Stenografický zápis 7. schůze, 4. listopadu 2010


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Husák
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Váňa


86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec David Rath
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec David Rath
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec David Rath
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec David Rath
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


82. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009 /sněmovní tisk 46/

Pan Pavel Varvařovský
Poslanec František Laudát
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 11.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


68. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009 /sněmovní tisk 6/

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Papež


69. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 31/

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik


70. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 32/

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Papež


71. Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 125/

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 12.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


17. Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Martin Pecina
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


87. Ústní interpelace

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jan Látka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Jiří Petrů
Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Václav Votava
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Adam Rykala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Adam Rykala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 17.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslankyně Kristýna Kočí


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010 /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslankyně Kristýna Kočí


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Kateřina Konečná


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Kateřina Konečná


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Kateřina Konečná


48. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec František Novosad


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Jaroslav Foldyna


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Jaroslav Foldyna


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 128/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Jiří Besser
Poslanec Tomáš Chalupa
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno od 18.02 do 18.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


63. Informace o podpořeném financování za rok 2009 /sněmovní tisk 2/

Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Votava


64. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou (období leden - prosinec 2009) /sněmovní tisk 3/

Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Votava


65. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 /sněmovní tisk 4/

Poslanec Jan Husák


62. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 68/

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vladimír Koníček


66. Strategie boje proti extremismu v roce 2009 /sněmovní tisk 5/

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Václav Klučka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 18.33 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP