Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, D

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

DUBČEK Alexander

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 46

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - neevidovaný

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: předseda FS ČSFR od: 1.FS, 27. 6. 1990; 33

člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9. 1990, 179

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 34 úvodní proslov po zvolení předsedou FS, řídí 1. schůzi FS

2; 45 prezidiální sdělení

2.FS, 29. 6. 1990, -; --- řídí schůzi FS, prezidiální sdělení, program schůze, oznamuje složení vlády ČSFR

3.FS, 5. 7. 1990,1,2; 5 řídí schůzi - volba prezidenta ČSFR, schválení programu schůze FS, odůvodnění návrhu kandidáta, charakteristika p. Václava Havla, doporučení všech parlamentních politických stran

4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 212 k práci poslanců v parlamentě,

k pracovním podmínkám

5.FS, 20. 7. 1990, -; 224 k rozdávání tisků do lavic - korespondence FS

18; 255 k jednacímu řádu FS

6.FS, 13. 9. 1990, -; 735 úvodní slovo k poslancům FS

-; 26 řídí schůzi FS, projev při uvítání prezidenta Francouzské republiky

Mitterranda ve FS, 37, poděkování francouzskému prezidentovi za jeho projev ve FS

17. 9. 1990, -; 41, 69 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

18. 9. 1990, -; 215,217 k programu jednání FS

19. 9. 1990, 8; 365 k bezpečnostní situaci v ČSFR

7.FS, 30.10. 1990, -; 257 návrh na rozšíření programu FS

o Slavkovskou deklaraci

10; 323 odůvodňuje Prohlášení FS ke Slavkovské deklaraci

8.FS, 17.11. 1990, -; 110,116 projev u příležitosti návštěvy prezidenta USA Bushe ve FS

9.FS, 5.12. 1990,12; 621 k T.261,327 (zákoník práce)

10.12. 1990, -; 868,874,876 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení, uvítání prezidenta ČSFR Havla

11.12. 1990,17;1027 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 8. 1. 1991, -; 5,13 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení, vítá předsedy ČNR a SNR ve FS

9. 1. 1991, 1; 21,452 uvádí Listinu základních práv

a svobod

11. 1. 1991, -; 765 k situaci v Perském zálivu

12.FS, 16. 1. 1991, -; 5 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení, program schůze

13.FS, 31. 1. 1991, 7,13; 303,316 řídí schůzi FS, informační sdělení

21. 2. 1991, 9; 911 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení, informace

14.FS, 19. 3. 1991, 7; 95 řídí schůzi FS

15.FS, 29. 5. 1991,23;1797,1803 k T.657A (K - 17) - po projednání

v politickém grémiu

30. 5. 1991,23;1985 k T.657, k hlasování o PN

28;2081,2111 odův. T.655 (zpráva ústavní komise)

16.FS, 3. 7. 1991; -; 247 řídí schůzi FS, uvítání prezidenta Mexické republiky de Gortazi

252, poděkování mexickému prezidentovi za jeho projev ve FS

4. 7. 1991, -; 615,623 uvítání prezidenta Italské republiky Cossigy

17.FS, 24. 9. 1991, -; 9,16 řídí schůzi FS, uvítání prezidenta ČSFR Havla, poděkování

-; 16,17 sdělení ze schůze politického grémia, projev k poslancům ohledně činnosti ústavní komise

8.10. 1991, -;1411 řídí schůzi FS, uvítání prezidenta SRN Weiszäckera

18.FS, 30.10. 1991, -; 161 řídí schůzi FS, informace o rezignaci poslance

6.11. 1991, 9; 837,915 řídí schůzi FS

13.11. 1991,11;1661,1669 referendum - otázky

19.FS, 3.12. 1991, 1; 11 řídí schůzi FS, uvítání prezidenta ČSFR Havla

31, poděkování prezidentu Havlovi za jeho projev ve FS

21.12. 1991, -;2014 ukončení zasedání FS a poděkování poslancům

20.FS, 18. 2. 1992, 5;1650 čs. federace - změna ústavního zákona

19. 2. 1992,14;2045 zpráva K - 17

21.FS, 3. 3. 1992, -; 91,99 řídí schůzi, souhlas se zastoupením min. financí náměstkem Kočárníkem

151, informační sdělení o jednání PG, schůzky posl. klubů

22.FS, 14. 4. 1992, -; 13 řídí schůzi FS, uvítání prezidenta ČSFR Havla

-; 40 poděkování prezidentu Havlovi za projev ve FS

22. 4. 1992, -; 917,947,948 řídí schůzi FS

29. 4. 1992, DP;1871 k informaci ředitele FBIS

-;1923 svolání politického grémia

-;2088 k návrhu posl. Suchánka

30. 4. 1992,44;2175 odův. T.1512 (zpráva komise pro přípravu Ústavy ČSFR)

-;2204 závěrečné slovo předsedy FS, ukončení VI. volebního období Federálního shromáždění ČSFR

SN 1.SN, 27. 6. 1990, -; 5 řídí první, ustavující schůzi SN - zahájení, prezidiální sdělení, svolání zasedání FS dopisem prezidenta ČSFR ze dne 14. 6. 1990, návrh programu schůze SN

 

 

 

DURAY Miklós, RNDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: ESWNK - Západoslovenský kraj

PK - MKDH - COE

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 4.FS, 10. - 11. 7. 1990, 1; 103 k programovému prohlášení vlády ČSFR

9.FS, 27.11. 1990, 5; 196,201 k odpovědi na T.337, k Nizozemí - prohlášení

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 260,410 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

13.FS, 5. 2. 1991, -; 413 k velké privatizaci

17.FS, 4.10. 1991,16;1397 k lustračnímu zákonu

21.FS, 5. 3. 1992,16; 443 Smlouva s Polskem

6. 3. 1992,39; 626 Gabčíkovo - Nagymarosz + PN