Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, H

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

HACAJ Ján, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.SN, 20. 9. 1990; 481

tajemník VH - SN

 

 

HACAJ Ján, Ing.

Vystoupení:

FS 14.FS, 3. 4. 1991,17; 925 k zákonu o půdě

16.FS, 4. 7. 1991,12; 560 zprav. SN k T.680

(dohody - ochrana investic)

19.FS, 11.12. 1991,17; 909 zprav. SN k T.928,1106

(vztah k půdě)

19.12. 1991,25;1423 transformační zákon

20.FS, 30. 1. 1992,13;1054,1120 zprav. SN k T.928,1106 (půda)

21.FS, 12. 3. 1992,31; 952 zprav. SN k T.1210

(dohody - ochrana investic)

22.FS, 15. 4. 1992, 8; 373 spotřební daň + PN

21. 4. 1992,12; 736 zprav. SN k T.1307,1478

(burza cenných papírů)

 

HAŠKO Alfréd, mgr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.SN, 20. 9. 1990; 519

místopředseda VBB - SN

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9. 1990, 8; 360 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990,21; 492 k T.29 (obsazení komise)

9.FS, 5.12. 1990,22,23; 845,854 zprav. SN k T.242,253,329

(služební poměry příslušníků SNB)

11.FS, 11. 1. 1991, -; 775 k programu zasedání FS

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 19 ke Stanovisku FS - Litva, Varšavská smlouva

3; 52 k Dododě se Saúdskou Arábií

13.FS, 29. 1. 1991, -; 26 k posl. Motyčkovi

26. 2. 1991,10;1191 k hlasování o T.257

14.FS, 19. 3. 1991, -; 60 k programu schůze FS - interpelace posl. Němce

15.FS, 15. 5. 1991, 6; 138,150,151,

152,155,157 zprav. SN k T.466,609

(služební poměry vojáků)

23. 5. 1991,13;1219,1220 k PN k T.525 (doba nesvobody)

23.,30.5.1991,25;1313,2058 k T.489,586 (hlasovací zařízení)

16.FS, 10. 7. 1991,25;1042 k T.702,745

(služební poměry policistů)

12. 7. 1991,27;1466,1472 interpelace - armáda

1494, k posl. Magyarovi

16. 7. 1991,16;1737 k T.730 (soudy a soudci)

17.,18.7.1991, DP; 1931,2125 k novele malé privatizace + PN

18. 7. 1991,35;2011 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

19. 7. 1991, -;2182 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

18.FS, 30.10. 1991, 2; 194 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

13.11. 1991,11;1705 vzdává se vystoupení

19.FS, 11.,12.12.1991, 7; 855,1240 civilní služba

20.FS, 24. 1. 1992, 8; 471 interpelace ve věci krádeží zbraní

v armádě

29. 1. 1992,10; 893 volby do FS - P

30. 1. 1992, 9;1145,1154 dodržování lidských práv

18. 2. 1992,14;1839 zpráva K - 17 - P

19. 2. 1992, -;2088 oznamuje schůzi VBB - SL/SN

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 78 k vyšetřovací komisi k záležitosti "Mareček"

10. 3. 1992,26; 682,751 branný zákon + PN

22.FS, 23. 4. 1992,28;1240,1277 zprav. SN k T.1378,1467

(služební poměry vojáků)

29;1341 federální železniční policie + PN

SN 3.SN, 26.11. 1990, 2; 40 k volbě předsedy VSK - SN

7.SN, 21. 3. 1991, 2; 21,22 k zastoupení klubů ve výboru

 

HLÁVKOVÁ Sonja

Sněmovna: SN Slib vykonala: 6.SN, 13. 9. 1990;15

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VPR - SN od: 6.SN, 13. 9. 1990; 16

do: 3.SN, 26.11.1990; 44

VSK - SN od: 3.SN, 26.11. 1990; 44

Vystoupení:

FS 3.FS, 26.11. 1990, 3; 44 ke změnám ve výborech SN

15.FS, 30. 5. 1991,29;1957 zprav. SN k T.641

(státní vyrovnávací příspěvek)

21.FS, 4. 3. 1992, 8; 215 pěstounská péče

 

HORNÍK Ján, prom. ped.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: P - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 59

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: předseda VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

ověřovatel P - SN od: 1.P - SN, 27. 6. 1990

Vystoupení:

FS 2.FS, 3. 7. 1990, 3; 73 volební řád k volbě prezidenta ČSFR

5.FS, 18.-20.7.1990, 2; 20 ověření platnosti volby poslanců SN

18. 7. 1990, 4; 45 k T.13,43

6.FS, 13. 9. 1990, 1; 13 ověření platnosti volby poslanců SN

19. 9. 1990, 8; 357 k bezpečnostní situaci v ČSFR + dotaz na ministra Langoše

9.FS, 27.11. 1990, 5; 201 vztahy Čechy - Slovensko - Morava

28.11. 1990, 9; 372 k T.249,522 (nájem a pronájem

nebytových prostor)

6.12. 1990,25; 976a ke K - 17, ke styku s Stb.

10.FS, 19.12. 1990, 5; 70 k T.19 (SZÚ - 1989)

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 240 k T.330,331,392 (LZLP)

12.FS, 16. 1. 1991, 1,2; 33 ke Stanovisku FS - Litva, Varšavská smlouva

13.FS, 31. 1. 1991,13; 345 k T.366 (vojenská doktrína) + dotaz na ministra Dobrovského

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 351 k T.649,719 (svoboda náboženství)

12. 7. 1991,26;1415 k T.692

19. 7. 1991, -;2192 ověření platnosti volby poslance SN

17.FS, 3.10. 1991,16; 964 k lustračnímu zákonu

9.10. 1991,27;1622 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 30.10. 1991, -; 162 odůvodňuje ověření platnosti volby poslance SN

13.11. 1991, -;1547 doba nesvobody

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 386 k T.1104

8; 421 připojuje se k interpelaci posl. Konečného

19. 2. 1992,14;2022 zpráva K - 17

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 72 k porušení poslaneckého slibu posl. Kaplanovou

22.FS, 22. 4. 1992,21;1019 Smlouva se SRN

30. 4. 1992, -;2157 k programu schůze FS

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 6; 39 zpráva o ověření platnosti volby poslanců SN

2.SN, 23.10. 1990, 1; 5 zpráva o ověření platnosti volby poslanců SN

3.SN, 26.11. 1990, 1; 10 zpráva předsedy VMI - SN k návrhu na odvolání poslance z funkce člena předsednictva FS

4.SN, 19.12. 1990, 1; 5 zpráva o ověření platnosti volby poslance SN Istvána Miklóse

8.SN, 14. 5. 1991, 2; 15 zpráva o ověření platnosti volby poslanců SN

12.SN, 3.12. 1991, 1; 9 zpráva o ověření platnosti volby poslance SN

14.SN, 17. 2. 1992, 1;1372 zpráva o ověření platnosti volby poslanců SN

5;1379 zpráva o trestním stíhání posl. Petrové

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 90, 95,

113, 116 zpráva předsedy VMI - SN k návrhu na stíhání poslanců FS

 

 

HORSKÝ Michal

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 2.10. 1990,26; 638 k T.88,152

15.FS, 15. 5. 1991,14; 208,237

244,247 zprav. SN k T.300,620 (státní svátky)

31. 5. 1991, -;2156,2168,

2170,2172,2173 zprav. SN k T.664A (tělovýchova)

16.FS, 17. 7. 1991,23;1850 referendum

17.FS, 1.10. 1991,17; 631 sdružování v politických stranách

18.FS, 6.11. 1991, 9; 860 způsob provedení referenda

7; 897 Ústavní soud ČSFR - organizace

13.11. 1991,11;1571,1734 zprav. SN k T.860

(referendum - otázky)

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 88 referendum

4; 142 přijímání Ústavy ČSFR

24. 1. 1992, 9; 485 zprav. SN k T.1111,1213 (dodržování lidských práv)

-; 549 k T.1208 (novela volebního zákona)

28.,29.1.1992,10; 641,656,

742,833 zprav. SN k T.1074,1208

(volby do FS)

30. 1. 1992, pokr. 9; 1136 dodržování lidských práv

21.FS, 6.,10. 3. 1992, 3; 544,707 zprav. SN k T.1253,1366 (změna

ústavního zákona č. 143/1968 Sb.)

22.FS, 16. 4. 1992, 7; 534 k hlasování poslanců o PN

 

 

 

HRIVÍK Pavol, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Bratislava

PK - SNS

Členem: P - FS od: 8.SN, 31. 5. 1991

VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1;138 k programovému prohlášení vlády ČSFR

6.FS, 18. 9. 1990,17; 282 zprav. SN k T.56

11.FS, 8.,9. 1. 1991, 1; 209,410 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

13.FS, 5. 2. 1991, -; 413 k velké privatizaci

27. 2. 1991,11;1321 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14.FS, 20. 3. 1991,12; 209 zprav. SN k T.474

(Smlouva s Velkou Británií)

13; 216 zprav. SN k T.476

(Smlouva s Tuniskem)

28. 3. 1991, -; 834 zprav. SN k T.538 (Evropská banka)

3.,5.4. 1991,17;1109,1317,1322 k zákonu o půdě

16.FS, 8. 7. 1991, 16,17; 691 k T.677,678

(soudy,soudci,ústava - změna) + PN

17.FS, 9.10. 1991,27;1648 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 30.,31.10.1991,4;347,534 občanský zákoník

5.11. 1991, 5; 715 občanský soudní řád a notářský řád

19.FS, 3.12. 1991, -; 52 k programu schůze FS

5.12. 1991, 5; 324,328 k zahraniční politice ČSFR

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 398,399 k odpovědi na svou interpelaci T.1120

416, P - proč nejsou projednávány interpelace na ministra Dobrovského

22.FS, 22. 4. 1990,21;1003 Smlouva se SRN

24. 4. 1992,34;1404 zápisy k nemovitostem

SN 6.SN, 21. 2. 1991, 2; 10 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

11.SN, 2.10. 1991, 1; 49 k T.851

(podpora návrhu posl. Kontry)

 Přihlásit/registrovat se do ISP