Stenografický zápis 44. schůze, 13. dubna 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin,)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura


157. Vládní návrh zákona o hazardních hrách /sněmovní tisk 578/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Farský
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Votava
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Kučera
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 10.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura


158. Vládní návrh zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný


159. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný


165. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban


162. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 627/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Lank
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miloslav Janulík


163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Kovářová


164. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 685/ - třetí čtení

Poslanec Martin Sedlář


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 745/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Adolf Beznoska


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 759/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 750/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Volný


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 751/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Kudela


114. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Jaroslav Borka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Jaroslav Borka
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 16.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Pilný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Ivan Gabal
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Kalousek


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

Poslankyně Ivana Dobešová
Poslankyně Jana Hnyková
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Poslanec Martin Sedlář
Poslanec Zbyněk Stanjura


98. Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec René Číp
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Radek Vondráček
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec René Číp
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 19.09 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP