Sněmovní tisk 487
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Jan Bartošek předložil sněmovně návrh zákona 21. 5. 2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 487/0 dne 21. 5. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2015. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 6. 2015 jako tisk 487/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 697/15, PID RACK9WV93CY8.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 2015 (usnesení č. 177). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 2. 2016 na 39. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1078). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 1078).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 3. 2016 poslancům jako tisk 487/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 3. 2016 poslancům jako tisk 487/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 33, usnesení č. 1154).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 6. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 140/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zákoník občanský, Zdravotně postižení občané

Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, prostředky zdravotnické techniky, sociální pomoc, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)