Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, V

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

VALTR Vlastislav

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - OH

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9. 1990, 8; 319,343,372 k bezpečnostní situaci v ČSFR

7.FS, 30.10. 1990, 8; 311 k T.211 (náprava majetkových křivd)

9.FS, 12.12. 1990,17;1144 k T.315,316 - podpora návrhu posl. Kopřivy

10.FS, 20.12. 1990, 6; 115,165 k T.365 (STR - 1991) + PN

11.FS, 9. 1. 1991, 1; 279 k T.330,331,392 (LZLP)

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 606 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

27. 2. 1991,15;1469 interpelace ve věci zahalení desky

J. Smrkovského

15.FS, 31. 5. 1991, -;2183 ke sportovní komisi

16.FS, 12. 7. 1991,26;1417 k T.710

17.FS, 2.,3. 10. 1991,16; 899,999 k lustračnímu zákonu

18.FS, 7.11. 1991, -;1080 návrh na přestávku pro posl. kluby k bodu číslo 18

12.,13.11.1991,23;1365,1752 vánoční příspěvek dětem

19.FS, 11.12. 1991, 7; 864 civilní služba + PN

19.12. 1991,25;1466,1557 transformační zákon + PN

20.FS, 30. 1. 1992, -; 954 vysílání ČST - K - 17

21.FS, 5. 3. 1992,24; 505 zprav. SN k T.1226 (Úmluva COTIF)

12. 3. 1992,34;1079 platy + PN

22.FS, 15. 4. 1992, 8; 372 spotřební daň + PN

22. 4. 1992, -;1202 k navrhovaným členům dohodovacího výboru

29. 4. 1992,49;1976 živnostenské podnikání

30.4.1992,47;2109,2142,2146 odův. T.1371 (Československé dráhy)

SN 6.SN, 21. 2. 1991, 2; 14,25 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

VÁŇA Vladimír

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - SMS - Jihomoravský kraj

PK - HSD - SMS - II.

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

Vystoupení:

FS 9.FS, 27.11. 1990, 5; 210,213 k odpovědi - T.320 (interpelace T.110,278)

14.FS, 3. 4. 1991,17; 938 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 21. 5. 1991,16; 652,785 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

23. 5. 1991,13;1128 k T.525 (doba nesvobody) + PN

18.FS, 1.11. 1991,16; 615 spokojen s odpovědí na interpelaci T.796

624 k odpovědi na T.944

19.FS, 6.12. 1991,10; 508 k odpovědi na své interpelace

19.12. 1991,25;1501 transformační zákon

20.FS, 24. 1. 1992, 8; 453 interpelace na ministra Dienstbiera ve věci Smlouvy se SRN

17. 2. 1992, 5;1409 čs. federace - změna ústavního zákona

21.FS, 3. 3. 1992, 2; 121 zvýšení důchodů

11. 3. 1992,37; 823 k odpovědi na interpelace T.872,992

22.FS, 22. 4. 1992,21;1159 Smlouva se SRN

 

VILD Jan

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Studentský parlament - Praha

PK - OH

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 8; 126 k T.11,34

6.FS, 20. 9. 1990,24; 522 neúčast studentů v K - 17

8.FS, 16.11. 1990, 5; 52 zprav. SN k T.258,290 (přepočet devizových aktiv a pasiv)

9.FS, 13.12. 1990,18;1321 k T.231,324 + dotaz na min. Klause

10.FS, 20.12. 1990, 6; 113,164 k T.365 (STR - 1991) + PN

13.FS, 19.,20.2.1991,9; 490,806 k T.442,477 (mimosoudní reh.) + PN

26. 2. 1991,10;1202 k T.257 + PN

27. 2. 1991,11;1381 k Ústavnímu soudu ČSFR a k PN

14.FS,19. 3. 1991,10; 142,148,153 zprav. SN k T.229,518 (KPR)

27. 3. 1991,18; 807 k T.491 (náprava křivd) + PN

5. 4. 1991,17;1410 k zákonu o půdě (k PN)

15.FS, 14. 5. 1991, -; 27 poznámka k posl. Bendovi

21. 5. 1991,16; 715 k T.393,643 - dotaz na posl. Valka

23. 5. 1991,13;1221 k T.525 - k hlasování o PN

25;1319 k prezenci poslanců

24. 5. 1991,23;1375 TP k T.656 (lustrace)

30. 5. 1991,23;2003 k T.657 - k hlasování o PN

16.FS, 2. 7. 1991, 1; 65 zprav. SN k T.698

(Protokol o zrušení RVHP)

8.,9.7.1991,16,17; 667,698,

937 k T.677,678 (soudy a soudci,

ústava - změny) + PN

10. 7. 1991, -;1213 návrh na doplnění programu schůze FS o zásady lustračního zákona

11. 7. 1991, -;1222,1224 k zásadám lustračního zákona

-;1339 k členům dohodovacího výboru

12. 7. 1991, -;1365,1375 k zásadám lustračního zákona

15. 7. 1991, pokr. 4; 1594 odst. 7 sociální zabezpečení

16. 7. 1991,17;1686 k textu T.769

23;1788 zprav. SN k T.372,767 (referendum)

17. 7. 1991, -;1868,1884 k PN - Smlouva se SRN

18. 7. 1991, -;2041-2212 hlasování

23;2151,2156 zprav. SN k T.372 (referendum)

19.7.1991,16;2203,2207,2217,2234,2241 soudy a soudci, dotaz k textu DV

17.FS, 24. 9. 1991, -; 54 k novele zákona o mimosoudních rehabilitacích

-; 57 k vystoupení posl. Stomeho

26. 9. 1991, 3; 144,312 k mimosoudním rehabilitacím

1.10. 1991,21; 588 k živnostenskému zákonu

3.10. 1991,16;1107 k lustračnímu zákonu

19;1148,1151,

1158,1163 k novele malé privatizace

-;1222 návrh na nový bod programu schůze FS - vyjádření nedůvěry ministrům

4.10.1991,pokr.16;1272,1293,1304 k lustračnímu zákonu

8.,9. 10. 1991, 24; 1577,1593,

1603 návrh na vyhlášení referenda - svolání mimořádné schůze FS

18.FS, 30.10. 1991, 4; 350,352 občanský zákoník

31.10. 1991, 6; 394 zprav. SN k T.684,963

(obchodní zákoník)

1.11. 1991,17; 660,662 interpelace na ministra Klause ve věci zvýšení nájemného

5.11. 1991, pokr. 6; 735,748 obchodní zákoník

5; 811, 821 občanský soudní řád, notářský řád

7.11. 1991,18;1070,1073 hlasování ve FS

(zákon č. 143/1968 Sb.)

-;1079 návrh na odložení hlasování

k bodu č. 18

8.11. 1991,14;1242 vývoj ekonomiky

12.11. 1991, -;1464,1476,1504 doba nesvobody

-;1484 návrh na odložení hlasování k T.517A na příští den

13.11. 1991,11;1725,1737 referendum - otázky - hlasování

19.FS, 5.12. 1991, 3; 413 životní prostředí - k PN

6.12. 1991, 8; 471 k volbě členů prezídia FFNM

11.12. 1991,12; 869 k hlasování sněmoven k trestnímu zákonu

12.12. 1991,20; 976 Státní banka československá + PN

21;1023,1141,

1145,1153 banky + PN

19.,21.12.1991,25;1536,1558,1894 transformační zákon

20.FS, 21. 1. 1992, -; 18 k programu schůze FS

2; 70,116,118 zprav. SN k T.1055,1097 (referendum)

4; 132,146 zprav. SN k T.1054,1099,1100

(přijetí Ústavy ČSFR)

20.FS, 28. 1. 1992,10; 647 zprav. SN k T.1125 (volby do FS)

18.,19.2.1992,14;1839,1875,

1894,2078 zpráva K - 17 - P

21.FS, 5. 3. 1992,12; 391 Červený kříž + PN

11. 3. 1992,37; 860 k odpovědi na interpelaci

posl. L. Kováče

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 120,141,180 zprav. SN k T.1419,1485

(volba prezidenta ČSFR)

14.,15.4.1992, 5; 231 kompetence - daně

7; 324 daň z přidané hodnoty

9; 398,449 daň z příjmů

16. 4. 1992, pokr.9; 495,503 P - daň z příjmů

-; 674 žádá přestávku na poradu poslaneckého klubu

21. 4. 1992,14; 907 P k devizovému zákonu, k hlasování o PN

22. 4. 1992,21;1165,1190 Smlouva se SRN

28. 4. 1992,pokr.9;1816,1819,1822,1827 daň z příjmů

SN 8.SN, 31. 5. 1991, -; 28 k průběhu tajné volby

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 36 zprav. SN k T.1410,1491

(ústavní zákon č.143/1968 Sb.)

 

 

VODEHNAL Jan, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Východočeský kraj

PK - KSČM - SDĽ

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 14.FS, 3. 4. 1991,17; 921 k zákonu o půdě + PN

18.FS, 1.11. 1991,16; 616 nespokojen s odpovědí na T.360

22.FS,14. 4. 1992, -; 80 k programu schůze FS -

problematika zemědělství

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP