Sněmovní tisk 510
Novela z. o právu shromažďovacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 510/0 dne 3. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1299/14, PID KORN9MFF831T.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1054).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 510/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 510/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 510/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:42.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 510/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1220).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 5. 2016.
  Návrh zákona 16. 6. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 510/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 510/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 173, usnesení č. 1288).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 3. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 252/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4114Martin Plíšek09575-13053.doc (37 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 12. 4. 2016 v 10:41:30
4122Marek Černoch09583-13066.doc (50 KB) / PDF (256 KB, 4 strany) 12. 4. 2016 v 15:24:54


Hesla věcného rejstříku: Shromáždění občanů

Deskriptory EUROVOCu: právo na demonstrace, svoboda projevu, svoboda shromažďování, svoboda slova

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)