(14.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout zařazení dvou bodů. Nebudu říkat ani mimořádných ani nových, protože zatím žádné body nemáme.

K tomu prvnímu bych chtěl říct, že kauzy této vlády se hromadí a jakoby zapomínáme, protože nová kauza vždycky překryje starou. Já bych chtěl obrátit pozornost Poslanecké sněmovny na kauzu Fajád. Měli jsme neúspěšnou mimořádnou schůzi v neveřejném režimu, kdy vládní představitelé nevyužili této příležitosti, aby informovali Sněmovnu o tom, co se dělalo při této výměně. Pak proběhla podle našich zástupců tragikomická jednání výboru pro obranu a komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, kde pan ministr obrany jako obvykle mlžil. Nic podstatného na jednáních neobjasnil. Jak jsme avizovali, myslím, že je čas na to, abychom zřídili vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, která by objasnila okolnosti propuštění Alího Fajáda do Libanonu.

Chci říct, že nám nejde o to, abychom kritizovali naše tajné služby, ale aby premiér případně vyvodil politickou odpovědnost. Byli to samotní členové vlády, kteří říkali, že dochází k úniku nejenom z Bezpečnostní rady státu, ale z předsednictva Bezpečnostní rady státu, kde skutečně sedí velmi malý počet členů vlády. Okolnosti jsou podle mě natolik skandální, že je potřeba, aby se tím Poslanecká sněmovna zabývala. Navrhujeme, aby ve zřízené vyšetřovací komisi měl každý klub v zastoupení jednoho člena a aby předsedou komise byl někdo z opozice. To si myslím, že je v pořádku, když už nelogicky předsedou komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství je stranický kolega ministra obrany, který má čirou náhodou tuto tajnou službu ve svém resortu. Myslím, že je minimálně v komisi třeba objasnit otázky, které se nabízejí. Například zda je pravda, že pan ministr spravedlnosti pověřil vyjednáváním svého bratra. Měli bychom se vrátit k výrokům ministra obrany, který potvrzoval novinářům utajované skutečnosti s dětinským vysvětlením: "Měl jsem na odpověď málo času. A co jsem měl dělat?" Připomenu vyjádření pana premiéra, který vzkázal svému ministru obrany, aby zvážil svou účast na jednání, kde jsou utajované skutečnosti, když není schopen o nich pomlčet. To není výrok někoho z opozice. To je výrok premiéra vlády České republiky Bohuslava Sobotky.

To je návrh jednoho bodu. Pane předsedo, mám s sebou podpisovou listinu (ukazuje), na které je, teď nevím, buď 52, nebo 53 podpisů, nicméně zákonem stanovený počet, kterou jsem připraven doložit před hlasováním, pokud budete chtít provést kontrolu.

Tento bod navrhuji, abychom projednali ve čtvrtek jako první bod v 11 hodin. Pokud návrh nebude schválen, tak příští úterý, to je 19. dubna, jako první bod odpoledního programu. A pokud ani tento návrh nebude schválen, tak příští středu odpoledne jako první bod.

Druhý bod, který navrhuji - určitě jste si všimli, že Evropská komise přišla podle mě s razantními návrhy a reformou společné azylové a migrační politiky, která znamená podstatné snížení suverenity České republiky. A já myslím, že už musíme přestat hrát tu hru, kdy premiér odjede do Bruselu, něco tam schválí, udělá závazek za Českou republiku, a pak nás buď informuje, nebo stále častěji neinformuje a my se to dozvídáme pouze z médií. Já si myslím, že ten bod by se mohl jmenovat Stanovisko vlády k návrhům Evropské komise na reformu společné azylové a migrační politiky. Byli bychom rádi, aby se o tom debatovalo na plénu Poslanecké sněmovny, abychom se společně pokusili najít stanovisko širší než vládní, kterým by mohl premiér odjet vybaven na tak zásadní jednání. A připomínám, že se opravdu jedná o podstatný zásah do suverenity členských zemí, a to i České republiky.

Protože pan premiér není omluven ani přítomen, nebudu navrhovat, abychom o tom jednali dnes, protože je myslím nedůstojné, abychom ho hledali po kanceláři, chodbách Poslanecké sněmovny. Navrhuji alternativně, aby ten bod byl zařazen zítra jako první odpoledne. Pokud to nebude přijato, tak alternativně příští úterý jako druhý bod odpoledne, případně příští středu jako třetí bod odpoledne. Ani jednou nenavrhuji, všimněte si, abychom tyto body zahrnovali do vyčleněných hodin pro třetí čtení. Plně respektuji, že tyto hodiny budou využity Poslaneckou sněmovnou na projednání zákonů ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To bylo poslední vystoupení k pořadu schůze. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v této věci. Není tomu tak. Pan kolega Sklenák s procedurálním návrhem. Ale možná by stálo za to počkat až po schválení pořadu schůze, protože o procedurálním návrhu se musí hlasovat bez rozpravy, a vzhledem k tomu, že nemáme pořad schůze, tak bych preferoval tento postup, pokud s tím budete souhlasit, pane předsedo. Je tomu tak. Výborně. V tom případě přivolám kolegy z předsálí. Budeme hlasovat.

Ještě přečtu omluvu paní poslankyně Novákové od 16. hodiny z osobních důvodů na dnešní den. Pan poslanec Klaška byl dnes do 14.30 omluven z osobních důvodů.

Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia. Zeptám se, zda můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo je zde nějaký návrh na oddělené hlasování. Pan kolega Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Jestli mohu poprosit, pane předsedající, vždy každý návrh, který tady padl, ještě jednou říct, o co se jedná, protože návrhů bylo opravdu hodně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to udělám. Přečtu i ten návrh z grémia, pokud je o to zájem. Nejprve zařadit návrhy zákonů vrácených Senátem, což je tisk 450/5, státní svátky, 547/5, audiovizuální díla, 637/9, veřejné zakázky, 638/8, rovněž veřejné zakázky související. To jsou tedy nové body ze Senátu. Stáhnout zařazení pevného bodu 43, ten by se vrátil do bloku prvních čtení, a místo v pevných zařazeních využít pro bod 48, což je tisk 759, návrh zákona o auditorech v prvním čtení. Potom volby 20. dubna ve 12.30, body 202 až 205. A bod 222, což je vyslání Leteckého poradního týmu Ministerstva obrany do Iráku, zařadit na čtvrtek 5. května jako první bod po písemných interpelacích.

Toto je shoda z grémia. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 2. Přihlášeno je 169, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní tedy jednotlivé návrhy, jak byly přednášeny.

 

První byl návrh pana poslance Černocha, aby bod 115, sněmovní tisk 621, byl zařazen dnes jako první bod. Chviličku strpení, prosím... To je návrh zákona o imigračních kvótách z dílny pana poslance Černocha a dalších.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přihlášeno je 169, pro 47, proti 76. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrh pana poslance Černocha je sněmovní tisk 499, což, předpokládám, jsou exekutoři. Je tomu tak, pane poslanče? (Ano.) Ten je navrhován ve dvou alternativách. Nejprve ve čtvrtek 21. po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 4. Přihlášeno je 171, pro 37, proti 88. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP