Předpis 205/2002 Sb.

Citace205/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka82 (24. 5. 2002)
Účinnostod 1. 10. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1221 Vl. návrh zák. o technických požadavcích na výrobky - EU
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
Derogace pasivní
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)1


ISP (příhlásit)