Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Tomáš Helebrant

Schůze: 33, 51, 55, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 88, 94, 97, 98, 102, 104

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 46 (26. 8. 2022)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 134 (18. 1. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 322 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 120, část č. 124, část č. 138 (1. 3. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 130 (12. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 66 (6. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 33-34, část č. 48 (7. 9. 2023)

76. schůze (26. 9. 2023)

část č. 24 (26. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 59 (27. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 229-230 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 157 (18. 10. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 91 (15. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 207 (23. 1. 2024), části č. 319-320 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 189 (19. 1. 2024), část č. 271 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
část č. 191 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 56 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení
část č. 128, část č. 130, část č. 133 (16. 4. 2024)

137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - třetí čtení  
část č. 54 (10. 4. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 116 (10. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 66-67 (29. 5. 2024), část č. 173 (30. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP