Předpis 352/2000 Sb.

Citace352/2000 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Částka95 (13. 10. 2000)
Účinnostod 13. 10. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
13/1977novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
85/1978novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
18/1979novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
19/1979novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
20/1979novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
21/1979novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
48/1982novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
408/1990novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření 
100/1995novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 
254/1999novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky 
255/1999novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany 
Derogace pasivní
42/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení 
68/2014novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. 


ISP (příhlásit)