(16.30 hodin)
(pokračuje Válek)

Já budu velmi rád, když se to zpřísní. On je zase nikdo nebude pokutovat. My budeme mít pocit, že jsme něco udělali pro blaho a plynulost dopravy. Neuděláme vůbec nic. Pokud nebude právo vymahatelné, tak sebelepší zákon, který je jenom Potěmkin, je na nic. Tak první se pobavme o tom, co dělá Ministerstvo vnitra pro to, aby byla plynulá doprava na D1, alespoň na D1, co dělá pro to, aby současný platný zákon byl na D1 vymáhán. Pokud nic, proč si prosím myslíte, že změnou zákona se změní přístup Ministerstva vnitra? To opravdu nechápu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho vystoupení. Ještě v obecné rozpravě s faktickou poznámkou chce vystoupit pan poslanec Petr Dolínek. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Já si bezesporu vážím usnesení asociace hejtmanů, ale chtěl bych požádat paní kolegyni, zda by nezvážila těch sedm dnů, to zkrácení. Důvod je jednoduchý. Hospodářský výbor má poměrně širokou agendu a nemá ve zvyku se scházet na hodinové pauzy mezi interpelacemi. To znamená, zde jste teď předvedli z hnutí ANO a i z dalších stran sérii pozměňovacích návrhů, které nejsou jednoduché, jsou proti sobě jdoucí. Je vidět, že zákon, který byl napsán horkou jehlou, ale chápu tu reakci tehdy, tak potřebujete nějak učesat, aby byl vůbec hlasovatelný. Takže jsou tady nějaké směry, které jste navrhli. Myslím, směr paní hejtmanky je velmi schůdný, protože zákon, tak jak byl původně napsán, myslím, že by opravdu většina členů našeho klubu nepodpořila, takto už tam je o čem hlasovat.

Otázka je, zda opravdu to spěchá ze dne na den, nebo zda je tam prostor, abychom se mohli klasicky na to připravit. Máme zde prosincovou schůzi a na té bychom to bezesporu mohli v klidu odhlasovat v prvním dnu třetích čtení, tzn. první středu prosincové schůze. Bylo by to všechno bez problémů a nic nám neuteče. Takže tady je otázka, zda opravdu na tom trváte. Vyjádříme se hlasováním, ale zvažte to, kolegové. Když tomu dáme prostor, tak tomu spíš pomůžeme než uškodíme. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Dolínkovi za dodržení lhůty pro faktickou poznámku a teď se tedy ptám, jestli ještě někdo do obecné rozpravy. Pan ministr dopravy se ještě nehlásí, ale paní poslankyně Jana Mračková ano. Tak ještě v obecné rozpravě, prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Já po konzultaci s některými členy hospodářského výboru bych si dovolila stáhnout svůj návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů a dovolila bych si navrhnout nový návrh, a to na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na čtrnáct dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je zákonná lhůta, to nemusíme řešit, takže to je v pořádku.

Nyní pan ministr dopravy Vladimír Kremlík v obecné rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo. Já bych tady chtěl podpořit slova paní hejtmanky Vildumetzové. Ministerstvo dopravy úzce spolupracovalo s Asociací krajů a připravilo pozměňovací návrh, který bude řešit důsledky zpoplatnění po 1. lednu 2020. Tady jsme vyšli vstříc a chceme vyjít vstříc všem obcím, všem krajům a hlavně obyvatelům těchto obcí a krajů. Já jako ministr dopravy nechci, abychom po těchto úsecích potkávali zbytečné tranzitní nákladní automobily. Já chci, aby tato auta po těchto cestách, po dvojkách a trojkách, nejezdila. Proto je tady připraven tento pozměňovací návrh. Samozřejmě jsou v něm zakotveny výjimky, které umožní, např. jak tady padlo, jedno místo nakládky, vykládky, sídla provozovny. Ano, vycházíme ze zkušeností mimo jiné ze Slovenské republiky. Myslím, že tento návrh, tak jak tady byl přednesen, je návrhem ve prospěch všech našich obyvatel, ve prospěch rodin a řidičů, kteří jezdí po dvojkách a po trojkách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Kremlíkovi a ptám se, kdo ještě v obecné rozpravě. Pokud nikdo, ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Zástupce navrhovatele ne, pan zpravodaj také ne. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli po obecné rozpravě hlasovat.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny, stačí i písemně, pokud je to v systému. Nyní paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Ožanová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tímto bych vás chtěla poprosit o podporu svých dvou pozměňovacích návrhů, a to pozměňovacího návrhu 2893 a 2894. Odůvodnění jsem již podrobně řekla v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Ožanová, připraví se paní poslankyně Matušovská. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu nahranému v systému pod číslem 3799. Tento pozměňovací návrh jsem odůvodnila v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Ožanové. Konstatuji došlou omluvu předsedy vlády Andreje Babiše do konce jednacího dne.

Nyní paní poslankyně Matušovská, připraví se paní poslankyně Kořanová.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán v systému jako sněmovní dokument 3798. Odůvodnění jsem řekla v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Matušovské. Nyní paní poslankyně Kořanová, připraví se paní poslankyně Mračková.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Tímto se přihlašuji k pozměňujícímu návrhu, který je v systému nahrán jako sněmovní dokument 2719. Rovněž jsem o něm mluvila v rozpravě obecné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Mračková. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolila přihlásit se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3580, který jsem v obecné rozpravě uvedla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Je, pan zpravodaj, dobře. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Já tady jenom technicky shrnu, že návrh hlasovatelný ve druhém čtení nepadl, zato padl vícenásobný návrh na zamítnutí ve třetím čtení. Jinak bylo přihlášeno šest pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní tedy můžeme ukončit druhé čtení návrhu, protože hlasovatelný návrh ve druhém čtení ani po obecné rozpravě nepadl resp. byl stažen. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

V podkladech mám usnesení vlády České republiky o pověření ministra kultury Lubomíra Zaorálka, aby na 39. schůzi tento návrh zákona místo místopředsedy vlády a ministra vnitra odůvodnil. Požádám tedy pana Lubomíra Zaorálka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Stejně tak požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj ústavně-právního výboru pan poslanec Jiří Strýček, kterého již vidím.

Nyní tedy mohu udělit slovo panu ministru kultury, který je pověřen úvodním slovem k tomuto tisku 336. Ještě požádám sněmovnu o klid. (Takřka bez reakce.)

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pokud chcete diskutovat něco jiného, než je zákon o volbách do Evropského parlamentu, tak zásadně v předsálí. Pan ministr kultury má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP