Stenografický zápis 44. schůze, 12. dubna 2016

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jan Klán
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Lank
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Stanislav Grospič


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní tisk 487/2/ - vrácený Senátem

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Alena Nohavová
Senátorka Dagmar Terelmešová
Poslanec Marek Benda
Senátorka Dagmar Terelmešová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 15.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Markéta Adamová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Miroslav Opálka
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Opálka


8. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Plíšek


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 647/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Plíšek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Bohuslav Chalupa


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Martin Lank
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Martin Lank
Poslanec Martin Plíšek


12. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Lukáš Pleticha


13. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Marek Benda


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Koníček


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení

Poslanec Vladimír Koníček


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Vozka
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Josef Kott
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Josef Kott
Poslanec Ludvík Hovorka


27. Vládní návrh atomového zákona /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Klán
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Klán
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Zemek


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Karel Černý
Poslanec Vladimír Koníček
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo ve 20.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP