(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní paní ministryně se závěrečným slovem. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěla říci, možná pro ty, kteří pečlivě nečtou. Tohle přece není návrh zákona pro nějakou firmu. Té firmě se nedává ani koruna a je úplně jedno, jaká je tam číslovka, jestli je tam pět, nebo šest, nebo sedm let. Je to podpora těch lidí. Jde nám o to, aby zejména v regionu, který tím útlumem bude těžce postižen - a opakuji, že situace se velice negativně vyvíjí během posledních měsíců, ale spíše týdnů. A my jsme to nemohli dříve vědět. To je podpora propuštěným lidem, aby se v těchto dvou regionech dvou, zejména v tom jednom, ale obou dvou, zachoval sociální smír, aby ti lidé měli pocit důstojného odchodu. Takže jestli někdo říká, že se jedná o podporu jedné soukromé firmě, tak je opravdu úplně mimo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že žádný další jiný návrh nepadl, končím projednávání tohoto bodu. Končím druhé čtení.

 

Přikročíme k dalšímu bodu dnešního jednání a tím je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já tady připomenu to, co už víme z prvního čtení. Tento návrh zákona dává, resp. vzhledem k historickému kontextu bych měla spíše říci, vrací vládě ČR zmocnění, aby v případech, kdy valorizace z automatického zákonného schématu vyjde velice nízká, jako se tomu stalo pro letošní rok, tak aby to byla vláda, která může svým rozhodnutím valorizaci navýšit. Zároveň na základě koaliční dohody je tam v tuto chvíli návrh, aby tam byl strop ve výši 1,7 % průměrného starobního důchodu. Musím nicméně zdůraznit, že během 15 let až do roku 2011, kdy vláda takové zmocnění měla, tam vůbec žádný strop nebyl.

Tento návrh byl projednán v garančním výboru, který tento návrh schválit doporučil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 725/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, kdy vystoupí pan poslanec Opálka v zastoupení zpravodaje, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi i tentokrát malou rekapitulaci. Vláda rozeslala tento návrh poslancům 17. února tohoto roku. První čtení jsme absolvovali 9. března a jako garanční výbor dostal za úkol projednat tento tisk výbor pro sociální politiku, který zasedl 31. března. Původně se předpokládalo zrychlené čtení podle § 90 odst. 2, toto bylo vetováno. Byl tedy projednáván návrh ve výboru, kde byla stejně jako u předchozí předlohy docela bohatá diskuse. Byl předložen jeden pozměňovací návrh kolegů Beznosky a... (dívá se do podkladu) Vilímce. Musel jsem se podívat, ať si připomenu. I o tomto návrhu bylo diskutováno, zejména z pohledu, že neřeší tzv. starodůchody a novodůchody při případné změně jeho schválení, s tím že chce navýšení u pevné částky, což by se týkalo en bloc všech důchodů, i těch vícepříjmových. Výbor nakonec tento poslanecký návrh neschválil.

A tak bylo schváleno usnesení 184 ze 40. schůze z 31. března, které jste všichni obdrželi jako sněmovní tisk 725/1, kterým vyslovuje souhlas s vládním návrhem a zmocňuje zpravodaje, v jehož zastoupení vystupuji, aby o tom informoval Poslaneckou sněmovnu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Tedy předávám slovo panu poslanci Vilímcovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, pan zpravodaj informoval o jednání garančního výboru, kde jsme s panem kolegou Beznoskou navrhli pozměňovací návrh, ke kterému se samozřejmě vyjádřím.

Já jsem již v prvním čtení kritizoval tento vládní návrh, tak jak jej vláda poslala do Poslanecké sněmovny. Ano, v zásadě se jedná o obnovení nebo přesunutí kompetence na vládu ke zvyšování důchodů, tak aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil alespoň 1,7 % jeho výše. Ta částka byla nějak koaličně domluvena, jak poznamenala paní ministryně. Samozřejmě pro vládu je to pohodlné. V okamžiku automaticky vypočteného nízkého zvýšení důchodu nemusí do Poslanecké sněmovny. Obnovuje se tedy dřívější princip zvýšení důchodu rozhodnutím vlády. Paní ministryně také poznamenala, že vlastně v době, kdy tuto kompetenci měla vláda, neplatil žádný limit a vláda to využila asi dvakrát za patnáct let.

Možná, když tam ten limit nebyl, že to vedlo k větší zodpovědnosti vlád. Protože v paragrafovaném znění totiž žádný limit stanoven nebyl, a tudíž debata o zvyšování důchodů nad rámec výpočtu ukazatelů nemohla být vztažena k nějakému návodnému limitu. Limit 1,7 %, je jedno, jestli to bude 1,8, nebo 1, jak my navrhujeme, tak fakticky trochu legitimizuje domněnku, že zvýšení pod 1,7 % je podlimitní a nízké. V takovém případě vlády, možná přesně levicové vlády, budou tento limit brát automaticky jako určité měřítko toho, zda je zvýšení důchodu adekvátní. V případě nižšího zvýšení dle vypočtených ukazatelů pak budou mít v zásadě jakousi metodiku, že tam je namístě to zvýšení dorovnat. Uvádím to v souvislosti s názory prezentovanými na sociálním výboru, že obava z nadužívání tohoto instrumentu je zbytečná i vzhledem k tomu, že v minulosti se často neužíval. Ano, ale v minulosti vlastně žádný limit stanoven nebyl.

My jsme v prvním čtení uvedli, jak pan předseda Stanjura, tak i já, že budeme usilovat o takový mechanismus, který by nebyl výhodný jen pro vládu, který by neoslaboval pozici zákonodárného sboru, ale byl by výhodný především pro důchodce. Proto jsme připravili - pouze nekritizujeme, ale připravili jsme spolu s Adolfem Beznoskou v alternativách pozměňovací návrh, ke kterému se chci vyjádřit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP