(14.30 hodin)
(pokračuje Lank)

Dneska je situace o něco lepší, ale výrazně také ne. Každopádně se ale podařilo prosadit alespoň usnesení pléna Sněmovny, aby se vláda k této petici vyjádřila. To usnesení zní, jenom pro připomenutí: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR o písemné stanovisko k petici občanů, kteří odmítají systém povinných kvót, do 11. dubna. Máme 12. dubna, termín stanovený Sněmovnou včera vypršel - a překvapivě nic. Podotýkám, že od té doby vláda zasedala šestkrát.

Občané podle našeho názoru mají právo na odpověď. Mají právo vědět, co s nimi vláda chystá. Proto navrhujeme zcela nový bod této schůze s názvem Stanovisko vlády ČR k petici Bloku proti islámu proti kvótám. Tento bod chceme projednat také dnes, a to jako první bod, případně variantně navrhuji, aby to byl první bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Upozorňuji, že je 14.30, tedy již nebudu přijímat přihlášky k pořadu schůze a pro vaši informaci vám sdělím, kdo je všechno přihlášen. Teď vystoupí pan poslanec Vilímec, potom paní poslankyně Langšádlová, potom pan poslanec Koníček, potom pan poslanec Plíšek, pan poslanec Fiedler a pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu číslo 94, jedná se o sněmovní tisk 403 poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění majetkových křivd občanům ČR za majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na tento čtvrtek 14. dubna 2016 jako první bod po bloku smlouvy.

Podotýkám, že tento tisk již byl několikrát pevně zařazen a nikdy z časových důvodů na jeho projednání nedošlo. Ten návrh je podáván jak opozičními, tak vládními poslanci a je vyvolán zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi. Proto prosím Poslaneckou sněmovnu, aby vůči této žádosti předkladatelů zákona na pevné zařazení vůči skupině oprávněných osob projevila maximální vstřícnost. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přednostní právo? V tom případě poprosím paní poslankyni, aby dala prostor panu předsedovi klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se paní poslankyni, se svým návrhem k programu vystoupím v pořadí. Ale pane předsedo, chci se jenom ujistit, zda lhůta 30 minut platí i na začátku schůze, nebo jenom v okamžiku, kdy se projednávají změny schůze. Já se domnívám, že platí to B, pak by totiž neplatilo omezení do 14.30. Jenom ať si to vyjasníme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prověřím to a dám vám vědět. Prosím paní poslankyni Langšádlovou.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hezké odpoledne. Chtěla bych poprosit o zařazení sněmovního tisku číslo 157, bod číslo 33, jsou to novely zákona číslo 40/1995, o regulaci reklamy, a zákona číslo 468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to na úterý 19. 4. od 16 hodin. Je to druhé čtení.

Tuto úpravu si žádají mnohá města a obce, zejména Karlovy Vary, které se také výrazně podílely na přípravě této novely zákona, a již je tady mnoho a mnoho měsíců. Proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 158, tj. třetí čtení návrhu zákona číslo 166/1993 Sb., o NKÚ, sněmovní tisk 610. Protože hrozí, že by mohlo být už zítra, protože je tam spousta zařazených napevno, tak navrhuji po domluvě s panem ministrem pevné zařazení na tento pátek po již pevně zařazených bodech třetího čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Plíška. A panu kolegovi Stanjurovi sděluji, že měl pravdu. Takže pokud by se chtěl ještě někdo přihlásit k návrhu schůze, bude mít možnost. Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 28, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, druhé čtení. Tento svůj návrh - a to konkrétně na středu 13. 4. jako první pevně zařazený bod odpoledního jednání, anebo alternativně na středu 20. dubna také jako první pevně zařazený bod odpoledního jednání.

Dovolte, abych svůj návrh krátce zdůvodnil. Již na minulé schůzi Poslanecké sněmovny byla novela zákona o střetu zájmů zařazena, nicméně garanční výbor neprojednal tento tisk, a proto byla vyřazena z programu schůze. Mezitím garanční výbor projednal tento návrh, přijal k němu pozměňovací návrhy a nám skutečně nebrání nic v tom, abychom druhé čtení novely zákona o střetu zájmů projednali. Navíc dodávám, že na projednání ve výboru garančním velmi naléhala sociální demokracie tak, aby na dubnové schůzi mohlo proběhnout druhé čtení.

Dodávám ještě, že návrh obsahuje celou řadu protikorupčních opatření, ke kterým se zavázaly nejen vládní strany, ale i opoziční strany ve svých volebních programech. Myslím si, že druhé čtení bychom také měli projednat proto, aby se potenciální kandidáti do voleb, které nás do budoucna čekají, mohli na tento zákon připravit, i politické strany, které budou tvořit kandidátky.

Opakuji ještě jednou svůj návrh. Novelu zákona o střetu zájmů buďto na středu 13. 4. první pevně zařazený bod odpoledního jednání, nebo na středu 20. 4. také první pevně zařazený bod jednání. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Fiedlera. - Prosím, pane poslanče, ještě o malé strpení. Než budete mít možnost vystoupit, prosím, abychom obrátili svou pozornost na galerii pro návštěvy.

Chtěl bych v Poslanecké sněmovně přivítat delegaci skupiny přátel ČR z Národního shromáždění Alžírska, kterou vede pan předseda skupiny Abderrahim Sadeg. Dobrý den, vítejte v Poslanecké sněmovně. (Uvítání potleskem a povstáním.)

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen doplňkový návrh k tomu, co již tady zaznělo od kolegy pana poslance Černocha, který navrhoval zařadit bod 136, což je senátní návrh zákona, kterým mění se zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, atd. podle názvu tohoto bodu. Navrhuji zařadit alternativně tento bod na úterý 3. května jako první bod jednacího dne, nebo pokud již byly zařazeny nějaké body, jako první bod po těchto zařazených bodech.

Důvodem, proč předkládám tento návrh k zařazení tohoto bodu, je, že to je návrh, který již je v systému Poslanecké sněmovny přes půl roku z loňského roku. Je to senátní návrh, který si myslím, že má podporu ve více poslaneckých klubech mezi více poslanci. Je to věc, která tíží naši společnost již dlouhou dobu. Týká se to teritoriality exekutorů a nevidím důvod, proč bychom dále měli odkládat tuto novelu zákona a takto se navíc stavět k našim kolegům ze Senátu. Proto bych chtěl požádat poslanecké kluby a jejich předsedy o podporu tohoto návrhu. Domnívám se, že můj návrh zařadit tento bod na třetí týden této schůze, opakuji, na 3. května, dává dostatečný prostor k tomu, aby byly projednány body, které preferuje jak vláda, tak vládní koalice, a tento bod by v tomto týdnu měl najít své místo a podporu, protože opravdu tíží řadu občanů naší země. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, můžu ještě poprosit jednou číslo bodu? (136.) Děkuji. Pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP