Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, R

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

RANSDORF Miloslav, PhDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Praha

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 26 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.11.7.1990,1; 31 k programovému prohlášení vlády ČSFR

-; 183 TP k T.33 (fond národního jmění)

-; 193 podpora návrhu posl. Novosáda

-; 204 k T.33 (kompetence republik)

5.FS, 19. 7. 1990, 8; 120,146 k T.11,34

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 100,147 ke scénáři ekonomické reformy

18. 9. 1990, 14; 200 k T.69

-; 219 k programu jednání FS,

k odpovědnosti poslanců

-; 271 k hlasování a sčítání

6.FS, 19. 9. 1990, 8; 338 k bezpečnostní situaci v ČSFR

2.10. 1990, 26; 645 k T.88,152

7.FS, 30.10. 1990, 8; 313 k T.211

(náprava majetkových křivd)

8.FS, 16.11. 1990, 7; 82 k T.204,301

(vrácení majetku KSČ)

9.FS, 27.11. 1990, 3; 112,124-137 zprav. SN k T.234,310 (ceny)

5.12. 1990, 12; 681 k T.261,327

(zákoník práce - odbory) + PN

10.FS, 20.12. 1990, 6; 115 k T.365 (STR - 1991)

11.FS, 10. 1. 1991, 5; 537 ke zprávě K-17

4; 590,592,

607,644 lustrace - postup + PN

13.FS, 19. 2. 1991, 9; 517,521 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

21. 2. 1991, 10; 988 k velké privatizaci + PN

14.FS, 22. 3. 1991, 22; 511 ke K - 17

3. 4. 1991, 17; 972,978 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 467 ke zprávě vlády ČSFR

22. 5. 1991, 20; 902 k T.630,638,639

(STR - 1. Q. 1991)

29. 5. 1991, 10;1890 nespokojen s odpovědí na interpelaci

-;1912 postrádá svou interpelaci a odpověď

na ni

30. 5. 1991, 23;2012 k T.657 - k hlasování o PN

28;2117 k T.655 (Ústava ČSFR)

16.FS, 10. 7. 1991, -;1193 k T.758,759 (Jugoslávie)

12. 7. 1991, 27;1495 interpelace - strana nájemníků

-;1524,1530,1532 naléhavá interpelace - kulturní památky

17.FS, 3.10. 1991, 16; 947 k lustračnímu zákonu

-;1223 k jednacímu řádu FS

4.10. 1991,pokr.16;1308,1310 k lustračnímu zákonu

18.FS, 30.10. 1991, 2; 184,249 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

31.10. 1991, 6; 442 obchodní zákoník

1.11. 1991, 16; 607 nespokojen s odpovědí na svou interpelaci - T.802

7.11. 1991, 12;1010,1018,1030 ke změně v soustavě federálních orgánů

8.11. 1991, 14;1214,1221 vývoj ekonomiky

18.FS, 12.11. 1991, pokr.14;1296,

1300 k hlasování o bodě č. 14

19;1333 FFNM - volba dozorčí rady

23;1378,1391 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991, 11;1730 referendum - otázky

pokr.23;1758 vánoční příspěvek dětem

19.FS, 6.12. 1991, 10; 514,515,516 dotazy na místopředsedu vlády Dienstbiera

10.12. 1991, 12; 617,622 trestní zákon + PN

12.12. 1991, -; 937,941 k přijatému trestnímu zákonu

21;1013,1043 zprav. SN k T.1023,1090 (banky)

20.12. 1991, 31;1573 žádost, aby projednávání STR vysílala ČST

31;1703 STR - 1992

20.FS, 21. 1. 1992, -; 160 k jednacímu řádu FS

30. 1. 1992, 14;1194,1203 zpráva K - 17

31. 1. 1992, 13;1270 P - vlastnictví k půdě

18. 2. 1992, 14;1809 zpráva K - 17 - P

21.FS, 12. 3. 1992, 29; 902,924 STR - I. - IV. Q. 1991

13. 3. 1992, 30;1183 k projednávání soustavy daní

32;1254,1260,

1262,1270 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 16. 4. 1992, 7; 535 k hlasování poslanců o PN

22. 4. 1992, 21; 991,1080,

1120,1123,

1143,1150 Smlouva se SRN

SN 3.SN, 26.11. 1990, 2; 36 k volbě předsedy VSK - SN

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 21,27 k T.757

(zákon o konkurzním řízení)

13.SN, 20.12. 1991, 2; 20,25 zprav. výborů SN k T.1023,1147

 

 

 

ROČEK Miroslav, PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 8.SN, 14. 5. 1991;18

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - ODS

Členem: VSK - SN od: 8.SN, 31. 5. 1991; 28

 

 

 

Vystoupení:

FS 15.FS, 29. 5. 1991, 11;1828 interpelace na ministra práce a

sociálních věcí ohledně soukromých bezpečnostních sborů

16.FS, 8. 7. 1991,16,17; 676 k T.677,678

(soudy-soudci-ústava - změny) + PN

12. 7. 1991, 26;1397 k T.733a

-;1439 k T.717

17.FS, 26. 9. 1991, -; 167 k mimosoudním rehabilitacím

27. 9. 1991, 15; 393 k plnění STR 1991 (1. pololetí)

3.10. 1991, 16; 942 k lustračnímu zákonu

18.FS, 29.10. 1991, 1; 59 zprav. SN k T.839,947

(životní minimum)

8.11. 1991, 14;1200 vývoj ekonomiky

13.11. 1991,11;1687,1698 referendum - otázky, návrh na délku rozpravy 5 minut

19.FS, 10.12. 1991, 12; 611 trestní zákon

19.12. 1991, 25;1515 transformační zákon

20.FS, 28. 1. 1992, 10; 739 volby do FS

30. 1. 1992, 14;1246 zpráva K-17 - P

19. 2. 1992, pokr.14;2057 zpráva K-17 + PN k návrhu usnesení

21.FS, 11. 3. 1992, -; 780 k T.1309

12. 3. 1992, 34;1067 platy + PN

22.FS, 23. 4. 1992, 24;1271 zprav. SN k T.1400,1479

(zrušení pracovních kategorií)

SN 18.SN, 28. 4. 1992, 1; 70 zprav. SN k T.1400,1479

(zrušení pracovních kategorií)

 Přihlásit/registrovat se do ISP