Sněmovní tisk 646
Vl.n.z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 646/0 dne 4. 11. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1059/15, PID RACK9W3J8WDA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Martin Plíšek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1044).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 646/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 646/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 646/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:39.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 646/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1217).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 5. 2016.
  Zákon Senátem schválen 15. 6. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 222/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3941Martin Plíšek09402-12779.doc (39 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 16. 3. 2016 v 14:05:25
3942Martin Plíšek09403-12780.doc (36 KB) / PDF (217 KB, 3 strany)
09403-12781.doc (39 KB) / PDF (231 KB, 4 strany)
 16. 3. 2016 v 14:05:25


Související tisk: 647 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.).


Hesla věcného rejstříku: Sbírka zákonů

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, elektronická správa dokumentů, legislativní proces, mezinárodní dohoda, publikace zákona, úřední list

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)