Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, H

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

HLADÍK Jaroslav, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj (nezávislý)

PK - NOF

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise

od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

člen komise pro lidská práva a menšiny

od:15.FS, 30. 5. 1991; 2035

Vystoupení:

FS 5.FS, 18. 7. 1990, 4; 60 k T.13,43

6.FS, 20. 9. 1990,24; 545 odpověď na dotaz posl. Grebeníčka ohledně družstev potravinářského komplexu

7.FS, 23.10. 1990, 1; 18 podpora návrhu prezidenta ČSFR

a návrh na rozšíření usnesení FS

30.10. 1990, -; 264 případ posl. Bárty

11.FS, 11. 1. 1991, -; 779 k programu zasedání FS

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 708 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

9; 864 k hlasovacímu zařízení

14.FS, 22.,26.3.1991,22; 476,478,726 ke K-17, k PN

3. 4. 1991, 17; 1111,1141 k zákonu o půdě

15.FS, 21. 5. 1991, 16; 716,723,766 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

22. 5. 1991, 26; 1061 k T.570 (hraniční přechody)

29. 5. 1991, 17; 1751 ke svolání poslaneckých klubů

19.FS, 19.,21.12.1991,25;1427,2003 k transformačnímu zákonu

20.FS, 28. 1. 1992, -; 599 k záležitosti "Mareček"

-; 953 vysílání ČST - K-17

13; 1107 vlastnictví k půdě + PN

31. 1. 1992,pokr.13;1308,1325 vlastnictví k půdě - P

21.FS, 4. 3. 1992, -; 288 k rozpravě FS

22.FS,16. 4. 1992, 9; 473 daň z příjmů + PN

8; 564,571 P - spotřební daň

21. 4. 1992, 14; 836,897,910 devizový zákon + PN

22; 859 zprav.SN k T.1305 (Úmluva - nezákonné činy - námořní plavba)

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 9; 52 zemědělská komise

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 31 k T. 757

(zákon o konkurzním řízení)

 

 

HLAVIČKA Bohumil, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihomoravský kraj

PK - OH

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 5.FS, 18. 7. 1990, 4; 53 k T.13, 43

16.FS, 4. 7. 1991, 11; 555 zprav.SN k T.669

(Smlouva s Lucemburskem)

19.FS, 20.12. 1991, 31; 1751 STR - 1992

20.FS, 17. 2. 1992, 18; 1577 kuponová privatizace

22.FS, 15. 4. 1992, 9; 409 daň z příjmů + PN

21., 22. 4.1992,14; 831,891, 941 zprav.SN k T.1398,1486 (devizový zákon)

 

 

HOUŠKA František, JUDr., PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Jihočeský kraj

PK - ODS

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: ověřovatel SN od: 6.FS, 27. 6. 1990; 62

do března 1991 (změna

jednacího řádu FS)

člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990;481

Vystoupení:

FS 5.FS, 19. 7. 1990, 8; 133 k T.11,34 (záležitost premonstrátů)

7.FS, 30.10. 1990, 8; 282 k T.249

9.FS, 5.12. 1990, 12; 672 k T.261,327 (zákoník práce)

+ procedurální záležitosti

11.12. 1990,17;1043 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.FS, 27. 2. 1991,11;1299,1360 k Ústavnímu soudu ČSFR + PN

14.FS, 3. 4. 1991,17; 930 k zákonu o půdě + PN

15.FS, 29. 5. 1991,23;1775 k T.657A (K-17)

16.FS, 8. 7. 1991,16,17; 688 k T.677,678 + PN

(soudy, soudci, ústava - změny)

11. 7. 1991, -;1262 k dohodovacímu řízení k T.677

16. 7. 1991, 16;1722 k T.730 (soudy a soudci)

-; 1771 k členství v dohodovacím výboru

k T.730

18.FS, 5.11. 1991, 4; 683 návrh člena dohodovacího výboru

8.11. 1991, 14;1179 vývoj ekonomiky

20.FS, 30. 1. 1992, 14;1213 zpráva K-17

31. 1. 1992,13;1269 P - vlastnictví k půdě

17. 2. 1992,18;1561 kuponová privatizace

22.FS, 22. 4. 1992, -;1202 k navrhovaným členům dohodovacího výboru

SN 8.SN, 14. 5. 1991, 1;18,19 k hlasování o programu schůze SN

 

 

 

 

 

 

HRADÍLEK Tomáš, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severomoravský kraj

PK - OH

Členem: VBB - SN od: 3.SN, 26.11.1990; 43

Jiné: ministr vnitra ČR - demise 1990

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 2; 37 k volbě místopředsedů FS

13.FS, 26. 2. 1991,10;1255 k T.257 + PN

14.FS, 19. 3. 1991, 7; 123 k T.440 (k PN posl. Kostyi)

20. 3. 1991,11; 276 zprav. SN k T.417,524 (ROS)

15.FS, 22. 5. 1991, 26;1054,1056,

1062,1063 k T.570 (hraniční přechody)

29. 5. 1991, 17;1677 k hlasování o FBIS

17.FS, 3.10. 1991, 16;1121 k lustračnímu zákonu

22.FS, 23. 4. 1992, 29;1317,1346,1352 zprav. SN k T.1010,1457 (federální železniční policie)

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 24 k volebnímu řádu FS

11.SN, 3.10. 1991, 3; 77 k hlasování o T.867

18.SN, 28. 4. 1992, 5; 99 k problému zbavení imunity

poslanců FS

 

 

HRUŠKA Milan

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - ODS

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 5.FS, 18. 7. 1990, 4; 43 reakce na vystoupení posl. Bárty

7.FS, 23.10. 1990, -; 9 k programu schůze FS - T.151 + PN

30.10. 1990, 8; 312,318 k T.211 (náprava majetkových křivd)

14.FS, 27. 3. 1991, 18; 797,816 k T.491 (náprava křivd) + PN

16.FS, 3. 7. 1991, 7; 416 k T.676 (majetek řádů a kongregací)

9. 7. 1991, 17; 938 prezence, hlasování

 

17.FS, 26. 9. 1991, -; 187 mimosoudní rehabilitace

2.10. 1991, -; 716 k přímému přenosu ČST

18.FS, 8.11. 1991, 14;1186 vývoj ekonomiky

19.FS, 19.12. 1991, 25;1487 transformační zákon

20.FS, 18.,19.2.1992,14;1815,2055 zpráva K-17

22.FS, 21. 4. 1992, 11; 699 P - investiční společnosti a fondy

22. 4. 1992, 21;1140 Smlouva se SRN

28. 4. 1992, 36;1783 zákon o rodině + PN

29. 4. 1992, DP; 1882 informace ředitele FBIS

 

 

 

HUMPÁL Václav, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Východočeský kraj

PK - OH

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

(zvolen předsedou komise)

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 88 k programovému prohlášení

vlády ČSFR

7.FS, 24.10. 1990, 3; 45 upřesnění návrhu usnesení

posl. Zemana

9.FS, 26.11. 1990, 2; 84 k T.224,308 (školský zákon) + dotaz

11.12. 1990, 17,1037 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

13.FS, 27. 2. 1991, 15;1426,1430 interpelace ve věci zemědělské

výroby

14.FS, 3.,5.4. 1991, 17;1113,1380 k zákonu o půdě

15.FS, 14. 5. 1991, 1; 43 k jednání o T.244,393

17. 5. 1991, 3; 491,506,

509,511 zprav. SN k T.232,613

(soukromé podnikání osob)

21. 5. 1991, 16; 666 k T.393,643 (zákon o půdě)

18.FS, 31.10. 1991, 4; 508 k hlasování o PN k občanskému

zákoníku

5.11. 1991, -; 833 ke schůzi zemědělské komise

19.FS, 3.12. 1991, -; 48 k programu schůze FS

18.12. 1991, 25;1381 k T.1144 (nebyl projednán

zemědělskou komisí)

19.,21.12.1991,25;1419,1510,

1880,1957 transformační zákon + PN

20.FS, 30.,31. 1.1992,13;1068,1296,

1299,1316 vlastnictví k půdě + PN

18. 2. 1992, 13;1634 oznamuje výsledky jednání

dohodovacího výboru k T.928

-;1743,1746 k znovuprojednání novely zákona

o půdě

13;1751 předkládá návrh dohodovacího

výboru o dodatku k § 6

21.FS, 3. 3. 1992, -; 20 k programu schůze FS - zemědělství

22.FS, 15. 4. 1992, 8; 377 spotřební daň + PN

9; 433 daň z příjmů + PN

28. 4. 1992, pokr.9; 1839 daň z příjmů

SN 8.SN, 31. 5. 1991, -; 42 k názorům posl. Rajczyho

11.SN, 26. 9. 1991, 1; 11 k T.851 - problematika zemědělství

2.10. 1991, 1; 43 k T.851