 7. 1991, 16,17; 706 k T.677,678

(soudy, soudci, ústava - změny)

18; 715 řídí schůzi FS, k prezenci poslanců

-; 818 informační sdělení

10. 7. 1991, 24; 964 řídí schůzi FS

-;1048 informace o dohodovacím řízení k T.640, k projednávání T.675 v SN

-;1183 doplnění programu schůze FS - Jugoslávie

-;1213 organizační záležitosti

12. 7. 1991, -;1347 řídí schůzi FS, informační sdělení

-;1368 k projednávání zásad lustračního zákona (politické grémium)

15. 7. 1991, 4;1544 řídí schůzi FS, informační sdělení

z politického grémia, program schůze, informace o T.640,712,762

DP;1576 úvodní sdělení k volbě členů

kontrolního orgánu FS pro FBIS

pokr.4;1590-93 čte stenografický zápis z jednání FS

o návrhu zákona

16. 7. 1991, -;1770 návrh na dohodovací řízení k návrhu zákona o soudech a soudcích

-;1773,1829 řídí schůzi FS, informační sdělení

17. 7. 1991, 23;1893 referendum

-;1991 k posl. klubům - jednání politického grémia

18. 7. 1991, 35;2007,2016,2023 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

-;2035 organizační informace před 2. kolem volby generálního inspektora

ozbrojených sil, schůzky posl. klubů

-;2112 k volbě předsedy ZKO FS pro FBIS, návrh politického grémia

23;2115 návrh na vytvoření dohodovacího výboru k ústavnímu zákonu

o referendu

19. 7. 1991, 16;2222 k T.730 (soudy a soudci)

-;2242 řídí schůzi FS

-;2276 řídí schůzi FS

17.FS, 26. 9. 1991, -; 119 k programu schůze FS

5-10; 216 řídí schůzi FS

3; 313,321 k posl. Voleníkovi, k jednacímu

řádu FS,

17.FS, 27. 9. 1991, - ; 325 omlouvá předsedu FS A. Dubčeka

z důvodu nemoci

11; 447,453 řídí schůzi FS, organizační sdělení

26; 501 informace o přítomnosti p. Šremera, náměstka ministra Vavrouška

-; 516 informační sdělení o příštím programu FS

1.10. 1991, 21; 521 řídí schůzi FS

-; 601 k přezkoumání regulérnosti hlasování o novele zákona o MR

-; 705 povolává skrutátory

-; 708 ukončení bodu programu, přerušení schůze FS

2.10. 1991, -; 713,783 řídí schůzi FS, informační sdělení:

SN schválila zákonné opatření P- FS

o fondu tržní regulace v zemědělství

16; 832,836,889 k lustračnímu zákonu

8.,9.10.1991,24;1568,1572,

1592,1675,

1678,1682 řídí schůzi FS, informační sdělení, zprávy z politického grémia, návrh na vyhlášení referenda

18.FS, 29.10. 1991, 2; 139 řídí schůzi FS

30.10. 1991, 4; 296,362 řídí schůzi FS, informační sdělení

31.10. 1991, pokr.4; 367,385,

459,513,518,

524,525,542 řídí schůzi FS, informační sdělení, oznámení o stažení PN

5.11. 1991, pokr.4; 669,672 řídí schůzi FS, informační sdělení

o volbě poslance SL, informace

o sjednocení postupu při novém

projednávání novely občanského zákoníku - členové dohodovacího výboru

5; 769 řídí schůzi FS

6.11. 1991, -; 933 k programu 18. schůze FS

7.11. 1991, 8; 959 k volbě kandidátů na soudce ÚS

12;1066 hlasování ve FS

(ústavní zákon č.143/1968 Sb.)

13.11. 1991, 13;1487 řídí schůzi FS

11;1687,1715 referendum - otázky

-;1749 k projednávání T.997

19.FS, 5.12. 1991, 5; 323 k zahraniční politice ČSFR

6.12. 1991, 8; 468 FFNM, prezídium,dozorčí rada

9; 482,485 hospodářský zákoník

-; 525 upozorňuje na volbu prezídia FFNM

19.FS, 10.12. 1991,12,13,14;545,680,

741,746,778 řídí schůzi FS, informační sdělení, postup při jednání o PN

11.12. 1991, 12,13; 865,872,

882,892,896 řídí schůzi FS, informační sdělení

17; 931 k bodu č.17 (poznámka poslance Stomeho) a k jednacímu řádu FS

12.12. 1991, -; 953 k jednání politického grémia

18.12. 1991, -;1356 k tzv. pracovnímu tisku pro jednání

posl. klubů a VH - SL/SN - T.1144

25;1368 k dopracování návrhu - T.1144

(transformační zákon)

19.12. 1991, -;1567,1569 informace o programu schůze FS

20.12. 1991, 31;1573,1631 řídí schůzi FS, informační sdělení

21.12. 1991, 31;1777,1804,1807 řídí schůzi FS, informační sdělení

-;1862 oznamuje schválení zákonů na samostatné schůzi SN (13.)

-;2013 k dvoukomorové variantě FS

20.FS, 21. 1. 1992, -; 19 k programu schůze FS

2; 120 k hlasování o PN

4; 136,144 k přijímání Ústavy ČSFR

22. 1. 1992, 5; 197,269,288,

324,341 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

23. 1. 1992, -; 350 organizační sdělení k iniciátorům T.1074 (volby do FS)

29. 1. 1992, 11; 755,794 řídí schůzi FS, informační sdělení

-; 832 k posl. Rumlovi ohledně rozmnožení zprávy K - 17

-; 912 oznamuje, že návrh prezidenta ČSFR (T.1125) byl vyřazen z programu schůze FS

-; 940 informační sdělení o programu schůze FS

30. 1. 1992, -; 949 řídí schůzi FS, seznamuje poslance

s dopisem předsedovi vlády ČSFR ohledně kuponové privatizace

-;1046 informační sdělení politického grémia, program schůze FS

31. 1. 1992, 13;1276 k návrhu na přerušení jednání FS

-;1342 oznamuje, že posl. Ondrejkovič je předsedou dohodovacího výboru k T.925

-;1353,1363 informační sdělení o programu schůze, k jednacímu řádu FS

20.FS, 17. 2. 1992, -;1389 k navrhovanému programu FS

5;1436 čs. federace - změna ústavního zákona

18;1529 kuponová privatizace - P

-;1604 ke zprávě dohodovacích výborů

18. 2. 1992, -;1625 řídí schůzi FS, k dohodovacímu výboru - T.925

-;1634,1648 k T.928

13;1751 řídí schůzi FS,hlasování o dodatku

k § 6

14;1756,1769,1860 k závěrečné zprávě K - 17, k programu schůze FS

19. 2. 1992, 14;1929,2071 zpráva K - 17

15;2126 stíhání představitelů bývalého režimu

20. 2. 1992, -;2200 k poznámce posl. Stomeho

(19. 2. 1992)

21.FS, 3. 3. 1992, 3; 179 k T.1348 (změna Ústavy ČSFR)

-; 190 návrh, aby VÚP-SL/SN vypracovaly návrh ústavního zákona, kterým se 5-leté volební období mění na 4-leté

4. 3. 1992, -; 195 řídí schůzi FS, informační sdělení

-; 243,250 ke složení komise SL a SN k volbě členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

4; 312 ke zprávě K - 17

-; 344,364,366 řídí schůzi FS, ke stažení PN posl. Fričara, informace o programu FS

13. 3. 1992, 32;1235 řídí schůzi FS

22.FS, 14. 4. 1992, -;40,50,57,61,63,

71,82,83,89,99,

103,114,172 řídí schůzi FS, informační sdělení

o navrženém programu, k rozpravě

o programu, k vystoupení některých poslanců a jejich návrhům,

ke stanovisku politického grémia

k interpelacím

15. 4. 1992, 1; 179 řídí schůzi FS, informační sdělení

-; 456 k účasti ministra Klause na zasedání

22. 4. 1992, 21;1075 Smlouva se SRN

23. 4. 1992, -;1236 k dohodovacímu výboru k T.1408

24. 4. 1992, -;1387 řídí schůzi FS, informační sdělení

-;1459 odkládá hlasování k bodu č. 34

31;1496,1497 oznamuje, že posl. Klokner odvolává svůj PN, informační sdělení

22.FS, 27. 4. 1992, -;1659 svolává politické grémium

a zástupce poslaneckých klubů

28. 4. 1992, 27;1763 k hlasování o návrhu zákona

(vlastnictví k bytům)

32,33,34;1790 řídí schůzi FS - hlasování

29. 4. 1992, DP; 1865 k informacím označeným "PT"

30. 4. 1992, -;2178 řídí schůzi FS

-;2187 končí rozpravu k T.1528

-;2190 k programu schůze FS

-;2194 navrhuje vzít T.1512 a 1528 na vědomí, k návrhu posl. Stomeho

-;2200 k návrhům poslanců Senjuka

a Vrchovského, návrh na ukončení schůze FS

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 16 k volebnímu řádu FS

9; 50 ke zřízení zemědělské komise

7.SN, 21. 3. 1991, 3; 57 k T.210,292

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 19 k T.757 (konkurzní řízení)

11.SN, 26. 9. 1991, 1; 6 k T.851 (jednací řád FS) - vysvětlení situace

-; 10 odpověď posl. Kaniovi

2.10. 1991, 1; 46,48 k otázkám posl. Tomise

-; 61 procedurální postup - návrh

13.SN, 20.12. 1991, 1; 19 k T.1024 (návrh na změnu účinnosti)

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 41 k T.1410,1491

(ústavní zákon č. 143/1968 Sb.)

 

 

 

JÍLEK Jiří, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 5.FS, 18. 7. 1990;18

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Západočeský kraj

PK - ODS

Členem: VŽP - SN od: 5.FS, 18. 7. 1990; 23

Vystoupení:

FS 14.FS, 26. 3. 1991, 22; 590, 749 ke K - 17, k PN

17.FS, 1.10. 1991, 17; 661 sdružování v politických stranách

+ PN

22.FS, 15. 4. 1992, 8; 376 spotřební daň + PNPřihlásit/registrovat se do ISP