Sněmovní tisk 654
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 654/0 dne 11. 11. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1458/14, PID KORN9PHKLSFX.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1046).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 654/2, který byl rozeslán 12. 4. 2016 v 18:19.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1205).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 5. 2016.
  Zákon Senátem schválen 15. 6. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 11. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 213/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4117Roman Sklenák09578-13057.docx (27 KB) / PDF (363 KB, 2 strany) 12. 4. 2016 v 13:19:19
4119Radka Maxová09580-13059.docx (21 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 12. 4. 2016 v 13:47:26


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, horník, podmínky pro odchod do důchodu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)